Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 46. POGLAVLJE

Izlečenje jedne žene

Izlečenje jedne žene

MATEJ 9:18-22; MARKO 5:21-34; LUKA 8:40-48

  • IZLEČENJE ŽENE KOJA JE DOTAKLA RUB ISUSOVE HALJINE

Vest o Isusovom povratku iz Dekapolja brzo se proširila među Judejcima na severozapadnoj obali Galilejskog mora. Verovatno su mnogi čuli da je Isus umirio snažan olujni vetar i uzburkano more, a kasnije izlečio jednog čoveka opsednutog demonima. Zato se „silan narod“ okupio pored mora, verovatno u blizini Kapernauma, u želji da dočeka Isusa (Marko 5:21). On je sišao s čamca, a ljudi su ga puni nade nestrpljivo čekali.

Među onima koji su željno iščekivali Isusa bio je i Jair, starešina sinagoge, verovatno one u Kapernaumu. On je pao Isusu pred noge i usrdno ga molio: „Kćerkica mi je na samrti. Molim te, dođi i položi ruke na nju da ozdravi i živi“ (Marko 5:23). Kako će Isus reagovati na tu usrdnu molbu ovog čoveka? Da li će pomoći njegovoj voljenoj jedinici, koja ima tek 12 godina? (Luka 8:42).

Isus je krenuo k Jairovoj kući, ali na putu se desilo nešto što će ga takođe duboko dirnuti. Među mnoštvom koje ga je pratilo i nadalo se da će videti neko njegovo čudo nalazila se i jedna žena koju je mučio ozbiljan problem.

Ova Judejka je već 12 godina patila od krvarenja. Tražila je pomoć brojnih lekara i potrošila sav novac na lečenje. Ali ništa joj nije pomoglo. Zapravo, samo joj je „bilo sve gore“ (Marko 5:26).

Možemo da pretpostavimo da zbog svog problema nije samo bila slaba i iscrpljena već i osramoćena i ponižena. Ona nije mogla otvoreno da govori o svom stanju. Štaviše, prema Mojsijevom zakonu, svako tečenje krvi činilo je ženu ceremonijalno nečistom. Ko god bi dotakao nju ili njene haljine morao je da se opere i bio je nečist do večeri (Levitska 15:25-27).

Ova žena je „čula za Isusa“ i pošla je da ga traži. Zbog svoje nečistoće, trudila se da ostane neprimećena, dok je u sebi mislila: „Ako dotaknem samo njegove haljine, ozdraviću.“ Kada je na kraju dotakla rub Isusove haljine, osetila je da je krvarenje u tom trenutku prestalo. Istog časa je „ozdravila od svoje mučne bolesti“ (Marko 5:27-29).

Isus je tada upitao: „Ko me je dotakao?“ Kako li se ta žena osećala kada je to čula? Petra je začudilo Isusovo pitanje: „Narod te gura i pritiska.“ Na to je Isus rekao: „Neko me je dotakao, jer sam osetio da je sila izašla iz mene“ (Luka 8:45, 46). Dakle, on je osetio da je sila izašla iz njega i da je nekoga izlečio.

Žena je shvatila da ne može ostati neprimećena. U strahu, drhteći, pala je pred Isusa. Pred svima je ispričala sve o svojoj bolesti i kako je upravo izlečena. Isus joj je blago rekao: „Kćeri, tvoja vera te je izlečila. Idi s mirom, i budi zdrava od svoje mučne bolesti“ (Marko 5:34).

Jasno je zašto je Bog izabrao Isusa da u budućnosti vlada nad zemljom. Isus je pokazao da će biti blag i saosećajan vladar. Ne samo što mu je stalo do ljudi već ima i moć da im pomogne.