Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 38. POGLAVLJE

Jovanovi učenici kod Isusa

Jovanovi učenici kod Isusa

MATEJ 11:2-15; LUKA 7:18-30

  • JOVAN KRSTITELJ SE RASPITUJE O ISUSOVOJ ULOZI

  • ISUS POHVALNO GOVORI O JOVANU

Jovan Krstitelj je već oko godinu dana bio zatvoren. Pa ipak, do njega su stigle vesti o Isusovim čudima. Možemo samo zamisliti kako se osećao kada je čuo za uskrsenje sina udovice iz Naina. Međutim, on je želeo da čuje direktno od Isusa šta to znači. Zato je pozvao svoja dva učenika i poslao ih kod Isusa da ga pitaju: „Jesi li ti onaj koji treba da dođe ili da čekamo drugoga?“ (Luka 7:19).

Da li je neobično što ga je to pitao? Jovan je bio bogobojazan čovek koji je skoro dve godine ranije krstio Isusa. Tom prilikom je video kako je Božji duh sišao na Isusa i čuo je kada ga je Bog priznao za svog sina. Nemamo razloga da mislimo da je Jovanova vera oslabila. U protivnom, Isus ne bi tako pohvalno govorio o njemu. Ali ako Jovan nije imao sumnji, zašto je onda uputio ovo pitanje Isusu?

Možda je samo želeo da mu Isus direktno potvrdi da je Mesija. To će ga ojačati dok bude provodio duge dane u zatvoru. Pored toga, Jovanovo pitanje je izgleda imalo dublje značenje. On je poznavao biblijska proročanstva o Pomazaniku, koji će biti kralj i izbavitelj. Međutim, prošli su meseci od Isusovog krštenja, a Jovan je još uvek bio u zatvoru. Zato je pitao da li će posle Isusa doći još neko, takoreći njegov naslednik, koji će do kraja ispuniti sve što je bilo prorečeno za Mesiju.

Isus nije rekao: ’Da, ja sam taj‘, već je naveo mnoga izlečenja koja je učinio. To je pokazalo da ima Božju podršku. Zato je Jovanovim učenicima rekao: „Idite i javite Jovanu šta čujete i vidite: Slepi vide, hromi hodaju, gubavi se čiste, gluvi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima se objavljuje dobra vest“ (Matej 11:4, 5).

Jovanovo pitanje moglo je ukazivati na to da je on očekivao da će Isus učiniti nešto više i da će ga možda osloboditi iz zatvora. Međutim, Isus mu je poručio da ne očekuje od njega više od čuda koja je već činio.

Kada su Jovanovi učenici otišli, Isus je okupljenom mnoštvu rekao da Jovan nije običan prorok. On je bio Jehovin ’glasnik‘, prorečen u Malahiji 3:1. Na Jovanu se takođe ispunilo i proročanstvo o Iliji iz Malahije 4:5, 6. Za Jovana je Isus rekao: „Zaista, kažem vam, među rođenima od žene nije ustao veći od Jovana Krstitelja, ali ko je manji u nebeskom kraljevstvu, veći je od njega“ (Matej 11:11).

Ovim rečima, naime, da je onaj koji je manji u nebeskom Kraljevstvu veći od Jovana, Isus je pokazao da Jovan neće biti u Kraljevstvu na nebu. Jovan je pripremio put za Hrista, ali će umreti pre nego što bude otvoren put u nebo (Jevrejima 10:19, 20). Međutim, pošto je Jovan bio veran Božji prorok, on će biti zemaljski podanik Božjeg Kraljevstva.