Kulingana na Matayo 20:1-34

  • Wafanyakazi katika shamba la mizabibu wanapokea mushahara uleule (1-16)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa tena (17-19)

  • Ombi la kupewa vyeo katika Ufalme (20-28)

    • Yesu ni bei ya ukombozi kwa ajili ya wengi (28)

  • Wanaume wawili vipofu wanaponyeshwa (29-34)

20  “Kwa maana Ufalme wa mbinguni ni kama bwana wa nyumba mwenye alitoka asubui sana ili kutafuta wafanyakazi kwa ajili ya shamba lake la mizabibu.+  Kisha kupatana na wafanyakazi hao kwamba atawalipa dinari* moja kwa siku, akawatuma katika shamba lake la mizabibu.  Wakati alitoka tena karibu saa ya tatu (3),* akaona wengine wamesimama bila kazi katika soko;  na hao akawaambia, ‘Ninyi pia, muende katika shamba langu la mizabibu, na nitawapatia mushahara wenye kufaa.’  Basi wakaenda. Tena akatoka karibu saa ya sita (6)* na saa ya kenda (9)* na akafanya vilevile.  Mwishowe, akatoka karibu saa ya kumi na moja (11),* akakuta wengine wamesimama bila kufanya kitu, na akawauliza, ‘Sababu gani mumesimama hapa muchana wote bila kazi?’  Wakamujibu, ‘Kwa sababu hakuna mutu alitupatia kazi.’ Akawaambia, ‘Ninyi pia muende katika shamba langu la mizabibu.’  “Wakati ilikuwa mangaribi, mwenye shamba la mizabibu akamuambia musimamizi wa wafanyakazi wake, ‘Ita wafanyakazi na uwalipe mushahara wao,+ uanze na wale wa mwisho na kumaliza na wale wa kwanza.’  Wakati wale watu wa saa ya kumi na moja (11) walikuja, kila mumoja akapokea dinari* moja. 10  Kwa hiyo, wakati wale wa kwanza walikuja, waliwaza watapokea zaidi, lakini wao pia wakalipwa dinari* moja. 11  Wakati waliipokea wakaanza kumunungunikia bwana wa nyumba 12  na kusema, ‘Watu hawa wa mwisho walifanya kazi kwa saa moja tu; lakini umewalipa sawasawa na sisi wenye tulifanya kazi ya nguvu muchana wote katika jua kali!’ 13  Lakini akamujibu mumoja wao na kusema, ‘Mwenzangu, sikutendee mubaya. Ulipatana na mimi dinari* moja, haiko vile?+ 14  Kamata mushahara wako na uende. Ninataka kupatia huyu wa mwisho sawasawa na wewe. 15  Je, sina haki ya kufanya kile ninataka na mali yangu? Ao jicho lako ni lenye wivu* kwa sababu mimi ni mwema?’*+ 16  Kwa njia hiyo, wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho.”+ 17  Wakati alikuwa anapanda kuenda Yerusalemu, Yesu akachukua wale wanafunzi kumi na mbili (12) na kuwapeleka pembeni na akawaambia wakiwa katika barabara:+ 18  “Muangalie! Tunapanda kuenda Yerusalemu, na Mwana wa binadamu atatiwa katika mikono ya wakubwa wa makuhani na waandishi. Na watamupatia hukumu ya kifo+ 19  na kumutia katika mikono ya watu wa mataifa ili wamuchekelee, wamupige mijeledi na kumuua kwenye muti;+ na siku ya tatu (3) atafufuliwa.”+ 20  Kisha mama ya wana wa Zebedayo+ akamukaribia pamoja na watoto wake, akainama mbele yake na kumuomba jambo fulani.+ 21  Akamuambia: “Unataka nini?” Akamujibu: “Uniahidi kwamba hawa watoto wangu wawili watakaa, mumoja kwenye mukono wako wa kuume na mwingine kwenye mukono wako wa kushoto, katika Ufalme wako.”+ 22  Yesu akajibu: “Hamujue kile munaomba. Je, munaweza kunywa kikombe chenye niko karibu kunywa?”+ Wakamuambia: “Tunaweza.” 23  Akawaambia: “Kwa kweli mutakunywa kikombe changu,+ lakini kukaa kwenye mukono wangu wa kuume na kwenye mukono wangu wa kushoto haiko haki yangu kutoa, lakini wenye watakaa ni wale wenye Baba yangu ametayarishia.”+ 24  Wakati wale wengine kumi (10) walisikia jambo hilo, wakakasirikia wale ndugu wawili.+ 25  Lakini Yesu akawaita na kusema: “Munajua kwamba watawala wa mataifa wanapiga ubwana juu yao na wakubwa wanatumia mamlaka juu yao.+ 26  Haipaswe kuwa vile katikati yenu;+ lakini kila mutu mwenye anataka kuwa mukubwa katikati yenu anapaswa kuwa mutumishi wenu,+ 27  na kila mutu mwenye anataka kuwa wa kwanza katikati yenu anapaswa kuwa mutumwa wenu.+ 28  Kama vile Mwana wa binadamu hakukuja ili watu wamutumikie, lakini ili yeye atumikie wengine+ na atoe uzima wake* kuwa bei ya ukombozi pa nafasi ya wengi.”+ 29  Wakati walikuwa wanatoka Yeriko watu wengi sana wakamufuata. 30  Na angalia! wanaume wawili vipofu wenye walikuwa wamekaa pembeni ya barabara, wakasikia kwamba Yesu alikuwa anapita pale, na wakasema kwa sauti kubwa: “Bwana, utusikilie huruma, Mwana wa Daudi!”+ 31  Hata hivyo, wale watu wengi wakawakaripia, na kuwaambia wanyamaze; lakini wakapandisha sauti hata zaidi, na kusema: “Bwana, utusikilie huruma, Mwana wa Daudi!” 32  Kwa hiyo Yesu akasimama, akawaita, na kuwauliza: “Munataka niwafanyie nini?” 33  Wakamuambia: “Bwana, tunataka macho yetu yafunguliwe.” 34  Yesu akawasikilia huruma, kwa hiyo akagusa macho yao,+ na mara moja wakaanza kuona tena, na wakamufuata.

Maelezo ya Chini

Ni kusema, karibu saa 3 ya asubui (9:00).
Ni kusema, karibu saa 6 ya muchana-kati (12:00).
Ni kusema, karibu saa 9 kisha muchana-kati (15:00).
Ni kusema, karibu saa 11 kisha muchana-kati (17:00).
Tnn., “la mubaya, lenye uovu.”
Ao “mukarimu.”
Ao “nafsi yake.”