Kulingana na Matayo 12:1-50

  • Yesu, “Bwana wa Sabato” (1-8)

  • Mutu mwenye kuwa na mukono wenye kupooza anaponyeshwa (9-14)

  • Mutumishi mupendwa wa Mungu (15-21)

  • Pepo wachafu wanafukuzwa kwa kutumia roho takatifu (22-30)

  • Zambi yenye haiwezi kusamehewa (31, 32)

  • Muti unajulikana kwa matunda yake (33-37)

  • Alama ya Yona (38-42)

  • Wakati roho muchafu anarudia (43-45)

  • Mama na ndugu za Yesu (46-50)

12  Wakati huo Yesu alipita katikati ya mashamba ya nafaka siku ya Sabato. Wanafunzi wake wakasikia njaa na wakaanza kukata masuke ya nafaka na kula.+  Wakati Wafarisayo waliona jambo hilo, wakamuambia: “Angalia! Wanafunzi wako wanafanya jambo lenye hairuhusiwe kufanya siku ya Sabato.”+  Yesu akawaambia: “Je, hamukusoma jambo lenye Daudi alifanya wakati yeye na watu wenye walikuwa pamoja naye walisikia njaa?+  Namna aliingia ndani ya nyumba ya Mungu na wakakula mikate ya toleo,*+ yenye yeye ao watu wenye walikuwa pamoja naye hawakukuwa na ruhusa ya kula, lakini makuhani peke yao?+  Ao, je, hamukusoma katika Sheria kwamba kila siku ya Sabato makuhani katika hekalu wanavunja Sabato na wanabakia bila kosa?*+  Lakini ninawaambia ninyi, hapa kuko kitu kikubwa kuliko hekalu.+  Hata hivyo, kama mungeelewa maana ya maneno haya, ‘Ninataka rehema+ hapana zabihu,’+ hamungelaumu watu wenye hawana kosa.*  Kwa maana Mwana wa binadamu ni Bwana wa Sabato.”+  Kisha kutoka pale, akaingia katika sinagogi lao, 10  na angalia! kulikuwa mutu mumoja mwenye mukono wenye kupooza!*+ Basi, ili wapate sababu ya kumushitaki wakamuuliza, “Je, inaruhusiwa kuponyesha siku ya Sabato?”+ 11  Akawaambia: “Kama uko na kondoo moja, kisha kondoo huyo anaangukia katika shimo siku ya Sabato, je, kuko mutu yeyote kati yenu mwenye hatamukamata na kumutosha ndani ya shimo?+ 12  Kama ni vile, mwanadamu ni wa maana sana kupita kondoo! Kwa hiyo, inaruhusiwa kufanya jambo la muzuri siku ya Sabato.” 13  Kisha akamuambia mutu huyo: “Nyoosha mukono wako.” Akaunyoosha, na ukapona na kuwa muzima kama ule mukono mwingine. 14  Lakini Wafarisayo wakaenda inje na wakafanya mupango wa kumuua. 15  Wakati Yesu alijua jambo hilo, akatoka pale. Watu wengi pia wakamufuata,+ na akawaponyesha wote, 16  lakini akawakataza kabisa wasimutangaze,+ 17  ili kutimiza neno lenye lilisemwa kupitia nabii Isaya, wakati alisema: 18  “Angalia! Mutumishi wangu+ mwenye nimemuchagua, mupendwa wangu, mwenye nimemukubali!*+ Nitaweka roho yangu juu yake,+ na atafanya mataifa yaelewe haki ni nini. 19  Hatagombana+ na hatafanya makelele, na hakuna mutu mwenye atasikia sauti yake katika njia kubwa. 20  Hataponda utete wenye ulivunjika, na hatazimisha utambi wenye kutoa moshi,+ mupaka ataweza kuleta haki. 21  Kwa kweli, mataifa yatatumainia jina lake.”+ 22  Kisha wakamuletea mutu mwenye alikuwa kipofu na bubu kwa sababu alikuwa na pepo muchafu, Yesu akamuponyesha, na ule bubu akaanza kusema na kuona. 23  Basi, watu wote wakashangaa na kuanza kusema: “Je, haiwezekane huyu ndiye Mwana wa Daudi?” 24  Wakati Wafarisayo walisikia jambo hilo wakasema: “Mutu huyu anafukuza pepo wachafu kwa nguvu za Beelzebuli,* mutawala wa pepo wachafu.”+ 25  Kwa kuwa alijua mawazo yao, akawaambia: “Kila ufalme wenye umegawanyika juu yake wenyewe unafikia kwenye uharibifu wake, na kila muji ao nyumba yenye imegawanyika juu yake yenyewe haitasimama. 26  Vilevile, kama Shetani anamufukuza Shetani, amegawanyika juu yake mwenyewe; basi, ufalme wake utasimama namna gani? 27  Zaidi ya hayo, kama ninafukuza pepo wachafu kwa nguvu za Beelzebuli, wana wenu wanawafukuza kwa nguvu za nani? Ndiyo sababu watakuwa waamuzi wenu. 28  Lakini kama ninafukuza pepo wachafu kupitia nguvu za roho ya Mungu, kwa kweli Ufalme wa Mungu umekwisha kuwafikia ninyi.