Kulingana na Matayo 4:1-25

  • Ibilisi anamujaribu Yesu (1-11)

  • Yesu anaanza kuhubiri Galilaya (12-17)

  • Wanafunzi wa kwanza wanaitwa (18-22)

  • Yesu anahubiri, anafundisha, na anaponyesha (23-25)

4  Kisha Yesu akaongozwa na roho kuenda katika jangwa ili ajaribiwe+ na Ibilisi.+  Kisha kufunga kwa siku makumi ine (40) muchana na usiku, akasikia njaa.  Na Mujaribu+ akakaribia na kumuambia: “Kama wewe uko mwana wa Mungu, ambia majiwe haya yakuwe mikate.”  Lakini akajibu: “Imeandikwa: ‘Mwanadamu hapaswe kuishi kwa mukate tu, lakini kwa kila neno lenye linatoka katika kinywa cha Yehova.’”*+  Kisha Ibilisi akamupeleka katika ule muji mutakatifu,+ na akamusimamisha juu ya munara wa* hekalu+  na kumuambia: “Kama wewe ni mwana wa Mungu, ujitupe chini, kwa sababu imeandikwa: ‘Ataamuru malaika wake kwa ajili yako,’ na, ‘Watakubeba katika mikono yao, ili usigonge muguu wako kwenye jiwe.’”+  Yesu akamuambia: “Tena imeandikwa: ‘Haupaswe kumujaribu Yehova* Mungu wako.’”+  Tena Ibilisi akamupeleka kwenye mulima wenye kuwa na urefu wenye hauko wa kawaida na kumuonyesha falme zote za ulimwengu na utukufu wa falme hizo.+  Na akamuambia: “Nitakupatia vitu hivi vyote ukianguka chini na kunifanyia tendo la ibada.” 10  Basi Yesu akamuambia: “Toka mbele yangu, Shetani! Kwa sababu imeandikwa: ‘Yehova* Mungu wako ndiye unapaswa kuabudu,+ na yeye peke yake ndiye unapaswa kutolea utumishi mutakatifu.’”+ 11  Halafu Ibilisi akamuacha,+ na angalia! malaika wakakuja na kuanza kumutumikia.+ 12  Sasa wakati Yesu alisikia kama Yohana amekamatwa,+ akaondoka na kuenda Galilaya.+ 13  Zaidi ya hayo, kisha kutoka Nazareti, alikuja na kukaa Kapernaumu+ pembeni ya bahari katika wilaya za Zabuloni na Naftali, 14  ili kutimiza neno lenye lilisemwa kupitia nabii Isaya, wakati alisema: 15  “Ee inchi ya Zabuloni na inchi ya Naftali, kwenye barabara yenye kuelekea kwenye bahari, ngambo ingine ya Yordani, Galilaya ya mataifa! 16  Watu wenye kukaa katika giza waliona mwangaza mukubwa, na wale wenye kukaa katika eneo la kivuli chenye kuleta kifo, mwangaza+ uliwafikia.”+ 17  Kuanzia wakati huo, Yesu alianza kuhubiri na kusema: “Mutubu, kwa maana Ufalme wa mbinguni umekaribia.”+ 18  Wakati alikuwa anatembea pembeni ya Bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni, mwenye kuitwa Petro,+ na Andrea ndugu yake; wakitupa wavu* katika bahari, kwa maana walikuwa wavuvi wa samaki.+ 19  Na akawaambia: “Munifuate, na mimi nitawafanya ninyi kuwa wavuvi wa watu.”+ 20  Mara moja wakaacha nyavu zao* na kumufuata.+ 21  Wakati aliendelea mbele kutoka pale, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana ndugu yake.+ Walikuwa katika mashua* pamoja na Zebedayo baba yao, wakitengeneza nyavu zao,* naye akawaita.+ 22  Mara moja wakaacha ile mashua* na baba yao na kumufuata. 23  Kisha akazunguka katika Galilaya yote,+ akifundisha katika masinagogi+ yao na kuhubiri habari njema ya Ufalme na kuponyesha kila namna ya ugonjwa na kila namna ya uzaifu katikati ya watu.+ 24  Na habari juu yake ikaenea katika Siria yote, na wakamuletea watu wote wenye walikuwa wanateswa na magonjwa na maumivu mbalimbali,+ wenye walikuwa na pepo wachafu+ na wenye kifafa+ na wenye kupooza, na akawaponyesha. 25  Kwa hiyo, watu wengi sana wakamufuata kutoka Galilaya na Dekapoli* na Yerusalemu na Yudea na ngambo ingine ya Yordani.

Maelezo ya Chini

Ao “sehemu ya juu zaidi ya.”
Ao “makila.”
Ao “makila yao.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “makila yao.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “Eneo la Miji Kumi.”