Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 39. POGLAVLJE

Osuda bezbožnog naraštaja

Osuda bezbožnog naraštaja

MATEJ 11:16-30; LUKA 7:31-35

  • OSUDA POJEDINIH GRADOVA

  • ISUS TEŠI I KREPI

Isus je veoma cenio Jovana Krstitelja, ali kako je na njega gledala većina? „Ovaj naraštaj“, rekao je Isus, „sličan je deci koja sede na trgovima i međusobno se dovikuju: ’Svirali smo vam frulu, ali niste igrali. Naricali smo, ali se niste udarali u grudi kao da tugujete‘“ (Matej 11:16, 17).

Šta su značile ove reči? Isus je objasnio: „Došao je Jovan koji nije ni jeo ni pio, a ipak se govori: ’Demon je u njemu.‘ Došao je Sin čovečji koji jede i pije, a opet se govori: ’Gle izjelice i pijanice, prijatelja poreznika i grešnika‘“ (Matej 11:18, 19). Jovan je bio Nazirej, što znači da je živeo veoma jednostavno i čak nije pio vino. Pa ipak, ljudi njegovog vremena govorili su da ga je opseo demon (Brojevi 6:2, 3; Luka 1:15). S druge strane, Isus je umereno jeo i pio. Živeo je kao i svi ostali. Međutim, drugi su ga osuđivali da preteruje u jelu i piću. Očigledno je ljudima nemoguće ugoditi.

Isus je ljude svog vremena uporedio s decom na trgovima koja ne igraju kada druga deca sviraju frulu, niti tuguju kada su ona u žalosti. „Ali mudrost opravdavaju njena dela“, zaključio je Isus (Matej 11:16, 19). Dakle, Jovanova i Isusova dela pokazala su da su sve optužbe protiv njih bile neosnovane.

Nakon što je govorio o naraštaju, Isus je osudio gradove Horazin, Vitsaidu i Kapernaum, gde je učinio mnoga čuda. Da je takva dela učinio u Tiru i Sidonu, ti feničanski gradovi bi se pokajali. Takođe je pomenuo i Kapernaum, gde je često boravio. Čak ni tamo ga većina nije prihvatila. O tom gradu je rekao: „Lakše će biti sodomskoj zemlji u Sudnji dan nego ovom gradu“ (Matej 11:24).

Isus je zatim odao hvalu svom Ocu što krije dragocenu istinu „od mudrih i umnih“, a otkriva je neznatnima. Za njih se može reći da su poput male dece (Matej 11:25). Njima je uputio sledeći dirljiv poziv: „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas okrepiti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam ja blag i ponizan u srcu, i naći ćete okrepu dušama svojim. Jer jaram je moj ugodan i teret je moj lak“ (Matej 11:28-30).

U kom smislu je Isus nudio okrepu? Verske vođe su drugima nametale kruta i nerazumna pravila, kao što su ona o sabatu. Zbog toga je narod veoma patio. Ali Isus ih je krepio Božjim učenjima, u kojima nema ni traga ljudskih tradicija. Takođe je nudio okrepu i onima koji su bili izmučeni zbog nepravednih vlasti i koji su bili opterećeni zbog počinjenih grehova. Isus im je pokazao kako im gresi mogu biti oprošteni i kako da budu u miru s Bogom.

Svi oni koji dođu pod Isusov ugodan jaram mogu da se predaju njegovom saosećajnom i milosrdnom Ocu i da mu služe. To nije breme, jer Božje zapovesti nisu teške (1. Jovanova 5:3).