Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 1. POGLAVLJE

Dve objave od Boga

Dve objave od Boga

LUKA 1:5-33

  • ANÐEO GAVRILO NAJAVLJUJE ROÐENJE JOVANA KRSTITELJA

  • GAVRILO SAOPŠTAVA MARIJI DA ĆE RODITI ISUSA

Za celu Bibliju se može reći da je pismo od našeg nebeskog Oca. U njoj nalazimo pouke za život. Osmotrimo sada dve važne objave koje su bile izrečene pre više od 2 000 godina. Ko ih je objavio i u kojim okolnostima? U pitanju je anđeo Gavrilo, koji „stoji pred Bogom“ (Luka 1:19). Pogledajmo kome ih je preneo i u kakvim su uslovima živeli ti ljudi.

Bila je godina 3. pre n. e. U judejskim brdima, verovatno nadomak Jerusalima, živeo je Jehovin sveštenik po imenu Zaharija. On i njegova žena, Jelisaveta, nisu imali dece, a već su bili zašli u godine. Jednom prilikom, Zaharija je otišao u Božji hram u Jerusalimu, jer je došao red na njega da vrši svešteničku službu. Dok je još bio u hramu, odjednom se kod kadionog oltara pojavio anđeo Gavrilo.

Razumljivo, Zaharija se uplašio. Ali anđeo ga je umirio rečima: „Ne boj se, Zaharija, jer su tvoje usrdne molitve uslišene i tvoja žena Jelisaveta rodiće ti sina! Daj mu ime Jovan.“ Zatim je još rekao da će Jovan biti „velik u Jehovinim očima“ i da će ’Jehovi pripremiti spreman narod‘ (Luka 1:13-17).

To je Zahariji zvučalo nemoguće, jer su on i njegova supruga bili u poznim godinama. Zbog toga mu je Gavrilo rekao: „Onemećeš i nećeš moći da govoriš do dana kada će se ovo dogoditi, jer nisi poverovao mojim rečima“ (Luka 1:20).

U međuvremenu se narod pitao zašto se Zaharija toliko zadržao. Kada je na kraju izašao, nije mogao da govori, već samo da gestikuliše. Bilo je jasno da je video nešto natprirodno.

Kada je završio službu u hramu, vratio se kući. Uskoro je Jelisaveta ostala u drugom stanju. Narednih pet meseci je bila u kući i nije se pojavljivala među narodom.

Anđeo Gavrilo je imao još jednu objavu. Ali za koga? Za devojku po imenu Marija, koja je živela na severu, na području Galileje, u gradu Nazaretu. On se pojavio pred njom i rekao joj: „Našla [si] milost kod Boga. Evo, zatrudnećeš i rodićeš sina. Daj mu ime Isus.“ Zatim je dodao: „On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega [...] On će vladati kao kralj nad Jakovljevim domom zauvek i njegovom kraljevstvu neće biti kraja“ (Luka 1:30-33).

Gavrilo je sasvim sigurno bio počastvovan što je mogao da prenese ove dve objave. Dok budemo čitali nešto više o Jovanu i Isusu, biće nam jasnije zašto su te Božje objave bile toliko važne.