Kulingana na Matayo 22:1-46

  • Mufano wa karamu ya ndoa (1-14)

  • Mungu na Kaisari (15-22)

  • Ulizo juu ya ufufuo (23-33)

  • Amri mbili kubwa zaidi (34-40)

  • Je, Kristo ni mwana wa Daudi? (41-46)

22  Yesu akasema tena nao kwa kutumia mifano, na kusema:  “Ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mufalme mwenye alifanyia mwana wake karamu ya ndoa.+  Na akatuma watumwa wake waite wale wenye walialikwa kwenye karamu ya ndoa, lakini hawakutaka kuja.+  Tena akatuma watumwa wengine, na kusema, ‘Muambie wale wenye walialikwa: “Muangalie! Nimetayarisha chakula changu cha muchana, ngombe-dume wangu na wanyama wenye kunenepa wamechinjwa, na kila kitu kiko tayari. Mukuje kwenye karamu ya ndoa.”’  Lakini kwa sababu hawakuhangaika, wakaenda, mumoja kwenye shamba lake mwenyewe, na mwingine kwenye biashara yake;+  lakini wengine wakakamata watumwa wake, wakawatendea kwa zarau na kuwaua.  “Mufalme akakasirika sana, akatuma majeshi yake na kuua wale wauaji na kuchoma muji wao.+  Kisha akaambia watumwa wake, ‘Karamu ya ndoa iko tayari, lakini wale wenye walialikwa hawakustahili.+  Kwa hiyo, muende kwenye barabara zenye kupeleka inje ya muji, na mualike kwenye karamu ya ndoa mutu yeyote mwenye mutapata.’+ 10  Basi watumwa hao wakaenda kwenye barabara na kukusanya wote wenye walipata, watu waovu na watu wazuri; na chumba cha karamu za arusi kikajaa watu wenye kula cha­kula.* 11  “Wakati mufalme aliingia ili kuchunguza wageni, akaona mutu mwenye hakukuwa anavaa nguo ya ndoa. 12  Basi akamuuliza, ‘Mwenzangu, uliingia humu namna gani bila nguo ya ndoa?’ Akakosa la kusema. 13  Halafu mufalme akaambia watumishi wake, ‘Mumufunge mikono na miguu, kisha mumutupe inje katika giza. Ni kule atalia na kusaga meno yake.’ 14  “Kwa maana wenye kualikwa wako wengi, lakini wenye kuchaguliwa wako kidogo.” 15  Kisha Wafarisayo wakaenda kufanya mupango pamoja ili wamunase katika maneno yake.+ 16  Basi wakatuma wanafunzi wao kwenye alikuwa, pamoja na wafuasi wa chama cha Herode,+ wakisema: “Mwalimu, tunajua kwamba wewe unasema kweli sikuzote na unafundisha njia ya Mungu katika kweli, na hautafute kukubaliwa na mutu yeyote, kwa maana hauangalie namna watu wanaonekana kwa inje. 17  Basi, tuambie, unawaza nini? Je, inaruhusiwa* kumulipa Kaisari kodi ya kichwa ao hapana?” 18  Lakini kwa sababu Yesu alijua uovu wao, akasema: “Sababu gani munanijaribu, ninyi wanafiki? 19  Munionyeshe feza moja ya kichele ya kodi.” Wakamuletea dinari.* 20  Akawaambia: “Sura hii na mwandiko huu ni vya nani?” 21  Wakasema: “Ni vya Kaisari.” Kisha akawaambia: “Basi, mumulipe Kaisari vitu vya Kaisari, lakini Mungu vitu vya Mungu.”+ 22  Wakati walisikia vile, wakashangaa, na wakamuacha na wakaenda. 23  Siku hiyo Wasadukayo, wenye wanasema hakuna ufufuo,+ wakakuja na kumuuliza:+ 24  “Mwalimu, Musa alisema: ‘Kama mutu yeyote anakufa bila kupata watoto, ndugu yake anapaswa kumuoa bibi yake na kumuinulia ndugu yake uzao.’+ 25  Sasa kulikuwa ndugu saba (7) katikati yetu. Wa kwanza akaoa na akakufa, na kwa sababu hakukuwa na uzao wowote, akamuachia ndugu yake bibi yake. 26  Ikakuwa vilevile kwa ule wa pili na wa tatu (3), mupaka wote saba (7). 27  Mwishowe, ule mwanamuke naye akakufa. 28  Basi, wakati wa ufufuo, ule mwanamuke atakuwa bibi ya nani kati ya hao saba (7)? Kwa maana alikuwa bibi yao wote.” 29  Yesu akawajibu kwa kuwaambia: “Munakosea, kwa sababu hamujue Maandiko wala nguvu za Mungu;+ 30  kwa maana wakati wa ufufuo, wanaume hawaoe na wanamuke hawaolewe, lakini wao ni kama malaika wa mbinguni.+ 31  Kuhusu ufufuo wa wafu, je, hamukusoma mambo yenye Mungu aliwaambia ninyi, wakati alisema: 32  ‘Mimi ni Mungu wa Abrahamu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo’?+ Yeye haiko Mungu wa wafu, lakini ni Mungu wa wazima.”+ 33  Wakati watu walisikia jambo hilo, wakashangazwa na mafundisho yake.+ 34  Wakati Wafarisayo walisikia kama Yesu alinyamazisha Wasadukayo, wakakuja pamoja wakiwa kikundi kimoja. 35  Na mumoja wao, mwenye kujua sana Sheria, akamujaribu kwa kumuuliza: 36  “Mwalimu, ni amri gani ndiyo kubwa zaidi katika Sheria?”+ 37  Akamuambia: “‘Unapaswa kumupenda Yehova* Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi* yako yote na kwa akili yako yote.’+ 38  Hii ndiyo amri kubwa zaidi na ya kwanza. 39  Ya pili kama hiyo, ni hii, ‘Unapaswa kumupenda jirani yako kama wewe mwenyewe.’+ 40  Sheria yote na Manabii vinategemea amri hizo mbili.”+ 41  Sasa wakati Wafarisayo walikuwa wamekusanyika pamoja, Yesu akawauliza:+ 42  “Munawaza nini juu ya Kristo? Yeye ni mwana wa nani?” Wakamuambia: “Wa Daudi.”+ 43  Akawauliza: “Basi, sababu gani Daudi kwa kuongozwa na roho+ anamuita Kristo Bwana, wakati anasema, 44  ‘Yehova* alimuambia Bwana wangu: “Kaa kwenye mukono wangu wa kuume mupaka niweke maadui wako chini ya miguu yako”’?+ 45  Basi, kama Daudi anamuita Bwana, yeye ni mwana wake namna gani?”+ 46  Na hakuna mutu mwenye aliweza kusema hata neno moja ili kumujibu, na tangu siku hiyo, hakuna mutu mwenye alipima tena kumuuliza ulizo.

Maelezo ya Chini

Ao “wenye kukaa kwenye meza.”
Ao “ni sawa.”