Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 137. POGLAVLJE

Pojavljivanja pre Pedesetnice

Pojavljivanja pre Pedesetnice

MATEJ 28:16-20; LUKA 24:50-52; DELA APOSTOLSKA 1:1-12; 2:1-4

  • POJAVLJIVANJE PRED MNOGIMA

  • UZLAZAK NA NEBO

  • IZLIVANJE SVETOG DUHA NA OKO 120 UČENIKA

Nakon što je uskrsnuo, Isus se sastao sa 11 apostola na jednoj gori u Galileji. Tamo su bili i drugi učenici, njih oko 500, od kojih su neki u početku imali sumnje (Matej 28:17; 1. Korinćanima 15:6). Ali Isus je sada želeo da se svako od njih uveri da je on živ.

Objasnio im je da mu je Bog dao svu vlast na nebu i zemlji. „Zato idite“, rekao im je, „i stvarajte učenike od ljudi iz svih naroda, krsteći ih u ime Oca i Sina i svetog duha, učeći ih da se drže svega što sam vam zapovedio“ (Matej 28:18-20). Ne samo što je bio živ već je želeo da se dobra vest i dalje propoveda.

Svi Isusovi sledbenici — muškarci, žene i deca — dobili su isti zadatak, a to je stvaranje učenika. Protivnici će pokušavati da ih zaustave u tom propovedanju i poučavanju, ali Isus ih je ohrabrio: „Data mi je sva vlast na nebu i na zemlji.“ Šta je to značilo za njegove sledbenike? On im je rekao: „Ja sam s vama u sve dane do svršetka ovog poretka.“ Isus nije rekao da će svi koji budu propovedali činiti čuda. Ali imaće podršku svetog duha.

Pojavljivao se svojim učenicima ukupno 40 dana nakon uskrsenja. Pojavljivao se u različitim telima i „neospornim dokazima pokazao da je živ“, poučavajući ih o Božjem Kraljevstvu (Dela apostolska 1:3; 1. Korinćanima 15:7).

Dok su apostoli očigledno još bili u Galileji, Isus im je rekao da se vrate u Jerusalim. Kada se tamo našao s njima, rekao im je: „Ne idite iz Jerusalima, nego čekajte ono što je Otac obećao, o čemu ste čuli od mene. Jer Jovan je krstio vodom, a vi ćete nedugo nakon ovih dana biti kršteni svetim duhom“ (Dela apostolska 1:4, 5).

Kasnije se Isus ponovo sastao s apostolima. Zatim ih je „izveo do Vitanije“, na istočnoj strani Maslinske gore (Luka 24:50). I pored svega što im je rekao o svom odlasku, oni su i dalje verovali da će on uspostaviti Kraljevstvo na zemlji (Luka 22:16, 18, 30; Jovan 14:2, 3).

Zato su ga upitali: „Gospode, hoćeš li u ovo vreme Izraelu obnoviti kraljevstvo?“ On im je jednostavno odgovorio: „Nije vaše da znate vremena ili razdoblja koja Otac ima u svojoj vlasti.“ Zatim je ponovo naglasio šta treba da rade: „Nego ćete primiti snagu kad sveti duh dođe na vas i bićete mi svedoci u Jerusalimu, po celoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje“ (Dela apostolska 1:6-8).

Apostoli su bili sa Isusom na Maslinskoj gori kada je on počeo da uzlazi na nebo. Uskoro ga je oblak zaklonio. Nakon uskrsenja, Isus se pojavljivao u fizičkim telima. Ali sada se dematerijalizovao i uzašao na nebo kao duhovno biće (1. Korinćanima 15:44, 50; 1. Petrova 3:18). Dok su apostoli gledali u nebo za njim, pojavila su se „dva čoveka u belim haljinama“. Bili su to anđeli u ljudskim telima. Oni su upitali: „Ljudi Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uzet na nebo doći će na isti način kao što ste ga videli da odlazi na nebo“ (Dela apostolska 1:10, 11).

Isusov odlazak nije privukao pažnju javnosti. Njegovi učenici su bili jedini posmatrači. Tako će se vratiti „na isti način“, bez znanja javnosti, samo će njegovi  verni sledbenici prepoznati da je prisutan u kraljevskoj slavi.

Apostoli su se vratili u Jerusalim. Narednih dana su se okupljali s drugim učenicima, među kojima su bili i ’Marija, Isusova majka, i njegova braća‘ (Dela apostolska 1:14). Svi su bili ustrajni u molitvi. Na primer, molili su se za to ko će zameniti Judu Iskariotskog, kako bi ponovo bilo 12 apostola (Matej 19:28). Želeli su da to bude učenik koji je bio očevidac Isusovih dela i uskrsenja. Zato su bacili žreb da odrede ko će to biti. To je poslednji put da se u Bibliji pominje bacanje žreba (Psalam 109:8; Poslovice 16:33). Izabran je Matija, koji je verovatno bio među sedamdesetoricom učenika koje je Isus poslao da propovedaju, i bio je „pridodat jedanaestorici apostola“ (Dela apostolska 1:26).

Deset dana nakon Isusovog uzlaska na nebo 33. n. e., počeo je judejski praznik poznat kao Pedesetnica. Oko 120 učenika bilo je okupljeno u jednoj gornjoj sobi u Jerusalimu. Odjednom se čula buka kao da je jak vetar ispunio celu kuću. Iznad glava svih prisutnih, pojavilo se nešto kao plameni jezici. Tada su počeli da govore raznim jezicima. Bilo je to izlivanje svetog duha koje je Isus obećao! (Jovan 14:26).