Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 15. POGLAVLJE

Isusovo prvo čudo

Isusovo prvo čudo

JOVAN 2:1-12

  • SVADBA U KANI

  • ISUS PRETVARA VODU U VINO

Prošlo je tri dana od kada je Natanailo postao jedan od Isusovih prvih učenika. Isus i barem još neki od njegovih učenika krenuli su na sever, u Galileju. Oni su bili na putu u Kanu, mesto odakle je Natanailo. Ono se nalazilo u brdovitom području, severno od Nazareta, u kom je Isus odrastao. Tamo su bili pozvani na svadbu.

Na svadbi je takođe bila Isusova majka. Ona je dobro poznavala mladence, tako da je pomagala oko gostiju. Zato je brzo zapazila kad je nestalo vina, pa je rekla Isusu: „Nemaju vina“ (Jovan 2:3).

Zapravo, predložila mu je da učini nešto povodom toga. Na to joj je on rekao: „Šta ja imam s tim, ženo?“ (Jovan 2:4). On nije bio neljubazan prema njoj, već je upotrebio idiom kojim se na izvornom jeziku izražavalo neslaganje. Zapravo, budući da je Božji pomazani Kralj, trebalo je da prima smernice samo od svog nebeskog Oca, a ne od porodice i prijatelja. Zato je Marija mudro sve prepustila u ruke svog sina i rekla poslužiteljima: „Što god vam kaže, učinite“ (Jovan 2:5).

Isus je pokazao na šest kamenih ćupova za vodu, čija je zapremina bila oko 40 litara, i rekao poslužiteljima: „Napunite ćupove vodom.“ Zatim je rekao: „Zahvatite sada i odnesite domaćinu svadbe“ (Jovan 2:7, 8).

Domaćin svadbe je bio oduševljen kvalitetom vina, ali nije znao kako je ono nastalo. Pozvao je mladoženju i rekao mu: „Svaki čovek iznosi najpre dobro vino, a kad se ljudi opiju, lošije. A ti si čuvao dobro vino sve do sada“ (Jovan 2:10).

Ovo je bilo Isusovo prvo čudo. Nakon toga je vera Isusovih učenika bila još jača. Kasnije je Isus sa svojom majkom i polubraćom otišao u Kapernaum, koji se nalazio na severozapadnoj obali Galilejskog mora.