Kulingana na Matayo 28:1-20

  • Yesu anafufuliwa (1-10)

  • Askari wanapewa rushwa ili waseme uongo (11-15)

  • Amri ya kufanya wanafunzi (16-20)

28  Kisha Sabato, wakati mwangaza wa asubui ulikuwa unatokea, siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalene na ule Maria mwingine wakakuja kuangalia kaburi.+  Na angalia! tetemeko kubwa la inchi lilikuwa limetokea, kwa maana malaika wa Yehova* alikuwa ameshuka kutoka mbinguni na akakuja, akaviringisha na kutosha lile jiwe, na alikuwa analiikalia.+  Alionekana kama umeme wa radi, na nguo zake zilikuwa nyeupe kama teluji.+  Ndiyo, kwa sababu ya kumuogopa, walinzi wakatetemeka, na wakakuwa kama wafu.  Lakini malaika akaambia wale wanamuke: “Musiogope, kwa maana ninajua munatafuta Yesu mwenye aliuawa kwenye muti.+  Haiko hapa, kwa maana amefufuliwa, kama vile alisema.+ Mukuje, muone mahali alikuwa amelala.  Basi muende haraka na muambie wanafunzi wake kwamba amefufuliwa kutoka kwa wafu, kwa maana muangalie! anawatangulia kuingia Galilaya.+ Mutamuona kule. Muangalie! Nimewaambia ninyi.”+  Basi, wakatoka haraka kwenye kaburi la ukumbusho, wakiwa na woga na furaha kubwa, wakakimbia ili waende kujulisha wanafunzi wake.+  Na angalia! Yesu akakutana nao na kusema: “Siku njema!” Wakamukaribia na kushika miguu yake na wakainama mbele yake. 10  Kisha Yesu akawaambia: “Musiogope! Muende, mujulishe ndugu zangu ili waende Galilaya, na kule wataniona.” 11  Wakati walikuwa wanaenda, wamoja kati ya walinzi+ wakaenda katika muji na kujulisha wakubwa wa makuhani mambo yote yenye yalikuwa yametokea. 12  Na kisha wakubwa wa makuhani kukusanyika pamoja na wazee na kufanya mupango, wakapatia wale maaskari hesabu kubwa ya vipande vya feza 13  na kusema: “Museme, ‘Wanafunzi wake walikuja usiku na kumuiba wakati tulikuwa tumelala usingizi.’+ 14  Na kama gavana anapata habari hiyo, tutamufasiria kile kilifanyika,* na hamutakuwa na sababu ya kuogopa.” 15  Basi wakakamata vile vipande vya feza na kufanya kama vile waliagizwa, na uongo huo umeenea kati ya Wayahudi mupaka leo hii. 16  Lakini, wale wanafunzi kumi na moja (11) wakaenda Galilaya+ kwenye mulima wenye Yesu alikuwa amepanga ili wakutane.+ 17  Wakati walimuona, wakainama mbele yake, lakini wamoja walikuwa na mashaka. 18  Yesu akawakaribia na kuwaambia, na kusema: “Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.+ 19  Kwa hiyo, muende, na mufanye wanafunzi kutoka kwa watu wa mataifa yote,+ na muwabatize+ katika jina la Baba na la Mwana na la roho takatifu, 20  na muwafundishe kushika mambo yote yenye nimewaamuru ninyi.+ Na muangalie! niko pamoja na ninyi sikuzote mupaka umalizio wa mupangilio wa mambo.”*+

Maelezo ya Chini

Tnn., “tutamusadikisha.”
Ao “mufumo wa mambo.” Angalia Maana ya Maneno.