Kulingana na Matayo 19:1-30

  • Ndoa na kuvunja ndoa (1-9)

  • Zawadi ya kubakia bila kufunga ndoa (10-12)

  • Yesu anabariki watoto (13-15)

  • Ulizo la mwanaume kijana mwenye alikuwa tajiri (16-24)

  • Kujitoa kwa ajili ya Ufalme (25-30)

19  Wakati Yesu alimaliza kusema maneno hayo, akatoka Galilaya na kuja kwenye mipaka ya Yudea ngambo ingine ya Yordani.+  Pia, watu wengi sana wakamufuata, na akawaponyeshea kule.  Na Wafarisayo wakakuja kwenye alikuwa wakiwa na nia ya kumujaribu, na wakauliza: “Je, inaruhusiwa mwanaume kuvunja ndoa na bibi yake kwa sababu yoyote?”+  Akawajibu: “Je, hamukusoma kama ule mwenye aliwaumba tangu mwanzo aliwafanya mwanaume na mwanamuke+  na alisema: ‘Kwa sababu hiyo mwanaume atamuacha baba yake na mama yake na atashikamana na bibi yake, na hao wawili watakuwa mwili mumoja’?+  Na hivyo hawako wawili tena, lakini mwili mumoja. Kwa hiyo, kile chenye Mungu ameunganisha,* mutu yeyote asikitenganishe.”+  Wakamuambia: “Basi, sababu gani Musa aliagiza kupatia bibi cheti cha kumufukuza na kuvunja naye ndoa?”+  Akawaambia: “Musa aliwaruhusu kuvunja ndoa na bibi zenu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu,+ lakini haikukuwa vile tangu mwanzo.+  Ninawaambia ninyi kwamba kila mutu mwenye anavunja ndoa na bibi yake, kama haiko tu kwa sababu ya uasherati,* na kumuoa mwingine anafanya uzinifu.”+ 10  Wanafunzi wakamuambia: “Kama mambo yako vile kati ya mwanaume na bibi yake, ni muzuri mutu asioe.” 11  Yesu akawaambia: “Haiko watu wote ndio wanakubali neno hilo, lakini wale tu wenye kuwa na zawadi hiyo.+ 12  Kwa maana kuko matowashi wenye walizaliwa wakiwa matowashi, na kuko matowashi wenye wamefanywa na watu kuwa matowashi, na kuko matowashi wenye wamejifanya wenyewe matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Kila mutu mwenye anaweza kukubali neno hilo, alikubali.”+ 13  Kisha watu wakamuletea watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao na kusali kwa ajili yao, lakini wanafunzi wakawakemea.+ 14  Lakini, Yesu akasema: “Muache watoto wadogo wakuje kwangu, na musijaribu kuwazuia, kwa maana Ufalme wa mbinguni ni wa wale wenye kuwa kama wao.”+ 15  Akaweka mikono yake juu yao na akatoka pale. 16  Sasa angalia! mutu fulani akakuja kwenye alikuwa na kumuuliza: “Mwalimu, ni mambo gani mema yenye ninapaswa kufanya ili nipate uzima wa milele?”+ 17  Yesu akamuambia: “Sababu gani unaniuliza juu ya mambo mema? Kuko mumoja tu mwenye kuwa mwema.+ Lakini, kama unataka kuingia katika uzima, ushike amri sikuzote.”+ 18  Akamuuliza: “Amri gani?” Yesu akasema: “Haupaswe kuua,+ haupaswe kufanya uzinifu,+ haupaswe kuiba,+ haupaswe kutoa ushahidi wa uongo,+ 19  heshimia baba yako na mama yako,+ na unapaswa kumupenda jirani yako kama wewe mwenyewe.”+ 20  Ule kijana akamuambia: “Nimeshika yote hayo; nifanye tena nini?” 21  Yesu akamuambia: “Kama unataka kuwa mukamilifu,* uende uuzishe mali yako na upatie maskini, na utakuwa na hazina mbinguni;+ kisha ukuje ukuwe mufuasi wangu.”+ 22  Wakati ule kijana alisikia jambo hilo, akaenda akiwa na huzuni, kwa maana alikuwa na vitu vingi.+ 23  Kisha Yesu akaambia wanafunzi wake: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, itakuwa vigumu kwa tajiri kuingia katika Ufalme wa mbinguni.+ 24  Tena ninawaambia ninyi, ni vyepesi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika Ufalme wa Mungu.”+ 25  Wakati wanafunzi walisikia jambo hilo, wakashangaa sana, na kusema: “Ni nani kwa kweli anaweza kuokolewa?”+ 26  Yesu akawaangalia kwa kuwakazia macho na kuwaambia: “Kwa wanadamu jambo hilo haliwezekane, lakini kwa Mungu mambo yote yanawezekana.” 27  Kisha Petro akamujibu na kusema: “Angalia! Tumeacha vitu vyote na tumekufuata; basi, tutapata nini?”+ 28  Yesu akawaambia: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, katika uumbaji-mupya, wakati Mwana wa binadamu atakaa kwenye kiti chake cha ufalme chenye utukufu, ninyi wenye mumenifuata mutakaa pia katika viti vya ufalme kumi na mbili (12), mukihukumu makabila kumi na mbili ya Israeli.+ 29  Na kila mutu mwenye ameacha nyumba ao ndugu ao dada ao baba ao mama ao watoto ao mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara mia moja (100) zaidi, na atariti uzima wa milele.+ 30  “Lakini wengi wenye kuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho na wa mwisho watakuwa wa kwanza.+

Maelezo ya Chini

Tnn., “amefunga nira pamoja.”
Neno la Kigiriki por·neiʹa. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mwenye kuenea.”