Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 92. POGLAVLJE

Zahvalnost jednog gubavca

Zahvalnost jednog gubavca

LUKA 17:11-19

  • IZLEČENJE DESET GUBAVACA

Nakon što je umakao Sinedrionu, koji je planirao da ga ubije, Isus je otišao severoistočno od Jerusalima, u grad koji se zvao Jefrem. Tamo se sa svojim učenicima sklonio od neprijatelja (Jovan 11:54). Međutim, pošto se bližila Pasha, ubrzo je krenuo na sever. Tako je poslednji put prolazio kroz Samariju i Galileju, budući da je bila 33. n. e. i da se bližila njegova smrt.

Na početku ovog putovanja, dok je išao od sela do sela, naišao je na deset ljudi koji su bolovali od gube. Ova bolest ponekad vodi do raspadanja telesnog tkiva, kao na primer na prstima, stopalima ili ušima (Brojevi 12:10-12). Božji Zakon je od gubavaca očekivao da viču: „Nečist, nečist!“ i da žive daleko od drugih (Levitska 13:45, 46).

Zbog toga su se i ovih deset gubavaca držali podalje od Isusa. Međutim, na sav glas su vikali: „Isuse, Učitelju, smiluj nam se!“ Kada ih je ugledao, Isus im je rekao: „Idite i pokažite se sveštenicima“ (Luka 17:13, 14). Na taj način pokazao je poštovanje prema Božjem Zakonu, prema kom su sveštenici mogli proglasiti nekog gubavca čistim, nakon što se on oporavi od svoje bolesti. Tako je izlečeni čovek ponovo mogao biti deo društva (Levitska 13:9-17).

Deset gubavaca su verovali da Isus može da ih izleči. Zato su krenuli kod sveštenika, čak i pre nego što su bili izlečeni. Dok su bili na putu, njihova vera u Isusa je bila nagrađena. Shvatili su da im je telo ponovo zdravo!

Devetorica njih nastavili su svojim putem, ali jedan nije. U pitanju je bio Samarićanin. On se vratio da bi potražio Isusa. Zašto? Bio je veoma zahvalan za ono što je Isus učinio za njega. Taj izlečeni čovek ’slavio je Boga na sav glas‘, jer je shvatio da mu je zapravo Bog obnovio zdravlje (Luka 17:15). Zato je, kada je pronašao Isusa, pao ničice pred njim i zahvalio mu.

Isus je upitao okupljeno mnoštvo: „Zar se nisu očistila desetorica? Gde su onda ostala devetorica? Zar se nijedan od njih nije vratio da bi dao slavu Bogu, osim ovog čoveka iz drugog naroda?“ A zatim je izlečenom Samarićaninu rekao: „Ustani i idi. Tvoja vera te je izlečila“ (Luka 17:17-19).

Kada je izlečio deset gubavaca, Isus je pokazao da ima Božju podršku. Jedan od njih, onaj koji je pokazao zahvalnost, nije bio samo izlečen već mu je Isus postao put u život. U naše vreme, Jehova ne koristi Isusa da bi lečio ljude. Međutim, ako verujemo u Isusa, on i nama može postati put u život, i to večni život. Da li pokazujemo zahvalnost poput Samarićanina?