Mpitsara 2:1-23

  • Fampitandremana avy amin’ny anjelin’i Jehovah (1-5)

  • Maty i Josoa (6-10)

  • Notendrena ny mpitsara mba hamonjy ny Israely (11-23)

2  Ary nisy anjelin’i Jehovah+ niakatra avy tany Gilgala+ ka nankany Bokima. Dia hoy izy: “Avy tany Ejipta ianareo no nentiko nankatỳ amin’ity tany ity. Efa nianiana tamin’ny razambenareo mantsy aho hoe hitondra anareo atỳ.+ Izao koa no nolazaiko taminareo: ‘Tsy hivadika amin’ny fifanekena nataoko taminareo mihitsy aho.+  Ianareo kosa tsy tokony hanao fifanekena amin’ny olona mipetraka eto amin’ity tany ity.+ Tokony harodanareo koa ny alitarany.’+ Tsy nanaraka ny teniko anefa ianareo.+ Fa maninona ianareo no nanao an’izany?  Izany koa no nahatonga ahy hiteny hoe: ‘Tsy horoahiko eo anoloanareo izy ireny+ ka hamandrika anareo.+ Dia ho voatarika hanompo ny andriamaniny ianareo.’”+  Rehefa avy niteny an’izany tamin’ny Israelita rehetra ilay anjelin’i Jehovah, dia nigogogogo nitomany ny vahoaka.  Dia nataon’izy ireo hoe Bokima* ny anaran’ilay toerana, ary nanao sorona ho an’i Jehovah teo izy ireo.  Rehefa nalefan’i Josoa ny Israelita, dia samy nandeha naka ny anjara lovany.+  Ary nanompo an’i Jehovah foana ny vahoaka tamin’i Josoa mbola velona. Nanao an’izany foana koa izy ireo taorian’ny nahafatesan’i Josoa, tamin’ny mbola velona ireo anti-panahy* nahita ny asa lehibe rehetra nataon’i Jehovah ho an’ny Israely.+  Dia maty i Josoa zanak’i Nona, mpanompon’i Jehovah, rehefa 110 taona.+  Tany amin’ny faritra nisy ny lovany àry izy no nalevina, izany hoe tao Timnata-heresa,+ any amin’ny faritra be tendrombohitr’i Efraima, any avaratry ny Tendrombohitra Gasa.+ 10  Dia nangonina any amin’ny razambeny* daholo izany taranaka rehetra izany, ary nisy taranaka hafa indray nandimby azy ireo. Tsy nahalala an’i Jehovah sy ny asa nataony ho an’ny Israely anefa ireo taranaka tatỳ aoriana ireo. 11  Ary nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah ny Israelita ka nanompo an’ireo* Bala.+ 12  Dia niala tamin’i Jehovah Andriamanitry ny razambeny, izay nitondra azy nivoaka avy tany Ejipta, izy ireo.+ Lasa nanompo andriamani-kafa izy ireo, izany hoe ny andriamanitry ny firenena manodidina.+ Dia tezitra i Jehovah satria niankohoka tamin’ireny izy ireo.+ 13  Niala tamin’i Jehovah ny Israelita, ary i Bala sy ireo sarin’i Astarta indray no nivavahany.+ 14  Dia tezitra be tamin’ny Israely i Jehovah, ka navelany handroba azy ireo ny mpandroba.+ Navelany ho resin’ny fahavalo manodidina azy koa izy ireo,+ ka tsy nahavita nanohitra an’ireny intsony.+ 15  Nosazin’i Jehovah izy ireo* ka nisy loza nanjo azy, na taiza na taiza nalehany.+ Izany mantsy no efa nolazain’i Jehovah, ary efa nianiana tamin’izy ireo i Jehovah hoe hanao an’izany.+ Dia nijaly be izy ireo.+ 16  Nanendry mpitsara àry i Jehovah mba hamonjy azy ireo amin’ny mpandroba.+ 17  Na ireny mpitsara ireny aza anefa tsy nohenoiny, fa naleony nanompo* andriamani-kafa sy niankohoka tamin’izy ireny. Vetivety izy ireo dia tsy nanao intsony hoatran’ny nataon’ny razambeny,* izay nankatò ny didin’i Jehovah.+ Tsy mba nanao hoatr’izany izy ireo. 18  Rehefa nisy mpitsara notendren’i Jehovah ho azy ireo,+ dia nampian’i Jehovah ilay mpitsara. Namonjy azy ireo tamin’ny fahavalony Izy, tamin’ilay mpitsara mbola velona. Nalahelo* mantsy i Jehovah+ rehefa naheno azy ireo nitaraina satria nisy nampijaly.+ 19  Rehefa maty anefa ilay mpitsara, dia nanao ratsy indray izy ireo ary ratsy noho ny nataon’ny razambeny aza no nataony. Nivavaka tamin’ny andriamani-kafa izy ireo ary niankohoka taminy.+ Tsy niala tamin’ny fanaony izy ireo, sady mafy loha. 20  Dia tezitra be tamin’ny Israely i Jehovah tamin’ny farany,+ ka hoy izy: “Satria ity firenena ity tsy nanaja ny fifanekena+ nataoko tamin’ny razambeny sady tsy nankatò ahy,+ 21  dia tsy hisy horoahiko hiala eo aminy, na iray aza, ireo firenena tsy resin’i Josoa talohan’ny nahafatesany.+ 22  Izany no hataoko amin’ny Israely mba hahitako raha hanaraka ny lalan’i Jehovah foana,+ hoatran’ny nataon’ny razambeny, izy na tsia.” 23  Navelan’i Jehovah teo amin’izy ireo foana àry ireo firenena ireo. Tsy tonga dia noroahiny izy ireo sady tsy nataony resin’i Josoa.

Fanamarihana

Midika hoe “Mpitomany.”
Jereo F.T.
Oha-teny ilazana ny hoe maty.
Na: “nivavaka tamin’ireo.”
Abt: “Namely azy ireo ny tanan’i Jehovah.”
Na: “nivaro-tena tamin’ny.”
Na: “dia nivily niala tamin’ny lalana nalehan’ny razambeny.”
Na: “Nanenina.”