Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 29. POGLAVLJE

Mogu li se činiti dobra dela na sabat?

Mogu li se činiti dobra dela na sabat?

JOVAN 5:1-16

  • PROPOVEDANJE PO JUDEJI

  • IZLEČENJE BOLESNOG ČOVEKA

Isus je učinio mnoga divna dela tokom svoje obimne službe po Galileji. Međutim, imao je na umu i druga područja, što se može videti iz njegovih reči: „I drugim gradovima moram objaviti dobru vest o Božjem kraljevstvu.“ Zato je otišao da „propoveda po judejskim sinagogama“ (Luka 4:43, 44). Logično je što je to učinio, jer je bilo proleće i bližio se jedan važan praznik koji se proslavljao u Jerusalimu.

Jevanđelja mnogo više govore o njegovoj službi u Galileji nego o njegovoj službi u Judeji. Iako je većina Judejaca bila ravnodušna, to nije sprečilo Isusa da neumorno propoveda i da čini čuda gde god se našao.

Uskoro je krenuo u glavni grad Judeje, Jerusalim, da bi proslavio Pashu. U blizini Ovčijih vrata, gde je sve vrvelo od ljudi, nalazilo se jezerce Vitzata, oivičeno stubovima. Na ovo jezerce su dolazili mnogi bolesni, slepi i hromi. Zašto? Zato što se verovalo da je voda kada se uzburka lekovita i da bolesnik koji tada uđe u nju može biti izlečen.

Sada je bio sabat i Isus je kod jezerceta video jednog čoveka bolesnog 38 godina. Isus ga je upitao: „Želiš li da ozdraviš?“ Čovek mu je odgovorio: „Gospodine, nemam nikoga da me spusti u jezerce kad se voda uzburka, pa dok ja dođem, drugi već siđe pre mene“ (Jovan 5:6, 7).

Tada je Isus rekao nešto što je iznenadilo i ovog čoveka i sve koji su to čuli: „Ustani, uzmi svoja nosila i hodaj“ (Jovan 5:8). Upravo se to i desilo. Izlečeni čovek je ustao, uzeo svoja nosila i počeo da hoda!

Judejci se nisu radovali zbog ovog neverovatnog čuda. Kada su videli tog čoveka, kritički su rekli: „Sabat je i nije ti dozvoljeno da nosiš nosila.“ A čovek im je rekao: „Onaj koji me je izlečio rekao mi je: ’Uzmi svoja nosila i hodaj‘“ (Jovan 5:10, 11). Ti Judejci su se naljutili što je neko na sabat lečio!

„Ko je taj čovek koji ti je rekao: ’Uzmi ih i hodaj‘?“, želeli su da znaju. Zašto su to pitali? Zbog toga što je Isus nestao u mnoštvu naroda, a izlečeni čovek nije znao njegovo ime (Jovan 5:12, 13). Međutim, ovaj čovek je ponovo sreo Isusa, i to u hramu, i saznao da ga je on izlečio.

Zato je otišao kod Judejaca koji su ga ranije ispitivali o tome ko ga je izlečio i rekao im da je to bio Isus. Tada su oni otišli do Isusa. Da li su želeli da saznaju kako on čini tako divne stvari? Ne. Otišli su da bi mu prigovarali jer je to činio na sabat. Čak su počeli da ga progone!