Mpitoriteny 3:1-22

  • Misy fotoanany avy ny zava-drehetra (1-8)

  • Ankafizo ny fiainana nomen’Andriamanitra (9-15)

    • Efa ao am-po ny faniriana hiaina mandrakizay (11)

  • Hotsarain’Andriamanitra ara-drariny ny olona rehetra (16, 17)

  • Samy ho faty ny olona sy ny biby (18-22)

    • Hiverina ho vovoka daholo ny rehetra (20)

3  Misy fotoanany avy ny zava-drehetra,Eny, misy fotoanany daholo ny zava-drehetra atao etỳ ambanin’ny lanitra:   Misy fotoana ahaterahana ary misy fotoana ahafatesana.Misy fotoana ambolena ary misy fotoana anongotana an’izay nambolena.   Misy fotoana amonoana ary misy fotoana anasitranana.*Misy fotoana andravana ary misy fotoana anorenana.   Misy fotoana itomaniana ary misy fotoana ihomehezana.Misy fotoana idradradradrana ary misy fotoana andihizana.*   Misy fotoana anariana vato ary misy fotoana anangonana vato.Misy fotoana amihinana ary misy fotoana tsy amihinana.   Misy fotoana itadiavana ary misy fotoana amoizana an’izay very.Misy fotoana itehirizana ary misy fotoana anariana.   Misy fotoana androvitana+ ary misy fotoana anjairana.Misy fotoana anginana+ ary misy fotoana itenenana.+   Misy fotoana itiavana ary misy fotoana ankahalana.+Misy fotoana iadiana ary misy fotoana ihavanana.  Inona no mba tombony azon’ny mpiasa amin’ny ezaka mafy rehetra ataony?+ 10  Efa hitako ny asa nomen’Andriamanitra ny zanak’olombelona mba hataon’izy ireo. 11  Nataon’Andriamanitra tsara be* daholo ny zava-drehetra, sady tamin’ny fotoanany avy.+ Nataony ao am-pon’ny olombelona mihitsy aza ny faniriana hiaina mandrakizay.* Tsy ho takatry ny sain’ny olombelona hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany mihitsy anefa izay ataon’ilay tena Andriamanitra. 12  Fantatro àry izao fa tsy misy mahasoa azy ireo mihoatra noho ny mifalifaly sy manao izay tsara mandritra ny androm-piainany.+ 13  Fantatro koa fa tokony hihinana sy hisotro ary hankafy ny asa mafy rehetra ataony daholo ny olona. Fanomezana avy amin’Andriamanitra izany.+ 14  Fantatro fa haharitra mandrakizay ny zava-drehetra nataon’ilay tena Andriamanitra. Tsy azo anampiana na analana izany. Nataon’Andriamanitra hoatr’izany mihitsy ny zava-drehetra, mba hahatonga ny olona hatahotra azy.+ 15  Izay efa nitranga ihany no mitranga, ary izay efa nisy ihany no mbola hisy.+ Izay nokatsahin’ny olona* ihany anefa no karohin’Andriamanitra. 16  Izao koa no hitako etỳ ambanin’ny masoandro: Ao amin’izay tokony hanjakan’ny rariny no misy faharatsiana, ary ao amin’izay tokony hanjakan’ny fahamarinana no misy faharatsiana.+ 17  Dia hoy aho anakampo: “Samy hotsarain’ilay tena Andriamanitra ny olo-marina sy ny ratsy fanahy.+ Misy fotoanany avy mantsy ny zava-drehetra atao sy ny asa rehetra.” 18  Ary niteny anakampo aho hoe hotsapain’Andriamanitra ny zanak’olombelona, ary hampahafantariny azy ireo fa toy ny biby ihany izy ireo. 19  Fa manam-piafarana ny olombelona ary manam-piafarana koa ny biby. Mitovy ihany ny hiafaran’izy ireo.+ Fa toy ny ahafatesan’ny biby ihany no ahafatesan’ny olona, ary iray ihany ny hery mamelona azy ireo.*+ Tsy misy maha ambony ny olona amin’ny biby àry, fa tsisy dikany ny zava-drehetra. 20  Samy mankany amin’ny toerana iray izy rehetra.+ Avy tamin’ny vovoka daholo izy rehetra,+ ary hiverina ho vovoka daholo.+ 21  Iza no tena mahalala raha miakatra any ambony na tsia ny hery mamelona ny olombelona, ary raha midina amin’ny tany na tsia ny hery mamelona ny biby?+ 22  Hitako fa tsy misy mahasoa ny olona mihoatra noho ny mankafy ny asa ataony,+ satria izany no valisoany.* Fa iza moa no afaka mampiseho azy an’izay hitranga rehefa maty izy?+

Fanamarihana

Na: “ahasitranana.”
Abt: “itsambikinana; itsinjahana.”
Na: “milamina tsara; mety tsara.”
Abt: “ny mandrakizay.”
Na mety hoe “Izay efa lasa.”
Na: “ny fofonaina ananan’izy ireo.”
Na: “anjarany.”