Kulingana na Matayo 25:1-46

  • ALAMA YA KUWAPO KWA KRISTO (1-46)

    • Mufano wa mabikira kumi (1-13)

    • Mufano wa talanta (14-30)

    • Kondoo na mbuzi (31-46)

25  “Basi Ufalme wa mbinguni unaweza kufananishwa na mabikira kumi (10) wenye walikamata taa zao+ na kuenda kumupokea bwana-arusi.+  Watano (5) kati yao walikuwa wapumbavu, na watano walikuwa wenye busara.*+  Kwa maana wale wapumbavu walibeba taa zao lakini hawakubeba mafuta ya kuongeza,  lakini wale wenye busara walibeba taa zao pamoja na mafuta katika chupa zao.  Wakati bwana-arusi alikawia kuja, wote walisinzia na kuanza kulala.  Katikati ya usiku kukatokea sauti kubwa: ‘Bwana-arusi anafika! Muende mumupokee.’  Kisha wale mabikira wote wakasimama na kutayarisha taa zao.+  Wale wapumbavu wakaambia wale wenye busara, ‘Mutupatie sehemu kidogo ya mafuta yenu, kwa sababu taa zetu zinakaribia kuzimika.’  Wale wenye busara wakawajibu, na kusema: ‘Pengine hakutakuwa ya kutuenea sisi na ninyi. Lakini muende kwa wenye kuyauzisha, na mujinunulie yenu.’ 10  Wakati walikuwa wanaenda kununua mafuta, bwana-arusi akafika. Wale mabikira wenye walikuwa tayari wakaingia pamoja naye kwenye karamu ya ndoa,+ na mulango ukafungwa. 11  Kisha, wale mabikira wengine pia wakakuja, na kusema, ‘Bwana, Bwana, tufungulie!’+ 12  Akawajibu, ‘Ninawaambia kweli, siwajue ninyi.’ 13  “Kwa hiyo, muendelee kukesha,+ kwa sababu hamujue siku wala saa.+ 14  “Kwa maana ni kama mutu mwenye alikuwa karibu kusafiri kuenda katika inchi ingine, mwenye aliita watumwa wake na kuwapatia mali zake.+ 15  Akamupatia mumoja talanta* tano (5), mwingine mbili, na mwingine moja, kila mumoja kulingana na uwezo wake mwenyewe, kisha akaenda katika inchi ingine. 16  Mara moja ule mwenye alipokea talanta tano (5) akaenda na kufanya nazo biashara, akapata faida ya talanta zingine tano. 17  Vilevile, ule mwenye alipokea talanta mbili, akapata faida ya talanta zingine mbili. 18  Lakini mutumwa mwenye alipokea talanta moja tu akaenda akachimba katika udongo na kuficha zile feza za bwana wake. 19  “Kisha wakati murefu, bwana wa watumwa hao akarudia na kufanya hesabu pamoja nao.+ 20  Basi, ule mwenye alipokea talanta tano (5) akakuja na kuleta talanta tano zaidi, akasema, ‘Bwana, ulinipatia talanta tano; angalia, nimepata faida ya talanta tano zaidi.’+ 21  Bwana wake akamuambia: ‘Umefanya muzuri, mutumwa mwema na muaminifu! Ulikuwa muaminifu katika mambo kidogo. Nitakuweka usimamie mambo mengi.+ Ingia katika furaha ya bwana wako.’+ 22  Kisha ule mwenye alipokea talanta mbili akakuja na kusema, ‘Bwana, ulinipatia talanta mbili; angalia, nimepata faida ya talanta mbili zaidi.’+ 23  Bwana wake akamuambia: ‘Umefanya muzuri, mutumwa mwema na muaminifu! Ulikuwa muaminifu katika mambo kidogo. Nitakuweka usimamie mambo mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako.’ 24  “Mwishowe mutumwa mwenye alipokea talanta moja akakuja na kusema: ‘Bwana nilijua wewe ni mutu mugumu, unavuna mahali kwenye haukupanda na unakusanya mahali kwenye haukupepulia.