Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 93. POGLAVLJE

Sin čovečji će se pojaviti

Sin čovečji će se pojaviti

LUKA 17:20-37

  • KRALJEVSTVO JE MEÐU VAMA

  • KAKO ĆE SE ISUS POJAVITI?

Isus je sada bio u Samariji ili u Galileji. Dok je bio tamo, fariseji su ga ispitivali o Kraljevstvu, za čiji su dolazak očekivali da će biti svečan i razmetljiv. Međutim, on im je rekao: „Božje kraljevstvo ne dolazi tako da se može videti. Ljudi neće reći: ’Evo, ovde je!‘ ili ’Onde je!‘ Jer Božje kraljevstvo je među vama“ (Luka 17:20, 21).

Neki mogu zaključiti da je Isus rekao da je Kraljevstvo u srcima Božjih slugu. Međutim, to nikako nije bio slučaj, jer ono nije moglo biti u srcima fariseja, kojima se Isus obraćao. Ono je bilo među njima, zato što je među njima bio Isus kao izabrani Kralj Božjeg Kraljevstva (Matej 21:5).

Verovatno nakon što su fariseji otišli, Isus je svojim učenicima pružio još neke detalje o dolasku Kraljevstva. Najpre je o svojoj kraljevskoj slavi rekao: „Doći će dani kad ćete poželeti da vidite jedan od dana Sina čovečjeg, ali ga nećete videti“ (Luka 17:22). Time je ukazivao da će kraljevska vlast Sina čovečjeg biti u budućnosti. Dok to vreme ne dođe, neki učenici će to željno iščekivati, ali Sin čovečji će se pojaviti u vreme koje je Bog odredio.

Zatim je Isus rekao: „Ljudi će vam govoriti: ’Eno, onde je!‘ ili ’Evo, ovde je!‘ Ali ne izlazite i ne trčite za njima. Jer kao što munja svojim bleskom zasvetli s jednog kraja neba do drugog kraja neba, tako će biti i sa Sinom čovečjim“ (Luka 17:23, 24). Kako će Isusovi učenici prepoznati ko su lažne mesije, a ko je pravi? On je rekao da će dolazak pravog Mesije biti poput munje koja se može videti na velikom području. Dokazi o njegovoj prisutnosti kao Kralja biće veoma uočljivi pažljivim posmatračima.

Tada je ispričao poređenja s nekim događajima iz prošlosti da bi pokazao kakvi će biti stavovi ljudi u vreme njegove prisutnosti: „Kao što je bilo u Nojevim danima, tako će biti i u danima Sina čovečjega [...] Isto tako, biće kao i u Lotovim danima: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili i gradili. Ali onog dana kad je Lot izašao iz Sodoma, s neba su zapljuštali vatra i sumpor i sve ih uništili. Isto će tako biti i onog dana kad se pojavi Sin čovečji“ (Luka 17:26-30).

Isus nije govorio o tome da su ljudi u Nojevo i Lotovo vreme bili uništeni zbog normalnih aktivnosti kao što su jedenje, pijenje, kupovina, prodaja, sađenje i gradnja. I Noje i Lot i njihove porodice radili su bar nešto od toga. Ali drugi su to radili ne obraćajući nikakvu pažnju na Božju volju i ne obazirući se na vreme  u kom su živeli. Zato je Isus podsticao svoje učenike da obraćaju pažnju na Božju volju i da je svesrdno vrše. Na taj način im je pokazao kako mogu preživeti uništenje koje će Bog sprovesti u budućnosti.

Treba da paze da ih ne ometaju stvari iz njihove sredine, to jest ono što su ostavili iza sebe. Isus je o tome rekao: „Tog dana ko bude na krovu, a stvari mu budu u kući, neka ne silazi da ih uzme. I ko bude na njivi, neka se ne vraća nazad. Setite se Lotove žene“ (Luka 17:31, 32). Ona je postala stub soli.

U opisu kakvo će stanje vladati kada on kao Sin čovečji bude Kralj, Isus je rekao svojim učenicima: „Te noći dvojica će biti u jednom krevetu: jedan će se uzeti, a drugi će ostati napušten“ (Luka 17:34). Dakle, neki će biti spaseni, a neki ’napušteni‘, to jest izgubiće život.

Učenici su ga tada upitali: „Gde, Gospode?“, a on im je odgovorio: „Gde bude strvine, tamo će se i orlovi skupljati“ (Luka 17:37). Neki će biti poput dalekovidih orlova. Takvi će se okupiti oko pravog Hrista, Sina čovečjeg. U to vreme, on će svojim vernim učenicima pružiti istinu koja će im doneti život.