Kulingana na Matayo 15:1-39

  • Desturi za wanadamu zinafunuliwa (1-9)

  • Mutu anachafuliwa na kile kinatoka katika moyo (10-20)

  • Imani kubwa ya mwanamuke Mufoinike (21-28)

  • Yesu anaponyesha magonjwa mengi (29-31)

  • Yesu anakulisha wanaume elfu ine (32-39)

15  Kisha Wafarisayo na waandishi kutoka Yerusalemu wakakuja kumuona Yesu,+ na kusema:  “Sababu gani wanafunzi wako wanavunja desturi ya watu wa zamani? Kwa mufano, hawanawe mikono* mbele ya kula.”+  Akawajibu: “Sababu gani munavunja amri ya Mungu kwa sababu ya desturi zenu?+  Kwa mufano, Mungu alisema, ‘Heshimia baba yako na mama yako,’+ na, ‘Kila mutu mwenye anamutukana baba yake ao mama yake anapaswa kuuawa.’+  Lakini ninyi munasema, ‘Kila mutu mwenye anamuambia baba yake ao mama yake: “Kitu chochote chenye niko nacho chenye kingekusaidia ni zawadi yenye imetolewa kwa Mungu,”+  basi halazimike tena kumuheshimia baba yake hata kidogo.’ Kwa hiyo, mumefanya neno la Mungu kuwa kitu cha bure kwa sababu ya desturi yenu.+  Ninyi wanafiki, Isaya alisema kweli wakati alitabiri juu yenu hivi:+  ‘Watu hawa wananiheshimia kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali sana na mimi.  Wanaendelea kuniabudu bure, kwa maana wanafundisha amri za wanadamu kuwa desturi.’”+ 10  Kisha akaita watu wengi wamukaribie na kuwaambia: “Musikilize na muelewe maana:+ 11  Mutu hachafuliwe na kile kinaingia katika kinywa chake, lakini anachafuliwa na kile kinatoka katika kinywa chake.”+ 12  Kisha wanafunzi wakakuja na kumuambia: “Unajua kama Wafarisayo walikwazika wakati walisikia maneno yenye ulisema?”+ 13  Akawajibu: “Kila mumea wenye Baba yangu wa mbinguni hakupanda utangolewa. 14  Muwaache. Wao ni viongozi vipofu. Basi, kama kipofu anamuongoza kipofu, wote wawili wataanguka ndani ya shimo.”+ 15  Petro akamuambia: “Utufasirie mufano huo.” 16  Basi akasema: “Je, ninyi pia bado hamuelewe?+ 17  Hamujue kama kitu chochote chenye kinaingia katika kinywa kinapita ndani ya tumbo na kisha kinatoka na kuingia katika choo?* 18  Lakini, mambo yenye yanatoka katika kinywa yanatoka katika moyo, na mambo hayo ndiyo yanamuchafua mutu.+ 19  Kwa mufano, mawazo mabaya,+ mauaji, uzinifu, uasherati,* wizi, ushahidi wa uongo, na maneno ya kumutukana Mungu, yanatoka katika moyo. 20  Hayo ndiyo mambo yenye yanamuchafua mutu; lakini kula bila kunawa mikono* hakumuchafue mutu.” 21  Sasa, Yesu akatoka pale na kuenda katika eneo la Tiro na Sidoni.+ 22  Na angalia! mwanamuke fulani Mufoinike wa eneo hilo akakuja na kusema kwa sauti kubwa: “unisikilie huruma, Bwana, Mwana wa Daudi. Binti yangu anasumbuliwa sana na pepo muchafu.”+ 23  Lakini Yesu hakumujibu hata neno moja. Kwa hiyo wanafunzi wake wakakuja na kuanza kumuomba wakisema: “Muambie aende, kwa sababu anaendelea kufanya makelele nyuma yetu.” 24  Yesu akajibu: “Nimetumwa tu kwa kondoo wenye kupotea wa nyumba ya Israeli.”+ 25  Lakini mwanamuke huyo akakuja, akainama mbele yake na kusema: “Bwana, nisaidie!” 26  Yesu akamujibu: “Haiko sawa kukamata mukate wa watoto na kuutupia imbwa wadogo.” 27  Mwanamuke huyo akasema: “Ndiyo Bwana, lakini hata hao imbwa wadogo wanakula vipande vya chakula vyenye kuanguka kutoka kwenye meza ya mabwana wao.”+ 28  Halafu Yesu akamujibu: “Ee mwanamuke, imani yako ni kubwa; na itendeke kwako kama vile unataka.” Na binti yake akaponyeshwa tangu saa ile. 29  Yesu akatoka pale na kuenda karibu na Bahari ya Galilaya,+ kisha akapanda kwenye mulima, akakaa kule. 30  Halafu watu wengi sana wakamukaribia, na kuleta watu wenye walikuwa viwete, vilema, vipofu, mabubu, na wagonjwa wengine wengi, na wakawaweka kwenye miguu yake, na akawaponyesha.+ 31  Basi wale watu wengi wakashangaa wakati waliona mabubu wanasema, vilema wanaponyeshwa, viwete wanatembea na vipofu wanaona, na wakamutukuza Mungu wa Israeli.+ 32  Lakini Yesu akaita wanafunzi wake na kusema: “Ninasikilia hawa watu wengi huruma,+ kwa sababu tayari wamekaa pamoja na mimi siku tatu (3) na hawakupata chakula. Sitaki kuwaacha waende na njaa,* kwa maana wanaweza kuzimia katika barabara.”+ 33  Hata hivyo, wanafunzi wakamuambia: “Tutapata wapi mikate ya kutosha ili kushibisha hawa watu wengi mahali hapa kwenye hakuna watu?”+ 34  Halafu Yesu akawaambia: “Muko na mikate ngapi?” Wakasema: “Saba (7) na samaki wadogo wachache.” 35  Kwa hiyo, kisha kuambia wale watu wengi wakae chini, 36  akakamata ile mikate saba (7) na wale samaki, na kisha kutoa shukrani, akaivunja na kuanza kupatia wanafunzi, na wanafunzi wakapatia wale watu wengi.+ 37  Na wote wakakula na kushiba, na wakaokota vipande vyenye vilibakia na kujaza vitunga vikubwa saba (7).*+ 38  Sasa wale wenye walikula walikuwa wanaume elfu ine (4000), bila kuhesabia wanamuke na watoto wadogo. 39  Mwishowe, kisha kuaga wale watu wengi, akapanda katika mashua* na kuenda katika eneo la Magadani.+

Maelezo ya Chini

Ni kusema, hawajisafishe mikono kulingana na desturi.
Ao “W.C; musalani.”
Uwingi wa neno la Kigiriki por·neiʹa. Angalia Maana ya Maneno.
Ni kusema, bila kujisafisha mikono kulingana na desturi.
Ao “wakiwa wamefunga.”
Ao “vitunga 7 vya kuwekea chakula.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”