+ 29  Ao namna gani mutu anaweza kuingia katika nyumba ya mutu mwenye nguvu na kukamata vitu vyake isipokuwa kwanza amufunge mutu huyo mwenye nguvu? Halafu anaweza kubeba vitu vya nyumba yake. 30  Kila mutu mwenye haiko upande wangu ananipinga, na kila mutu mwenye hakusanye pamoja na mimi anasambaza.+ 31  “Kwa sababu hiyo mimi ninawaambia ninyi, watu watasamehewa kila namna ya zambi na kila namna ya matukano juu ya Mungu, lakini mutu mwenye anatukana roho takatifu hatasamehewa.+ 32  Kwa mufano, kila mutu mwenye anasema neno la mubaya juu ya Mwana wa binadamu, atasamehewa;+ lakini kila mutu mwenye anasema mubaya juu ya roho takatifu, hatasamehewa, hapana, ikuwe katika mupangilio huu wa mambo* ao katika ule wenye utakuja.+ 33  “Kama ninyi ni muti wa muzuri mutazaa matunda ya muzuri, lakini kama ninyi ni muti wenye kuoza mutazaa matunda yenye kuoza, kwa maana muti unajulikana kwa matunda yake.+ 34  Ninyi wazao wa nyoka-vipiri,+ namna gani munaweza kusema mambo ya muzuri, wakati ninyi ni waovu? Kwa maana kinywa kinasema mambo yenye kujaa katika moyo.+ 35  Mutu muzuri anatosha mambo ya muzuri katika hazina yake ya muzuri, lakini mutu muovu anatosha mambo maovu katika hazina yake ya mubaya.+ 36  Ninawaambia ninyi kwamba katika Siku ya Hukumu watu watatoa hesabu+ juu ya kila neno lenye halifae lenye wanasema; 37  kwa maana kwa maneno yako utatangazwa kuwa mwenye haki, na kwa maneno yako utahukumiwa.” 38  Kisha ili kumujibu, waandishi fulani na Wafarisayo wakasema: “Mwalimu, tunataka kuona alama kutoka kwako.”+ 39  Akawajibu na kuwaambia: “Kizazi kiovu na chenye kufanya uzinifu* kinaendelea kutafuta alama, lakini hakitapewa alama yoyote isipokuwa alama ya nabii Yona.+ 40  Kwa maana kama vile Yona alikuwa ndani ya tumbo la ule samaki mukubwa siku tatu (3) muchana na usiku,+ ni vile Mwana wa binadamu atakuwa katika kaburi* siku tatu muchana na usiku.+ 41  Watu wa Ninawi watasimama katika hukumu pamoja na kizazi hiki na watakihukumu, kwa sababu walitubu wakati walisikia mambo yenye Yona alihubiri.+ Lakini muangalie! hapa kuko kitu kikubwa kuliko Yona.+ 42  Malkia wa kusini atasimamishwa katika hukumu pamoja na kizazi hiki, na atakihukumu, kwa maana alikuja kutoka kwenye miisho ya dunia ili kusikia hekima ya Sulemani.+ Lakini muangalie! hapa kuko kitu kikubwa kuliko Sulemani.+ 43  “Wakati roho muchafu anatoka ndani ya mutu, anapita mahali kwenye hakuna maji akitafuta mahali pa kupumuzikia, lakini hapate mahali popote.+ 44  Kisha roho huyo anasema, ‘Nitarudia kwenye nyumba yangu kwenye nilitoka,’ na wakati anafika, anakuta nyumba haijakaliwa lakini imefagiwa na iko safi, na imepambwa. 45  Kisha anaenda na kuleta roho wengine saba (7) waovu zaidi kuliko yeye, na kisha kuingia ndani, wanakaa mule; na hali ya mwisho ya mutu huyo inakuwa mubaya zaidi kuliko ya kwanza.+ Ni vile pia itakuwa kwa kizazi hiki kiovu.” 46  Wakati alikuwa angali anasema watu wengi, mama yake na ndugu zake+ wakakuja na kusimama inje wakitaka kusema naye.+ 47  Basi mutu fulani akamuambia: “Angalia! Mama yako na ndugu zako wamesimama inje, wanataka kusema na wewe.” 48  Akamujibu na kumuambia mutu huyo: “Mama yangu ni nani, na ndugu zangu ni nani?” 49  Akanyoosha mukono wake kuelekea wanafunzi wake, akasema: “Angalia! Hawa ndio Mama yangu na ndugu zangu!+ 50  Kwa maana kila mutu mwenye anafanya mapenzi ya Baba yangu mwenye kuwa mbinguni, huyo ndiye ndugu yangu, dada yangu, na mama yangu.”+

Maelezo ya Chini

Ao “mikate ya wonyesho.”
Ao “hatia.”
Ao “hatia.”
Ao “kukauka.”
Ao “nafsi yangu imemukubali.”
Jina lingine la Shetani.
Ao “mufumo huu wa mambo.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “chenye hakina uaminifu.”
Tnn., “moyo wa dunia.”