Kulingana na Matayo 1:1-25

  • Ukoo wa Yesu Kristo (1-17)

  • Yesu anazaliwa (18-25)

1  Kitabu cha historia ya* Yesu Kristo,* mwana wa Daudi,+ mwana wa Abrahamu:+   Abrahamu akamuzaa Isaka;+Isaka akamuzaa Yakobo;+Yakobo akamuzaa Yuda+ na ndugu zake;   Yuda akamuzaa Perezi na Zera+ kupitia Tamari;Perezi akamuzaa Hezroni;+Hezroni akamuzaa Ramu;+   Ramu akamuzaa Aminadabu;Aminadabu akamuzaa Nashoni;+Nashoni akamuzaa Salmoni;   Salmoni akamuzaa Boazi kupitia Rahabu;+Boazi akamuzaa Obedi kupitia Rutu;+Obedi akamuzaa Yese;+   Yese akamuzaa Daudi+ mufalme.Daudi akamuzaa Sulemani+ kupitia bibi ya Uria;   Sulemani akamuzaa Rehoboamu;+Rehoboamu akamuzaa Abiya;Abiya akamuzaa Asa;+   Asa akamuzaa Yehoshafati;+Yehoshafati akamuzaa Yehoramu;+Yehoramu akamuzaa Uzia;   Uzia akamuzaa Yotamu;+Yotamu akamuzaa Ahazi;+Ahazi akamuzaa Hezekia;+ 10  Hezekia akamuzaa Manase;+Manase akamuzaa Amoni;+Amoni akamuzaa Yosia;+ 11  Yosia+ akamuzaa Yekonia+ na ndugu zake wakati wa kupelekwa Babiloni.+ 12  Kisha kupelekwa Babiloni, Yekonia akamuzaa Shealtieli;Shealtieli akamuzaa Zerubabeli;+ 13  Zerubabeli akamuzaa Abiudi;Abiudi akamuzaa Eliakimu;Eliakimu akamuzaa Azori; 14  Azori akamuzaa Sadoki;Sadoki akamuzaa Akimu;Akimu akamuzaa Eliudi; 15  Eliudi akamuzaa Eleazari;Eleazari akamuzaa Matani;Matani akamuzaa Yakobo; 16  Yakobo akamuzaa Yosefu bwana ya Maria, mwenye alizaa Yesu,+ mwenye anaitwa Kristo.+ 17  Basi, vizazi vyote kuanzia Abrahamu mupaka Daudi vilikuwa vizazi kumi na ine (14); kuanzia Daudi mupaka wakati wa kupelekwa Babiloni, vizazi kumi na ine; kuanzia wakati wa kupelekwa Babiloni mupaka Kristo, vizazi kumi na ine. 18  Lakini kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi: wakati Maria mama yake alikuwa anachumbiwa na Yosefu, alipatikana na mimba kupitia roho takatifu*+ mbele wafunge ndoa. 19  Hata hivyo, kwa sababu Yosefu bwana yake alikuwa mwenye haki na hakutaka kupatisha Maria haya mbele ya watu, alitaka kuvunja ndoa naye kwa uficho.+ 20  Lakini kisha kufikiria mambo hayo, angalia! Malaika wa Yehova* alimutokea katika ndoto, na kusema: “Yosefu, mwana wa Daudi, usiogope kumuchukua Maria bibi yako na kumupeleka kwako, kwa maana mimba yenye iko* nayo ameipata kupitia roho takatifu.+ 21  Atazaa mwana, na utamupatia jina Yesu,*+ kwa maana ataokoa watu wake katika zambi zao.”+ 22  Kwa kweli, hayo yote yalitokea ili kutimiza yale yenye yalisemwa na Yehova* kupitia nabii wake, wakati alisema: 23  “Angalia! Bikira atapata mimba na atazaa mwana, na watamupatia jina Emanueli,”+ lenye wakati linatafsiriwa linamaanisha, “Mungu Iko* Pamoja na Sisi.”+ 24  Kisha Yosefu akaamuka katika usingizi wake na kufanya kama vile malaika wa Yehova* alimuambia, akamuchukua bibi yake na kuenda naye kwake. 25  Lakini Yosefu hakufanya naye kitendo cha ndoa mupaka wakati alizaa mwana,+ na Yosefu akamupatia jina Yesu.+

Maelezo ya Chini

Ao “ukoo wa.”
Ao “Masiya; Mutiwa-Mafuta.”
Ao “nguvu ya utendaji.”
Katika Maandiko ya Kigiriki, jina la Mungu, Yehova, linatumiwa mara 237, na hii ndiyo nafasi ya kwanza kwenye linapatikana. Angalia Nyongeza A5.
Ao “eko.”
Linalingana na jina la Kiebrania Yeshua, ao Yoshua, lenye kumaanisha “Yehova Ni Wokovu.”
Ao “Eko.”