Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 3. POGLAVLJE

Rođenje onog koji će ’pripremiti put‘

Rođenje onog koji će ’pripremiti put‘

LUKA 1:57-79

  • ROÐENJE JOVANA KRSTITELJA

  • ZAHARIJINO PROROČANSTVO O JOVANOVOJ ULOZI

Jelisaveta će se uskoro poroditi. Njena rođaka Marija je bila s njom tri meseca. Sada je došlo vreme da se Marija oprosti od nje i krene na dalek put, u svoj rodni Nazaret. Za oko šest meseci i ona će roditi sina.

Ubrzo nakon što je Marija otišla, Jelisaveta je dobila sina i svi su bili srećni što su ona i beba dobro. Kada je Jelisaveta pokazala svog malog sina susedima i rođacima, oni su se radovali s njom.

U skladu s Božjim Zakonom, dečak treba da bude obrezan osmog dana po rođenju i da tada dobije ime (Levitska 12:2, 3). Neki su smatrali da Zaharijin sin treba da dobije ime po svom ocu. Međutim, Jelisaveta je rekla: „Ne, nego će se zvati Jovan“ (Luka 1:60). Anđeo Gavrilo je ranije rekao da detetu treba dati ime Jovan.

Susedi i rodbina su se pobunili: „Nema nikoga od tvoje rodbine ko se tako zove“ (Luka 1:61). Oni su zato pitali Zahariju kako on želi da mu se sin zove. Zaharija je uzeo pločicu i napisao: „Jovan mu je ime“ (Luka 1:63).

Tada se Zahariji čudom vratio govor. On je bio ostao nem kada nije poverovao u ono što mu je anđeo rekao, naime, da će mu Jelisaveta roditi sina. Zato su susedi iznenađeno pitali: „Šta će biti od tog deteta?“ (Luka 1:66). Oni su shvatili da Jovanovo ime potiče od Boga.

Tada je Zaharija, ispunjen svetim duhom, progovorio: „Neka je blagoslovljen Jehova, Bog Izraelov, jer se smilovao svom narodu i izbavio ga. I podigao nam  je rog spasenja u domu Davida, svog sluge“ (Luka 1:68, 69). Zaharija je upotrebio izraz „rog spasenja“ da bi ukazao na Gospoda Isusa, koji će se tek roditi. Takođe je rekao da će „nam, kad budemo izbavljeni iz ruku neprijatelja“, Bog preko njega, „dati da mu neustrašivo služimo u vernosti i pravednosti pred njim sve dane života svoga“ (Luka 1:74, 75).

Zaharija je za svog sina prorekao: „A ti, dete, bićeš nazvan prorokom Svevišnjega, jer ćeš ići pred Jehovom da mu pripremiš puteve, da njegov narod poučiš spasenju koje dolazi oproštenjem njihovih greha, zbog duboke samilosti našeg Boga. Zbog nje će nam doći svanuće s visine, da donese svetlost onima koji sede u tami i senci smrti, da dovede naše noge na put mira“ (Luka 1:76-79). Zaista dirljivo proročanstvo.

U međuvremenu je Marija, koja još nije bila u braku, stigla u Nazaret. Šta će biti s njom kada postane očigledno da je trudna?