Kulingana na Matayo 16:1-28

  • Wanaomba alama (1-4)

  • Chachu ya Wafarisayo na Wasadukayo (5-12)

  • Funguo za Ufalme (13-20)

    • Kutaniko linajengwa juu ya mwamba (18)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa (21-23)

  • Namna ya kuwa mwanafunzi wa kweli (24-28)

16  Halafu Wafarisayo na Wasadukayo wakamukaribia Yesu, na ili kumujaribu, wakamuomba awaonyeshe alama kutoka mbinguni.+  Akawajibu: “Wakati mangaribi inafika, ninyi munasema, ‘Hali ya hewa itakuwa muzuri, kwa maana anga liko mwekundu,’  na asubui munasema: ‘Leo kutakuwa baridi kali na mvua, kwa maana anga liko mwekundu lakini liko na mawingu mazito.’ Munajua namna ya kufasiria hali ya anga, lakini hamuwezi kufasiria alama za nyakati.  Kizazi kiovu na chenye kufanya uzinifu* kinaendelea kutafuta alama, lakini hakitapewa alama yoyote+ isipokuwa alama ya Yona.”+ Basi akaenda na akawaacha.  Sasa wanafunzi wakavukia ngambo ingine ya bahari lakini walisahau kubeba mikate.+  Yesu akawaambia: “Mufungue macho na mufanye angalisho na chachu ya Wafarisayo na Wasadukayo.”+  Basi wakaanza kuambiana: “Hatukubeba mikate.”  Kwa kuwa Yesu alijua jambo hilo, akasema: “Sababu gani munasema kati yenu kwamba hamuna mikate, ninyi wenye imani kidogo?  Je, bado hamuelewe, ao hamukumbuke ile mikate tano (5) kwa ajili ya wale watu elfu tano (5000) na ni vitunga ngapi muliokota?+ 10  Ao ile mikate saba (7) kwa ajili ya wale watu elfu ine (4000) na muliokota vitunga* vikubwa ngapi?+ 11  Sababu gani hamuelewe kwamba sikuongea na ninyi juu ya mikate? Lakini mufanye angalisho na chachu ya Wafarisayo na Wasadukayo.”+ 12  Basi wakaelewa kama hakuwaambia wafanye angalisho na chachu ya mikate, lakini wafanye angalisho na mafundisho ya Wafarisayo na Wasadukayo. 13  Wakati alifika katika eneo la Kaisaria Filipi, Yesu akauliza wanafunzi wake: “Watu wanasema Mwana wa binadamu ni nani?”+ 14  Wakasema: “Wamoja wanasema Yohana Mubatizaji,+ wengine Eliya,+ na wengine pia wanasema Yeremia ao mumoja wa manabii.” 15  Akawaambia: “Lakini ninyi munasema mimi ni nani?” 16  Simoni Petro akajibu: “Wewe ndiye Kristo,+ Mwana wa Mungu mwenye kuishi.”+ 17  Yesu akamuambia: “Mwenye furaha ni wewe, Simoni mwana wa Yona, kwa sababu nyama na damu havikukufunulia* jambo hilo, lakini Baba yangu wa mbinguni ndiye alikufunulia.+ 18  Tena, ninakuambia: Wewe ni Petro,+ na juu ya mwamba huu+ nitajenga kutaniko langu, na milango mikubwa ya Kaburi* haitalipita nguvu. 19  Nitakupatia funguo za Ufalme wa mbinguni, na jambo lolote lenye utafunga duniani litakuwa limekwisha kufungwa mbinguni, na jambo lolote lenye utafungua duniani litakuwa limekwisha kufunguliwa mbinguni.” 20  Kisha akawaamuru kabisa wanafunzi wasimuambie mutu yeyote kwamba yeye ni Kristo.+ 21  Tangu wakati huo, Yesu akaanza kufasiria wanafunzi wake kama ni lazima aende Yerusalemu na ateswe sana na wazee na wakubwa wa makuhani na waandishi na auawe, na siku ya tatu (3) afufuliwe.+ 22  Basi Petro akamupeleka pembeni na akaanza kumukemea, na kusema: “Jitendee kwa fazili, Bwana; mambo hayo hayatakupata hata kidogo.”+ 23  Lakini Yesu akamugeuzia Petro mugongo, na kumuambia: “Pita nyuma yangu, Shetani! Wewe ni kikwazo kwangu, kwa sababu unawaza mawazo ya wanadamu, lakini haiko mawazo ya Mungu.”+ 24  Kisha Yesu akaambia wanafunzi wake: “Kama mutu yeyote anataka kunifuata, lazima ajikane mwenyewe, achukue muti wake wa mateso* na aendelee kunifuata.+ 25  Kwa maana kila mutu mwenye anataka kuokoa uzima wake ataupoteza,* lakini kila mutu mwenye anapoteza uzima wake kwa ajili yangu ataupata.*+ 26  Kwa kweli, mutu atapata faida gani kama anapata ulimwengu wote lakini anapoteza uzima wake?*+ Ao mutu anaweza kutoa nini ili apate uzima wake?*+ 27  Kwa maana Mwana wa binadamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika wake, kisha atalipa kila mutu kulingana na mwenendo wake.+ 28  Kwa kweli ninawaambia ninyi kwamba kuko wamoja wenye kusimama hapa wenye hawataonja kifo hata kidogo mupaka waone kwanza Mwana wa binadamu akikuja katika Ufalme wake.”+

Maelezo ya Chini

Ao “chenye hakina uaminifu.”
Ao “vitunga vya kuwekea chakula.”
Ao “haiko mwanadamu ndiye alikufunulia.”
Ao “Hadesi,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “nafsi yake ataipoteza.”
Ao “nafsi yake kwa ajili yangu ataipata.”
Ao “nafsi yake.”
Ao “nafsi yake.”