Kulingana na Matayo 14:1-36

  • Yohana Mubatizaji anakatwa kichwa (1-12)

  • Yesu anakulisha wanaume elfu tano (13-21)

  • Yesu anatembea juu ya maji (22-33)

  • Anaponyesha watu Genesareti (34-36)

14  Wakati huo Herode, mutawala wa wilaya,* akasikia habari juu ya Yesu+  na akaambia watumishi wake: “Huyu ni Yohana Mubatizaji. Amefufuliwa kutoka kwa wafu, na ndiyo sababu anafanya matendo haya yenye nguvu.”+  Herode* alikuwa amemukamata Yohana, akamufunga na kumutia katika gereza kwa sababu ya Herodia, bibi ya Filipo ndugu yake.+  Kwa maana Yohana alikuwa anamuambia Herode: “Hauruhusiwe kuwa na mwanamuke huyo.”+  Lakini, hata kama Herode alitaka kumuua, aliogopa watu, kwa sababu walimuona Yohana kuwa nabii.+  Lakini wakati wa karamu ya sikukuu ya kuzaliwa kwa Herode,+ binti ya Herodia alicheza dansi kwenye karamu hiyo na kufurahisha sana Herode+  mupaka akaahidi kwa kiapo kumupatia kila kitu chenye ataomba.  Halafu binti huyo, kwa sababu alichochewa na mama yake, akasema: “Unipatie hapa kwenye sahani kichwa cha Yohana Mubatizaji.”+  Mufalme alihuzunika sana, lakini kwa sababu ya viapo vyenye alikuwa amefanya na kwa sababu ya watu wenye walikuwa wanakula* pamoja naye, akaamuru apewe kichwa hicho. 10  Basi Herode akatuma watu katika gereza ili wamukate Yohana kichwa. 11  Kichwa chake kikaletwa kwenye sahani na wakakipatia ule binti, naye akakipelekea mama yake. 12  Kisha wakati fulani wanafunzi wa Yohana wakakuja, wakatosha maiti yake na kumuzika; kisha wakaenda kumujulisha Yesu. 13  Wakati Yesu alisikia habari hiyo, akatoka pale kwa mashua,* akaenda mahali kwenye hakuna watu ili akuwe peke yake. Lakini wakati watu wengi walisikia vile, wakatoka katika miji na kumufuata kwa miguu.+ 14  Wakati alifika pembeni ya bahari, akaona watu wengi sana, na akawasikilia huruma,+ na akaponyesha wagonjwa wao.+ 15  Lakini wakati ilikuwa mangaribi, wanafunzi wake wakakuja kwenye alikuwa na kusema: “Mahali hapa hakuna watu na saa imekwisha kupita; acha watu warudie, ili waende katika vijiji na kujinunulia chakula.”+ 16  Lakini, Yesu akawaambia: “Haiko lazima waende; ninyi muwapatie chakula.” 17  Wakamuambia: “Hatuna kitu hapa, tuko tu na mikate tano (5) na samaki wawili.” 18  Akasema: “Muvilete hapa.” 19  Na akaagiza wale watu wengi wakae kwenye majani. Kisha akakamata ile mikate tano (5) na wale samaki wawili, akaangalia juu mbinguni, akatoa baraka,+ na kisha kuvunja ile mikate, akapatia wanafunzi, na wanafunzi wakapatia wale watu wengi. 20  Kwa hiyo wote wakakula na kushiba, na wakaokota vipande vyenye vilibakia, wakajaza vitunga kumi na mbili (12).+ 21  Na wale wenye walikula walikuwa wanaume karibu elfu tano (5000), bila kuhesabia wanamuke na watoto wadogo.+ 22  Kisha, bila kukawia, akaambia wanafunzi wake wapande katika mashua* na wamutangulie kuenda upande mwingine wa bahari, wakati yeye alikuwa anaaga wale watu wengi.+ 23  Kisha kuaga wale watu wengi, akapanda kwenye mulima akiwa peke yake ili kusali.+ Wakati ilikuwa usiku, alikuwa kule peke yake. 24  Kufikia sasa mashua* ilikuwa kwenye mamia ya metre* kutoka inchi kavu, ikipigwa na mawimbi kwa sababu upepo ulikuwa unawatokea kwa upande wa mbele. 25  Lakini katika kesha la ine (4) la usiku* akakuja kwenye walikuwa, akitembea juu ya bahari. 26  Wakati wanafunzi walimuona akitembea juu ya bahari, wakavurugika na kusema: “Haya ni maono!” Na wakalalamika kwa woga. 27  Lakini mara moja Yesu akawaambia: “Mukuwe hodari! Ni mimi; musiogope.”+ 28  Petro akamuambia: “Bwana, kama ni wewe, uniamuru nikuje kwenye uko juu ya maji.” 29  Akasema: “Kuja!” Basi Petro akatoka katika mashua,* akatembea juu ya maji na kuenda kwenye Yesu alikuwa. 30  Lakini wakati aliangalia ile zoruba yenye upepo mukali, akaogopa. Na wakati alianza kuzama, akasema kwa sauti kubwa: “Bwana, niokoe!” 31  Mara moja Yesu akanyoosha mukono wake, akamukamata na kumuambia: “Wewe mwenye imani kidogo, sababu gani umekuwa na mashaka?”+ 32  Kisha wao kupanda katika mashua,* ile zoruba yenye upepo mukali ikatulia. 33  Halafu wale wenye walikuwa katika mashua* wakainama mbele yake na kusema: “Kwa kweli wewe ni Mwana wa Mungu.” 34  Basi wakavuka bahari na kufika kwenye inchi kavu kule Genesareti.+ 35  Wakati watu wa kule walimutambua, wakapeleka habari katika maeneo yote ya pembeni-pembeni, basi watu wakamuletea wote wenye walikuwa wagonjwa. 36  Na wakamuomba awaruhusu waguse tu sehemu ya chini ya nguo yake ya inje,+ na wote wenye waliigusa nguo hiyo walipona kabisa.

Maelezo ya Chini

Tnn., “ule tetraki.”
Ni kusema, Herode Antipa. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “wenye walikuwa wanakaa kwenye meza.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Tnn., “stadia nyingi.” Stadiamu moja ilikuwa sawa na metre 185 (futi 606.95).
Ni kusema, karibu saa kenda ya usiku (3:00) mupaka karibu saa kumi na mbili ya asubui (6:00) wakati jua linatokea.
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”