+ 25  Kwa hiyo, niliogopa na nikaenda kuficha talanta yako katika udongo. Angalia, mali yako ndiyo hii.’ 26  Bwana wake akamuambia: ‘Mutumwa muovu na muvivu, ulijua kama nilivuna mahali sikupanda na kukusanya mahali sikupepulia, haiko vile? 27  Basi, ulipaswa kuweka feza zangu kwenye banke, na wakati ningekuja ningezikamata pamoja na faida. 28  “‘Kwa hiyo, mumunyanganye talanta hiyo na muipatie ule mwenye kuwa na talanta kumi (10).+ 29  Kwa maana kila mutu mwenye kuwa na kitu, ataongezewa, na atakuwa na vingi. Lakini ule mwenye hana, atanyanganywa hata kile chenye iko* nacho.+ 30  Na mumutupe inje katika giza ule mutumwa mwenye hana mafaa yoyote. Ni kule atalia na kusaga meno yake.’ 31  “Wakati Mwana wa binadamu+ atakuja katika utukufu wake, na malaika wote pamoja naye,+ basi atakaa kwenye kiti chake cha ufalme chenye utukufu. 32  Mataifa yote yatakusanywa mbele yake, na atatenganisha watu mumoja na mwingine, kama vile muchungaji anatenganisha kondoo na mbuzi. 33  Na ataweka kondoo+ kwenye mukono wake wa kuume, lakini mbuzi kwenye mukono wake wa kushoto.+ 34  “Kisha Mufalme ataambia wale wenye kuwa kwenye mukono wake wa kuume: ‘Mukuje, ninyi wenye mumebarikiwa na Baba yangu, muriti Ufalme wenye ulitayarishwa kwa ajili yenu tangu kuwekwa musingi wa ulimwengu. 35  Kwa maana nilikuwa na njaa, mukanipatia chakula; nilikuwa na kiu, mukanipatia kitu cha kunywa. Nilikuwa mugeni, mukanikaribisha muzuri;+ 36  nilikuwa uchi,* mukanivalisha.+ Nilikuwa mugonjwa mukanihangaikia. Nilikuwa katika gereza mukanitembelea.’+ 37  Halafu wenye haki watamujibu kwa maneno haya: ‘Bwana, ni wakati gani tulikuona uko na njaa tukakukulisha, ao uko na kiu tukakupatia kitu cha kunywa?+ 38  Ni wakati gani tulikuona uko mugeni na tukakukaribisha muzuri, ao uko uchi na tukakuvalisha? 39  Ni wakati gani tulikuona uko mugonjwa ao uko katika gereza na tukakutembelea?’ 40  Mufalme atawajibu na kusema, ‘Kwa kweli ninawaambia ninyi, kwa kadiri mulitendea vile mumoja wa wadogo zaidi kati ya hawa ndugu zangu, mulinitendea mimi.’+ 41  “Kisha ataambia wale wenye kuwa kwenye mukono wake wa kushoto: ‘Mutoke muende mbali na mimi,+ ninyi wenye mumelaaniwa, muende katika moto wa milele+ wenye ulitayarishwa kwa ajili ya Ibilisi na malaika wake.+ 42  Kwa maana nilikuwa na njaa, lakini hamukunipatia chakula; nilikuwa na kiu, lakini hamukunipatia kitu cha kunywa. 43  Nilikuwa mugeni, lakini hamukunikaribisha; nilikuwa uchi, lakini hamukunivalisha; nilikuwa mugonjwa na nilikuwa katika gereza, lakini hamukunihangaikia.’ 44  Kisha wao pia watamujibu kwa maneno haya: ‘Bwana, ni wakati gani tulikuona uko na njaa ao uko na kiu ao uko mugeni ao uko uchi ao uko mugonjwa ao uko katika gereza tukakosa kukutumikia?’ 45  Halafu atawajibu na kusema: ‘Kwa kweli ninawaambia ninyi, kwa kadiri hamukutendea vile mumoja wa hawa wadogo zaidi, hamukunitendea mimi.’+ 46  Hawa wataharibiwa* milele,+ lakini wenye haki wataingia katika uzima wa milele.”+

Maelezo ya Chini

Ao “hekima.”
Talanta ya Wagiriki ilikuwa na uzito wa kilograme 20.4. Angalia Nyongeza B14.
Ao “eko.”
Ao “sikukuwa na nguo nyingi.”
Maana yake, wataharibiwa wasikuwe tena na uzima.