Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 5. POGLAVLJE

Isusovo rođenje

Isusovo rođenje

LUKA 2:1-20

  •   ISUSOVO ROÐENJE U VITLEJEMU

  • PASTIRI U POSETI TEK ROÐENOM ISUSU

Car Avgust, imperator Rimskog carstva, izdao je naredbu da se svi stanovnici popišu. Zato su Josif i Marija morali da otputuju u Vitlejem, južno od Jerusalima, budući da se Josif tamo rodio.

U Vitlejem se slila reka ljudi. Zato je jedino prenoćište koje su Josif i Marija pronašli bila jedna štala. Baš tu je Isus došao na svet, pa ga je Marija povila i stavila u jasle.

Sigurno je Bog stajao iza toga što je car Avgust naredio popis. Zašto to možemo reći? Zato što se tako Isus mogao roditi u Vitlejemu, rodnom mestu svog pretka kralja Davida. Pismo je još davno proreklo da će se u tom gradu roditi obećani Vladar (Mihej 5:2).

To je sigurno bila važna noć. Dok su pastiri napolju čuvali stada, obasjala ih je jaka svetlost. Bila je to Jehovina slava! Jedan anđeo je rekao pastirima: „Ne bojte se! Evo, objavljujem vam dobru vest o velikoj radosti za sve ljude, jer vam se danas u Davidovom gradu rodio Spasitelj — Hrist, Gospod. A ovo vam je znak: naći ćete dete povijeno i položeno u jasle.“ Odjednom se pojavilo mnoštvo anđela koji su govorili: „Slava Bogu na visinama, a na zemlji mir među ljudima koji su mu po volji“ (Luka 2:10-14).

Kada su anđeli otišli, pastiri su rekli jedan drugome: „Pođimo u Vitlejem da vidimo to što nam je Jehova obznanio da se dogodilo“ (Luka 2:15). Tako su žurno krenuli i pronašli Isusa baš tamo gde su anđeli rekli da će biti. Pastiri su ispričali šta im je anđeo rekao i svi su se divili tome. Te reči je pažljivo slušala i Marija i čuvala ih u svom srcu.

Mnogi danas veruju da se Isus rodio 25. decembra, odnosno 7. januara. Ali na području Vitlejema je u to doba godine kišno i hladno. Ponekad čak može i da pada sneg. Teško da bi u to vreme pastiri noću boravili napolju sa stadima. Nadalje, malo je verovatno da bi rimski imperator tražio da narod, koji je ionako bio spreman da se pobuni protiv njega, danima putuje po ciči zimi da bi se popisao. Očigledno je da se Isus rodio ranije, negde u oktobru.