Kulingana na Matayo 18:1-35

  • Mwenye kuwa mukubwa zaidi katika Ufalme (1-6)

  • Vikwazo (7-11)

  • Mufano wa kondoo mwenye alipotea (12-14)

  • Namna ya kupatana na ndugu yako (15-20)

  • Mufano wa mutumwa mwenye hasamehe (21-35)

18  Katika saa hiyo wanafunzi wakamukaribia Yesu na kusema: “Kwa kweli, ni nani ndiye mukubwa zaidi katika Ufalme wa mbinguni?”+  Basi akamuita mutoto mudogo, akamusimamisha katikati yao  na kusema: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, kama hamugeuke* na kuwa kama watoto wadogo,+ hamutaingia hata kidogo katika Ufalme wa mbinguni.+  Kwa hiyo, kila mutu mwenye atajinyenyekeza kama mutoto huyu mudogo ndiye mukubwa zaidi katika Ufalme wa mbinguni;+  na kila mutu mwenye anamupokea mutoto mudogo kama huyu kwa sababu ya jina langu ananipokea mimi pia.  Lakini kila mutu mwenye anamukwaza mumoja wa hawa wadogo wenye wananiamini, ingekuwa muzuri zaidi mutu huyo afungiwe kwenye shingo yake jiwe la kusagia lenye linazungushwa na punda, kisha azamishwe katika bahari kubwa.+  “Ole wa ulimwengu kwa sababu ya vikwazo! Kwa kweli, lazima vikwazo vikuje, lakini ole wake mutu mwenye kikwazo kinakuja kupitia yeye!  Basi, kama mukono wako ao muguu wako unakufanya ukwazike, uukate na kuutupa mbali na wewe.+ Ni muzuri zaidi kwako kuingia katika uzima ukiwa kilema ao kiwete kuliko kutupwa ndani ya moto wa milele ukiwa na mikono mbili ao miguu mbili.+  Tena, kama jicho lako linafanya ukwazike, lingoe* na kulitupa mbali na wewe. Ni muzuri zaidi kwako kuingia katika uzima ukiwa na jicho moja kuliko kutupwa katika Gehena* ya moto ukiwa na macho mbili.+ 10  Mufanye angalisho musizarau mumoja wa hawa wadogo, kwa maana ninawaambia ninyi kwamba malaika wao mbinguni sikuzote wanaangalia uso wa Baba yangu mwenye kuwa mbinguni.+ 11 * —— 12  “Munawaza nini? Kama mutu iko* na kondoo mia moja (100), na mumoja anapotea,+ je, hataacha wale makumi kenda na kenda (99) kwenye milima na kuenda kutafuta ule mwenye alipotea?+ 13  Na akimupata, hakika ninawaambia ninyi, anamufurahia zaidi kuliko wale makumi kenda na kenda (99) wenye hawakupotea. 14  Vilevile, Baba yangu* mwenye kuwa mbinguni hapendi hata mumoja wa hawa wadogo aangamie.*+ 15  “Zaidi ya hayo, kama ndugu yako anatenda zambi, uende ufunue kosa lake* kati yako na yeye peke yake.+ Kama anakusikiliza, umemupata ndugu yako.+ 16  Lakini kama hasikilize, chukua pamoja na wewe mutu mumoja ao wawili zaidi, ili kila jambo lihakikishwe kwa ushuhuda wa* mashahidi wawili ao watatu (3).+ 17  Kama hawasikilize hao, uambie kutaniko. Kama hasikilize hata kutaniko, acha akuwe kwako kama mutu wa mataifa+ na kama mukusanya-kodi.+ 18  “Kwa kweli ninawaambia ninyi, mambo yote yenye mutafunga katika dunia yatakuwa yamekwisha kufungwa mbinguni, na mambo yote yenye mutafungua katika dunia yatakuwa yamekwisha kufunguliwa mbinguni. 19  Tena kwa kweli ninawaambia ninyi, kama wawili kati yenu katika dunia wanakubaliana kuomba jambo lolote la maana lenye wanapaswa kuomba, Baba yangu mwenye kuwa mbinguni atawafanyia jambo hilo.+ 20  Kwa maana mahali kwenye watu wawili ao watatu (3) wanakusanyika pamoja katika jina langu,+ mimi niko pale katikati yao.” 21  Kisha Petro akakuja na kumuuliza: “Bwana, kama ndugu yangu ananitendea zambi, ninapaswa kumusamehe mara ngapi? Mupaka mara saba (7)?” 22  Yesu akamuambia: “Ninakuambia, hapana mupaka mara saba (7), lakini mupaka mara makumi saba na saba (77).+ 23  “Ndiyo sababu Ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mufalme mwenye alitaka kufanya hesabu pamoja na watumwa wake. 24  Wakati alianza kufanya hesabu pamoja nao, mutumwa mumoja mwenye alikuwa na deni lake la talanta elfu kumi (10000)* akaletwa. 25  Lakini kwa sababu hakukuwa na uwezo wa kulipa, mufalme akaamuru wamuuzishe mutumwa huyo, bibi yake, watoto wake, na vitu vyake vyote ili kulipa deni.+ 26  Halafu mutumwa huyo akapiga magoti na kuinama mbele yake, na kusema, ‘Univumilie, nitakulipa kila kitu.’ 27  Mufalme akamusikilia mutumwa huyo huruma, basi akamuachilia na kufuta deni lake.+ 28  Lakini mutumwa huyo akatoka na kukutana na mumoja kati ya watumwa wenzake mwenye alikuwa na deni lake la dinari* mia moja (100), akamukamata, akamubana kwenye shingo, na kusema, ‘Lipa deni lako lote.’ 29  Basi mutumwa mwenzake akapiga magoti mbele yake na kuanza kumulilia, na kusema, ‘Univumilie, nitakulipa.’ 30  Hata hivyo, hakutaka, lakini akaenda na kuagiza atupwe katika gereza mupaka alipe deni lake. 31  Wakati watumwa wenzake waliona jambo lenye lilitendeka, wakahuzunika sana, wakaenda na kumuelezea mufalme mambo yote yenye yalikuwa yametendeka. 32  Kisha mufalme akamuita na kumuambia: ‘Mutumwa muovu, nilifuta lile deni lako lote wakati ulinililia. 33  Je, wewe pia haungemusikilia mutumwa mwenzako huruma kama vile nilikusikilia huruma?’+ 34  Halafu, kwa sababu mufalme alikasirika sana, akamutia katika mikono ya walinzi wa gereza mupaka alipe deni lake lote. 35  Ni vile pia Baba yangu wa mbinguni atawatendea ninyi+ kama kila mumoja wenu hamusamehe ndugu yake kutoka moyoni.”+

Maelezo ya Chini

Ao “hamubadilike.”
Ao “litoshe.”
Gehena ilikuwa mahali pa kuunguzia uchafu inje ya Yerusalemu. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “eko.”
Ao “apotee.”
Ao pengine, “yenu.”
Tnn., “umukaripie.”
Tnn., “kinywa cha.”
Talanta 10000 za feza zilikuwa sawa na dinari 60000000. Angalia Nyongeza B14.