Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 60. POGLAVLJE

Preobraženje

Preobraženje

MATEJ 16:28 – 17:13; MARKO 9:1-13; LUKA 9:27-36

  • PREOBRAŽENJE

  • APOSTOLI ČUJU BOŽJI GLAS

Dok je poučavao narod u Cezareji Filipovoj, koja se nalazila oko 25 kilometara od gore Ermon, Isus je svojim apostolima rekao nešto zapanjujuće: „Zaista, kažem vam, neki od onih koji ovde stoje neće okusiti smrt dok ne vide Sina čovečjeg kako dolazi kao kralj“ (Matej 16:28).

Učenici su se sigurno pitali na šta je Isus mislio. Oko nedelju dana kasnije, krenuo je na jednu visoku goru i poveo sa sobom tri apostola — Petra, Jakova i Jovana. Mora da je bilo kasno uveče, jer se ovim apostolima spavalo. Dok se Isus molio, preobrazio se pred njima. Apostoli su videli kako mu je lice sijalo poput sunca, a odeća mu je bila blistavo bela.

Tada su se pojavile još dve osobe, naime „Mojsije i Ilija“. Počeli su da razgovaraju sa Isusom o „njegovom odlasku koji će se dogoditi u Jerusalimu“ (Luka 9:30, 31). Isusov odlazak se očigledno odnosio na njegovu smrt i uskrsenje, o čemu je on već govorio (Matej 16:21). Ovaj razgovor je pokazao da Isus ne treba da pokušava da izbegne mučeničku smrt, na šta ga je Petar ranije podsticao.

Trojica apostola su sada bili potpuno budni i zapanjeno su posmatrali. Bila je to vizija, pa ipak Petru je delovala toliko stvarno da je hteo nešto da preduzme. Zato je rekao: „Učitelju, dobro nam je ovde. Zato podignimo tri šatora, jedan za tebe, jedan za Mojsija i jedan za Iliju“ (Marko 9:5). Da li je možda Petar želeo da podigne šatore kako bi vizija trajala još neko vreme?

Dok je on još govorio, sjajan oblak ih je zaklonio, a glas iz oblaka je rekao: „Ovo je moj Sin, voljeni, koji je po mojoj volji! Njega slušajte!“ Kada su čuli Božji glas, preplašeni apostoli su pali na zemlju, ali Isus im je rekao: „Ustanite, ne bojte se“ (Matej 17:5-7). Kada su ustali, apostoli su videli samo Isusa pred sobom. Vizija se završila. Dok su po danu silazili s gore, Isus im je zapovedio: „Nikome ne pričajte o ovoj viziji dok Sin čovečji ne ustane iz mrtvih“ (Matej 17:9).

Pojavljivanje Ilije u viziji izazvalo je jedno pitanje. „Zašto“, pitali su apostoli, „pismoznalci kažu da prvo mora da dođe Ilija?“ Isus im je odgovorio: „Kažem vam da je Ilija već došao i nisu ga prepoznali“ (Matej 17:10-12). Isus je govorio o Jovanu Krstitelju, koji je ispunio ulogu sličnu Ilijinoj. Ilija je pripremio put za Jeliseja, a Jovan Krstitelj za Isusa.

Ta vizija je sigurno ojačala Isusa i apostole. Ona je pokazala kakvu će slavu Hrist imati u Kraljevstvu. Tako su ova trojica učenika videli „Sina čovečjeg kako dolazi kao kralj“, kao što je Isus obećao (Matej 16:28). Oni su na gori bili „očevici njegovog veličanstva“. Iako su fariseji tražili od Isusa znak kako bi se uverili da je on Božji izabrani Kralj, nisu ga dobili. Ali Isusovi bliski učenici su videli njegovo preobraženje, koje je potvrdilo proročanstva o Kraljevstvu. Zato je Petar, govoreći o toj viziji, kasnije napisao: „Tako je proročanska reč koju imamo još pouzdanija“ (2. Petrova 1:16-19).