Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 136. POGLAVLJE

Na obali Galilejskog mora

Na obali Galilejskog mora

JOVAN 21:1-25

  • ISUSOVO POJAVLJIVANJE KOD GALILEJSKOG MORA

  • PETAR I DRUGI POZVANI DA SE BRINU O OVCAMA

Isus je tokom poslednje večeri svojim apostolima rekao: „Kad uskrsnem, otići ću pred vama u Galileju“ (Matej 26:32; 28:7, 10). Sada su mnogi njegovi sledbenici krenuli tamo, ali šta je trebalo da rade u Galileji?

U jednom trenutku, Petar je rekao šestorici apostola: „Idem da lovim ribu.“ A oni su mu rekli: „Idemo i mi s tobom“ (Jovan 21:3). Celu noć su lovili, ali bez uspeha. Dok je svanjivalo, Isus se pojavio na obali, ali oni ga nisu prepoznali. Zato im se obratio: „Dečice, zar nemate ništa za jelo?“ Odgovorili su mu: „Nemamo!“ A on im je rekao: „Bacite mrežu s desne strane čamca i naći ćete“ (Jovan 21:5, 6). Tada su uhvatili toliko riba da nisu mogli da izvuku mrežu.

„To je Gospod!“, rekao je Jovan Petru (Jovan 21:7). Tada je Petar brzo pripasao haljinu, koju nije nosio dok su lovili ribu, skočio u more i plivao oko 90 metara do obale. Drugi su ga polako pratili u čamcu, vukući mrežu punu riba.

Dok su se približavali obali, videli su „žar na kome se pekla riba, i hleb“. Isus im je rekao: „Donesite malo ribe koju ste sad ulovili.“ Petar je izvukao mrežu i u njoj je bilo 153 velike ribe! „Dođite, doručkujte“, pozvao ih je Isus. Niko od učenika nije se usudio da ga pita: „Ko si ti?“, jer su znali da je to Isus (Jovan 21:9-12). Bilo je to njegovo treće pojavljivanje učenicima kao grupi.

Isus je svakome od njih dao malo hleba i ribe. Zatim je, verovatno gledajući u ribe koje su uhvatili, upitao Simona: „Simone, sine Jovanov, voliš li me više od ovih?“ Zapravo, Isus je želeo da zna da li Petar više voli ribarski zanat od dela koje mu je poverio. Petar mu je rekao: „Da, Gospode, ti znaš da te volim.“ Isus ga je na to podstakao: „Hrani moje jaganjce“ (Jovan 21:15).

Isus je ponovo upitao: „Simone, sine Jovanov, voliš li me?“ Petar je verovatno bio zbunjen, ali je iskreno odgovorio: „Da, Gospode, ti znaš da te volim.“ Na to mu je Isus opet rekao: „Pasi moje ovčice“ (Jovan 21:16).

Zatim ga je i treći put upitao: „Simone, sine Jovanov, voliš li me?“ Možda se sada već Petar zabrinuo da li Isus dovodi u pitanje njegovu vernost. Zato je odlučno rekao: „Gospode, ti znaš sve, ti znaš da te volim.“ Tada je Isus ponovo naglasio šta Petar mora da radi: „Hrani moje ovčice“ (Jovan 21:17). Dakle, oni koji predvode Božje stado moraju da služe onima koje Bog dovodi u njega.

Isus je bio uhapšen i pogubljen jer je radio ono za šta ga je Bog poslao na zemlju. Sada je otkrio da i Petra čeka slična smrt. „Kad si bio mlađi“, rekao mu je Isus, „sam si se opasivao i išao si kuda si želeo. A kad ostariš, raširićeš ruke i drugi će te opasivati i vodiće te kuda ne želiš.“ Međutim, ipak ga je podstakao: „Pođi za mnom“ (Jovan 21:18, 19).

Petar je tada pogledao apostola Jovana i upitao: „Gospode, šta će biti s njim?“ Drugim rečima, kakva budućnost čeka apostola koga je Isus posebno voleo? Isus mu je odgovorio: „Ako ja želim da on ostane dok ne dođem, šta se ti brineš za to?“ (Jovan 21:21-23). Petar nije trebalo da se brine šta drugi rade već da sledi Isusa. Pa ipak, Isus je ukazao da će Jovan nadživeti druge apostole i da će u viziji videti Isusa kako dolazi u kraljevskoj slavi.

Naravno, postoje još mnoge stvari koje je Isus učinio, a koje ni mnogi svici ne bi mogli obuhvatiti.