Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 95. POGLAVLJE

Pouka o razvodu i Isusova ljubav prema deci

Pouka o razvodu i Isusova ljubav prema deci

MATEJ 19:1-15; MARKO 10:1-16; LUKA 18:15-17

  • BOŽJE GLEDIŠTE O RAZVODU

  • SAMAŠTVO

  • PODSTREK DA BUDEMO POPUT DECE

Isus je sa svojim učenicima krenuo iz Galileje na jug. Prešao je preko Jordana i nastavio kroz Pereju. Kada je poslednji put bio u Pereji, govorio je farisejima o tome kako Bog gleda na razvod (Luka 16:18). Oni su ponovo započeli tu temu kako bi ga iskušali.

Mojsije je napisao da se muškarac može razvesti od žene ako na njoj nađe „nešto nedolično“ (Ponovljeni zakoni 24:1). Postojala su različita mišljenja o tome šta je opravdan povod za razvod. Neki su smatrali da u to spadaju i krajnje nevažne stvari. Zato su fariseji pitali: „Da li čovek sme da se razvede od svoje žene iz bilo kog razloga?“ (Matej 19:3).

Isus nije nastojao da ugodi ljudima, već je na veoma vešt način izneo Božje gledište o braku. „Zar niste čitali da ih je njihov stvoritelj u početku načinio kao muškarca i ženu i da je rekao: ’Zato će čovek ostaviti svog oca i svoju majku i prionuće uz svoju ženu, i njih dvoje biće jedno telo‘? Tako nisu više dvoje, nego jedno telo. Dakle, što je Bog sastavio, čovek neka ne rastavlja“ (Matej 19:4-6). Kada je Bog sklopio brak između Adama i Eve, nije ništa rekao o mogućnosti da se taj brak okonča.

Fariseji su na to upitali Isusa: „Zašto je onda Mojsije propisao da joj muž može dati potvrdu o razvodu i razvesti se od nje?“ (Matej 19:7). Isus im je rekao: „Mojsije vam je zbog okorelosti vašeg srca učinio ustupak da se razvodite od svojih žena, ali u početku nije bilo tako“ (Matej 19:8). Taj „početak“ nije bio u Mojsijevo vreme, već kada je Bog osnovao prvi brak u Edenu.

Zatim je Isus izneo sledeću važnu činjenicu: „Kažem vam, ko se razvede od svoje žene, osim zbog bluda [grčki: pornia], i oženi se drugom, čini preljubu“ (Matej 19:9). Polni nemoral je jedini biblijski osnov za razvod.

To je navelo učenike da kažu: „Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se“ (Matej 19:10). Jasno je da osoba koja razmišlja o braku ne treba da izgubi iz vida da je to trajna zajednica!

Isus je zatim govorio o samaštvu. Objasnio je da su neki rođeni kao evnusi, lišeni mogućnosti da stupaju u brak. Drugi su postali polno nemoćni, jer su ih ljudi učinili takvima. A neki su odlučili da potisnu seksualne želje i ne stupe u brak kako bi se posvetili služenju Bogu. „Ko može da živi tako [da ne stupa u brak], neka živi tako“, podstakao je Isus svoje slušaoce (Matej 19:12).

Tada su ljudi počeli da donose svoju decu kod Isusa. Međutim, učenici su prigovarali, verovatno želeći da ih spreče da uznemiravaju Isusa. Ali kada je on to video, prekorio ih je: „Pustite decu da dolaze k meni. Ne branite im, jer takvima pripada Božje kraljevstvo. Zaista, kažem vam, ko ne primi Božje kraljevstvo poput deteta, neće ući u njega“ (Marko 10:14, 15; Luka 18:15).

Zaista divna pouka! Da bismo ušli u Božje Kraljevstvo, treba da poput male dece budemo krotki i spremni da učimo. Isus je zatim pokazao da voli decu tako što ih je uzeo u naručje i blagoslovio ih. On isto tako voli sve one koji primaju Božje Kraljevstvo poput deteta (Luka 18:17).