Kulingana na Matayo 3:1-17

  • Yohana Mubatizaji anahubiri (1-12)

  • Yesu anabatizwa (13-17)

3  Katika siku hizo Yohana+ Mubatizaji alikuja akihubiri+ katika jangwa la Yudea,  na kusema: “Mutubu, kwa maana Ufalme wa mbinguni umekaribia.”+  Huyu, kwa kweli, ndiye nabii Isaya anazungumuza juu yake+ kwa maneno haya: “Sauti ya mutu mwenye kusema kwa sauti kubwa katika jangwa: ‘Mutayarishe njia ya Yehova!* Munyooshe barabara zake.’”+  Sasa Yohana alivaa nguo ya manyoya ya ngamia na alivaa mukaba* wa ngozi kuzunguka kiuno chake.+ Chakula chake kilikuwa nzige na asali ya pori.+  Basi watu wa Yerusalemu na Yudea yote na inchi yote yenye kuwa karibu na Yordani walikuwa wanakuja kwake,+  na aliwabatiza* katika Muto Yordani,+ na walikuwa wanaungama zambi zao waziwazi.  Wakati aliona Wafarisayo na Wasadukayo+ wengi wanakuja kwenye ubatizo, akawaambia: “Ninyi wazao wa nyoka-vipiri,+ ni nani aliwaonya mukimbie kasirani kali yenye inakuja?+  Basi, muzae matunda yenye kuonyesha kama mumetubu.  Musijidanganye kwa kusema katika mioyo yenu, ‘Abrahamu ndiye baba yetu.’+ Kwa maana ninawaambia ninyi kwamba Mungu anaweza kumuinulia Abrahamu watoto kutoka katika majiwe haya. 10  Tayari shoka limewekwa kwenye muzizi wa miti. Basi, kila muti wenye hauzae matunda ya muzuri utakatwa na kutupwa katika moto.+ 11  Mimi, kwa upande wangu, ninawabatiza ninyi kwa maji kwa sababu ya kutubu kwenu,+ lakini ule mwenye anakuja kisha mimi iko* na nguvu kunipita mimi, na mimi sistahili kutosha viatu vyake.+ Yeye atawabatiza ninyi kwa roho takatifu+ na kwa moto.+ 12  Kipao* chake cha kupepua kiko katika mukono wake, na atasafisha kabisa kiwanja chake cha kupigia-pigia nafaka na kukusanya ngano yake katika depo, lakini maganda ya mbegu atayachoma kwa moto+ wenye hauwezi kuzimishwa.” 13  Kisha Yesu akatoka Galilaya na kuja kwa Yohana kwenye Yordani, ili Yohana amubatize.+ 14  Lakini Yohana akajaribu kumuzuia, na kusema: “Ni mimi niko na lazima ya kubatizwa na wewe, sasa wewe unakuja kwangu?” 15  Yesu akamujibu: “Acha ikuwe vile kwa wakati huu, kwa sababu ni katika njia hiyo tunapaswa kufanya mambo yote yenye kuwa haki.” Basi Yohana akaacha kumuzuia. 16  Kisha kubatizwa, Yesu akapanda mara moja kutoka katika maji; na angalia, mbingu zikafunguka,+ na Yohana akaona roho ya Mungu ikishuka kama njiwa, ikikuja juu ya Yesu.+ 17  Angalia! Sauti ikatoka pia mbinguni,+ na kusema: “Huyu ni Mwana wangu,+ mupendwa, mwenye nimekubali.”+

Maelezo ya Chini

Ao “mushipi.”
Ao “aliwatumbukiza; aliwazamisha.”
Ao “eko.”
Ao “sepetu; bêche.”