Kulingana na Matayo 17:1-27

  • Yesu anageuzwa sura (1-13)

  • Imani kama mbegu ya haradali (14-21)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa tena (22, 23)

  • Kodi inalipwa kwa feza ya kichele yenye ilitoka katika kinywa cha samaki (24-27)

17  Kisha siku sita (6), Yesu alimuchukua Petro, Yakobo na Yohana ndugu yake na kuwapeleka kwenye mulima murefu wakiwa peke yao.+  Na akageuzwa sura mbele yao; uso wake ukangaa kama jua, na nguo zake za inje zikangaa* kama mwangaza.+  Na angalia! Musa na Eliya wakawatokea, na walikuwa wanazungumuza naye.  Kisha Petro akamuambia Yesu: “Bwana, ni muzuri kwetu kuwa hapa. Kama unataka, nitasimamisha mahema tatu (3) hapa, moja yako, moja ya Musa, na moja ya Eliya.”  Wakati alikuwa angali anasema, angalia! wingu lenye kungaa likawafunika, na angalia! sauti kutoka katika lile wingu ikasema: “Huyu ni ­Mwana ­wangu, ­mupendwa, ­mwenye ­nimekubali.+ Mumusikilize.”+  Wakati ­wanafunzi walisikia jambo hilo, wakapiga magoti na kuinama mupaka chini, na wakaogopa sana.  Basi Yesu akawakaribia, akawagusa na kusema: “Musimame. Musiogope.”  Wakati waliinua macho, hawakuona mutu yeyote lakini Yesu peke yake.  Wakati walikuwa wanashuka kutoka kwenye mulima, Yesu akawaamuru: “Musimuambie mutu yeyote maono hayo mupaka wakati Mwana wa binadamu atafufuliwa kutoka kwa wafu.”+ 10  Lakini, wanafunzi wakamuuliza: “Sababu gani basi, waandishi wanasema ni lazima Eliya akuje kwanza?”+ 11  Akawajibu: “Kwa kweli Eliya anakuja na atarudisha mambo yote.+ 12  Lakini, ninawaambia ninyi kwamba Eliya amekwisha kuja, na hawakumutambua lakini walimutendea namna walitaka.+ Vilevile pia, Mwana wa binadamu atateseka katika mikono yao.”+ 13  Halafu wanafunzi wakatambua kama alikuwa anazungumuza nao juu ya Yohana Mubatizaji. 14  Wakati walifika kwenye watu wengi walikuwa,+ mutu fulani akamukaribia Yesu, akamupigia magoti, na kusema: 15  “Bwana, sikilia mwana wangu huruma, kwa sababu iko* na kifafa na ni mugonjwa. Anaanguka mara nyingi ndani ya moto na ndani ya maji.+ 16  Nilimuleta kwa wanafunzi wako, lakini hawakuweza kumuponyesha.” 17  Yesu akajibu na kusema: “Enyi kizazi chenye hakina imani na chenye kupotoka,+ nitaendelea kuwa pamoja na ninyi mupaka wakati gani? Nitawavumilia mupaka wakati gani? Mumulete hapa.” 18  Kisha Yesu akamukemea ule pepo muchafu, na akamutoka, na ule kijana mwanaume akapona tangu saa ile.+ 19  Kisha wanafunzi wakamuendea Yesu wakati alikuwa peke yake na kumuuliza: “Sababu gani hatukuweza kumufukuza?” 20  Akawaambia: “Ni kwa sababu ya imani yenu kidogo. Kwa maana, kwa kweli ninawaambia ninyi, kama muko na imani yenye ukubwa wa mbegu ya haradali, mutaambia mulima huu, ‘Toka hapa uende pale,’ na utatoka, na hakuna jambo lenye litawashinda.”+ 21 * —— 22  Ni wakati walikuwa wamekusanyika pamoja kule Galilaya, ndipo Yesu aliwaambia: “Mwana wa binadamu atasalitiwa katika mikono ya watu,+ 23  na watamuua, na siku ya tatu (3) atafufuliwa.”+ Kwa hiyo wakahuzunika sana. 24  Wakati walifika Kapernaumu, watu wenye wanakusanya kodi ya drakma* mbili wakamukaribia Petro na kusema: “Je, mwalimu wenu halipake kodi ya drakma mbili?”+ 25  Akajibu: “Analipaka.” Lakini, wakati aliingia ndani ya nyumba, Yesu akazungumuza kwanza naye na kusema: “Unawaza nini, Simoni? Wafalme wa dunia wanapokea ushuru ao kodi ya kichwa kutoka kwa nani? Kutoka kwa wana wao ao kutoka kwa wageni?” 26  Wakati alisema: “Kutoka kwa wageni,” Yesu akamuambia: “Basi, kwa kweli, wana hawapaswe kulipa kodi. 27  Lakini ili tusiwakwaze,+ uende kwenye bahari, utupe ndoano, na ukamate samaki wa kwanza mwenye atatokea, na wakati utafungua kinywa chake, utapata feza moja ya kichele.* Uikamate na uwapatie kwa ajili yangu na kwa ajili yako.”

Maelezo ya Chini

Ao “zikakuwa mweupe.”
Ao “eko.”
Tnn., “feza ya kichele ya stateri,” inawaziwa kuwa ni tetradrakma. Angalia Nyongeza B14.