Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 114. POGLAVLJE

Suđenje ovcama i jarcima

Suđenje ovcama i jarcima

MATEJ 25:31-46

  • PRIČA O OVCAMA I JARCIMA

Isus je na Maslinskoj gori upravo završio poređenja o deset devica i o talantima. Kako je zaključio svoj odgovor na pitanje apostola o znaku svoje prisutnosti i svršetku sveta? Ispričao je priču o ovcama i jarcima.

Ovako je započeo: „Kad Sin čovečji stigne u svojoj slavi i svi anđeli s njim, tada će sesti na svoj slavni presto“ (Matej 25:31). Nije ostavio mesta nikakvoj sumnji da je on glavna ličnost u toj priči pošto je sebe često nazivao ’Sinom čovečjim‘ (Matej 8:20; 9:6; 20:18, 28).

Kada će se ono što je ispričao u ovoj priči ispuniti? Biće to kada on dođe „u svojoj slavi“ sa anđelima i kada sedne na „svoj slavni presto“. Već je ranije govorio o dolasku ’Sina čovečjeg na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom‘ sa svojim anđelima. Kada će to biti? „Odmah posle nevolje tih dana“ (Matej 24:29-31; Marko 13:26, 27; Luka 21:27). Dakle, ova priča će se ispuniti kada Isus bude došao u svojoj slavi. Šta će tada uraditi?

Isus je objasnio: „Kad Sin čovečji stigne [...] svi će se narodi skupiti pred njim, i on će odvojiti ljude jedne od drugih, kao što pastir odvaja ovce od jaraca. Postaviće ovce na svoju desnu stranu, a jarce na levu“ (Matej 25:31-33).

O ovcama, koje će odvojiti na desnu stranu, rekao je: „Tada će kralj reći onima koji budu na njegovoj desnoj strani: ’Dođite, vi koje je moj Otac blagoslovio, nasledite kraljevstvo koje je pripremljeno za vas od postanka sveta‘ “ (Matej 25:34). Zašto je kralj pokazao naklonost prema ovcama?

U toj priči, kralj je objasnio: „Jer sam ogladneo i dali ste mi da jedem, ožedneo sam i dali ste mi da pijem, bio sam stranac i ugostili ste me, go i obukli ste me, razboleo sam se i brinuli ste se o meni, bio sam u zatvoru i došli ste k meni.“ Kada su ga te ovce, to jest pravednici, pitale kako su mu pomogle, on im je odgovorio: „Što god ste učinili jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili“ (Matej 25:35, 36, 40, 46). Ti pravednici nisu činili ta dobra dela na nebu, jer tamo nema ni bolesnih ni gladnih. Sigurno su bila u pitanju dela koja su činili za Hristovu braću na zemlji.

A šta reći o jarcima koji su bili s leve strane? Isus je rekao: „Zatim će [kralj] reći i onima koji budu na njegovoj levoj strani: ’Idite od mene, prokleti, u večnu vatru pripremljenu Ðavolu i njegovim anđelima. Jer sam ogladneo i niste mi dali da jedem, ožedneo sam i niste mi dali da pijem. Bio sam stranac i niste me ugostili, go i niste me obukli, bolestan i u zatvoru i niste se brinuli o meni‘“ (Matej 25:41-43). Ti jarci su bili tako osuđeni jer se nisu dobro ophodili prema Hristovoj braći na zemlji.

Tako su apostoli saznali da će ta presuda imati trajne posledice. Isus im je rekao: „Tada će im on [kralj] odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god niste učinili jednom od ovih najmanjih, ni meni niste učinili.‘ I ovi će otići u večnu smrt, a pravednici u večni život“ (Matej 25:45, 46).

Isusov odgovor na pitanje apostola pruža mnogo toga za razmišljanje njegovim sledbenicima i pomaže im da ispitaju svoje stavove i postupke.