Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 9. POGLAVLJE

Isusovo detinjstvo u Nazaretu

Isusovo detinjstvo u Nazaretu

MATEJ 13:55, 56; MARKO 6:3

  • JOSIF I MARIJA IMAJU JOŠ DECE

  • ISUS UČI TESARSKI ZANAT

Isus je odrastao u Nazaretu. To je bilo malo mesto, koje se nalazilo na severu zemlje, na brdovitom području Galileje, zapadno od velikog jezera, poznatog kao Galilejsko more.

Tu su ga iz Egipta doveli Josif i Marija kada je imao oko dve godine. Izgleda je tada bio njihov jedinac. Međutim, oni su kasnije dobili još sinova. To su Jakov, Josif, Simon i Juda. Takođe su imali i barem dve ćerke. Tako je Isus imao najmanje šestoro polubraće i polusestara.

Naravno, on je imao još rodbine. Već smo se upoznali s Jelisavetom i njenim sinom, Jovanom. On je živeo daleko na jugu, u Judeji. U Galileji je takođe živela i Saloma, koja je izgleda bila Marijina sestra, pa tako i Isusova tetka. Salomin muž se zvao Zevedej. Njihovi sinovi su bili Jakov i Jovan, i oni su Isusu bili braća od tetke. Ne znamo koliko je vremena provodio s njima dok je odrastao, ali znamo da su oni kasnije postali njegovi bliski saradnici, naime, njegovi apostoli.

Josif je bio tesar i morao je mnogo da radi da bi izdržavao sve veću porodicu. On je na Isusa gledao kao na svoje dete i zbog toga je Isus kasnije postao poznat kao „tesarev sin“ (Matej 13:55). Josif ga  je učio svom zanatu i on je postao vešt u tome. Zapravo, ljudi su kasnije govorili za njega: „Zar nije ovo tesar?“ (Marko 6:3).

U Isusovoj porodici je obožavanje Jehove zauzimalo najvažnije mesto. U skladu s Božjim Zakonom, Josif i Marija su pružali svojoj deci duhovnu pouku ’kad su sedeli u svojoj kući i kad su išli putem, kad su legali i kad su ustajali‘ (Ponovljeni zakoni 6:6-9). U Nazaretu je postojala sinagoga. Možemo biti sigurni da je Josif redovno vodio svoju porodicu da tamo slave Boga. Kasnije je rečeno da je Isus „na sabatni dan, po svom običaju“, odlazio u sinagogu (Luka 4:16). Pored toga, Josifova porodica je rado odlazila u Jehovin hram u Jerusalimu.