Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Put, istina i život

Put, istina i život

Svako voli da čuje neku dobru vest. Postoji jedna posebno dobra vest za vas i vašu porodicu.

Ona se nalazi u Bibliji, knjizi koju je Stvoritelj celog svemira, Jehova Bog, dao da se zapiše pre mnogo godina. U publikaciji koju držite, obrađuju se četiri biblijske knjige u kojima se nalazi veoma dobra vest za sve nas. Te knjige su poznate po imenima onih koje je Bog nadahnuo da ih zapišu, a to su Matej, Marko, Luka i Jovan.

Mnogima su njihovi zapisi poznati kao četiri jevanđelja. Sva četiri iznose jevanđelje, to jest dobru vest o Isusu — da će Bog preko njega spasti svet i da će on kao Kralj Božjeg nebeskog Kraljevstva doneti večne blagoslove ljudima koji iskazuju veru u njega (Marko 10:17, 30; 13:13).

ZAŠTO ČETIRI JEVANÐELJA?

Možda se pitate zašto je Bog nadahnuo četiri zapisa o Isusovom životu i učenjima.

Imati odvojene zapise o Isusu dobro je iz više razloga. Da bismo to prikazali, zamislimo kako četiri čoveka slušaju govor jednog čuvenog učitelja. Čovek koji stoji ispred njega je poreznik. Onaj koji je učitelju zdesna je lekar, a sleva je ribar i učiteljev blizak prijatelj. Četvrti čovek je iza učitelja, on je posmatrač i najmlađi je od njih. Sva četvorica su iskreni ljudi i zapažaju različite stvari. Ako bi svaki napisao ono što je učitelj govorio i činio, imali bismo četiri zapisa s različitim detaljima i događajima. Čitajući ih mogli bismo dobiti jednu zaokruženu sliku onog što je učitelj govorio i činio. Ovaj primer nam pomaže da razumemo zašto je dobro što imamo četiri odvojena izveštaja o životu Velikog Učitelja, Isusa.

Poreznik iz primera ima na umu osobe jevrejskog porekla i zato učenja i događaje tako grupiše da bi prvenstveno pomogao njima. Lekar ističe lečenje bolesnih i nemoćnih i zato ne pominje sve što je poreznik zabeležio, ili stvari  iznosi drugačijim redom. Blizak prijatelj ističe učiteljeva osećanja i osobine. Ono što beleži najmlađi kraće je i konciznije. Međutim, reči sve četvorice su tačne. Ovaj primer dobro prikazuje da to što imamo četiri zapisa o Isusovom životu produbljuje naše razumevanje onoga što je radio, onoga čemu je poučavao i kakav je bio.

Neki možda koriste izraze poput ’Jevanđelje po Mateju‘ ili ’Jovanovo jevanđelje‘. To nije netačno, jer svako od njih sadrži ’dobru vest o Isusu Hristu‘ (Marko 1:1). Međutim, u širem smislu, postoji samo jedno jevanđelje, to jest dobra vest o Isusu, zapisano u četiri zasebna izveštaja.

Mnogi koji su proučavali Božju Reč upoređivali su i slagali događaje i činjenice koje su zapisali Matej, Marko, Luka i Jovan. To je oko 170. n. e. učinio i sirijski pisac Tatijan. On je istraživao jevanđelja i došao do zaključka da su sva četiri izveštaja tačna i nadahnuta od Boga. Tako je sastavio Dijatesaron, jedan pregledan izveštaj o Isusovom životu i službi.

Ova knjiga, Isus — put, istina i život, iznosi isto tako pregledan izveštaj o Isusovom životu, ali s više činjenica i detalja. To je moguće zato što sada imamo dublji uvid u ispunjenja mnogih Isusovih proročanstava i poređenja. Takođe bolje razumemo ono što je govorio i radio, kao i hronološki sled događaja. Pored toga, arheološka otkrića su rasvetlila neke detalje i pokazala nam ugao gledanja pisaca. Naravno, ne treba biti dogmatičan kada je reč o redosledu svakog pojedinog događaja. Uzimajući sve u obzir, nastojali smo da na razuman i logičan način iznesemo događaje iz Isusovog života.

PUT, ISTINA I ŽIVOT

Dok budete čitali ovu knjigu, imajte na umu njenu glavnu poruku. Prisetite se da je lično Isus Hrist rekao apostolu Tomi: „Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim preko mene“ (Jovan 14:6).

Čitanje ove publikacije pomoći će vam da uvidite da je Isus zaista „put“. Jedino je preko njega moguće približiti se Jehovi Bogu u molitvi. Pored toga, Isus je za nas put u tom smislu što nam omogućava da se pomirimo s Bogom (Jovan 16:23; Rimljanima 5:8). Dakle, samo preko Isusa možemo imati dobar odnos s Bogom.

Isus je i „istina“. On je govorio i živeo u skladu s istinom. Bio je pravo otelotvorenje istine. Ispunio je mnoga proročanstva koja su ’posredstvom njega postala „da“‘ (2. Korinćanima 1:20; Jovan 1:14). Ta proročanstva nam pomažu da uvidimo da je on imao presudnu ulogu u ispunjenju Božje volje (Otkrivenje 19:10).

Isus Hrist je takođe „život“. Položivši svoj savršeni život, dao je otkupninu i tako nam omogućio da ’osvojimo pravi život‘, to jest „večni život“ (1. Timoteju 6:12, 19; Efešanima 1:7; 1. Jovanova 1:7). Takođe predstavlja život i za milione onih koji su umrli i koji će biti vraćeni u život da bi večno živeli u Raju na zemlji (Jovan 5:28, 29).

Svi treba da razumemo i duboko cenimo ulogu koju Isus ima u ostvarenju Božje namere. On je „put i istina i život“. Neka vam čitanje o njemu donese veliko uživanje.