Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 128. POGLAVLJE

Proglašen nevinim i pred Pilatom i pred Irodom

Proglašen nevinim i pred Pilatom i pred Irodom

Isus nije pokušavao da pred Pilatom sakrije činjenicu da je kralj. Pa ipak, njegovo Kraljevstvo nije predstavljalo pretnju za Rim. „Moje kraljevstvo nije deo ovog sveta“, rekao je. „Kad bi moje kraljevstvo bilo deo ovog sveta, moje sluge bi se borile da ne budem predat Judejcima. Ali moje kraljevstvo nije odavde“ (Jovan 18:36). Dakle, Isus ima Kraljevstvo, ali ne ovde na zemlji.

Pilat se nije time zadovoljio. Upitao je: „Dakle, ti si kralj?“ Isus je svojim odgovorom potvrdio Pilatu da je u pravu: „Ti sam kažeš da sam ja kralj. Ja sam se zato rodio i zato sam došao na svet, da svedočim za istinu. Svako ko je na strani istine sluša moj glas“ (Jovan 18:37).

Isus je ranije rekao Tomi: „Ja sam put i istina i život.“ Sada je i Pilat čuo da je svrha Isusovog dolaska na zemlju da svedoči za istinu, konkretno istinu o Kraljevstvu. Isus je bio odlučan da ostane veran toj istini čak i po cenu života. Tada ga je Pilat upitao: „Šta je istina?“, ali nije sačekao odgovor. Smatrao je da je dovoljno čuo da bi mogao da donese presudu (Jovan 14:6; 18:38).

Ponovo je izašao pred mnoštvo okupljeno ispred dvora. Očigledno je Isus stajao pored njega kada se obratio svešteničkim glavarima i onima koji su bili s njima: „Ne nalazim nikakvu krivicu na ovom čoveku.“ Mnoštvo se na to razljutilo i uporno tvrdilo: „Svojim učenjem on buni narod po celoj Judeji, počevši od Galileje pa sve dovde“ (Luka 23:4, 5).

Pilat je sigurno bio zaprepašćen fanatizmom koji su pokazivali Judejci. Dok su sveštenički glavari i starešine naroda i dalje vikali, Pilat je upitao Isusa: „Zar ne čuješ kakve sve optužbe iznose protiv tebe?“ (Matej 27:13). Isus na to nije ništa rekao. Pilat je bio zapanjen njegovim mirnim držanjem pred razjarenom ruljom koja ga je optuživala.

Judejci su rekli da je Isus ’počeo od Galileje‘. Tako je Pilat saznao da je Isus iz Galileje. To mu je dalo ideju kako da izbegne krivicu u Isusovom slučaju. Irod Antipa (sin Iroda Velikog) vladao je Galilejom i tokom te Pashe bio je u Jerusalimu. Zato je Pilat poslao Isusa kod njega. Upravo je Irod Antipa pogubio Jovana Krstitelja. Kasnije, kada je čuo da je Isus činio čuda, Irod se zabrinuo da bi Isus mogao biti uskrsnuli Jovan (Luka 9:7-9).

Irodu je bilo drago što mu se pruža mogućnost da vidi Isusa. On nije želeo da mu pomogne niti da sazna da li su optužbe protiv njega osnovane. Jednostavno je bio radoznao i nadao se da će „videti neko čudo“ (Luka 23:8). Pa ipak, Isus nije udovoljio njegovoj radoznalosti. U stvari, dok ga je Irod ispitivao, Isus nije rekao ni reč. Tada je razočarani Irod počeo da ga sa svojim vojnicima ponižava (Luka 23:11). Obukli su mu sjajnu haljinu i ismevali ga. Zatim ga je Irod ponovo poslao kod Pilata. Irod i Pilat su do tada bili neprijatelji, ali su posle ovoga postali dobri prijatelji.

Nakon Isusovog povratka, Pilat je sazvao svešteničke glavare, judejske poglavare i narod i rekao im: „Ja sam ga ispitao pred vama, ali nisam našao da je ovaj čovek kriv za ono za šta ga optužujete. A nije našao ni Irod, jer ga je poslao nazad k nama. Evo, nije učinio ništa čime bi zaslužio  smrt. Zato ću ga kazniti i pustiti“ (Luka 23:14-16).

Pilat je želeo da oslobodi Isusa, jer je razumeo da su ga sveštenici predali iz zavisti. Ali za to je imao još jedan razlog. Dok je sedeo na sudskoj stolici, žena mu je poručila: „Nemoj imati ništa s tim pravednikom, jer sam danas u snu [očigledno božanskog porekla] mnogo pretrpela zbog njega“ (Matej 27:19).

Kako će Pilat pokušati da oslobodi ovog nevinog čoveka?