Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Habari Njema Kulingana na Matayo

Sura

Habari Zenye Kuwa Ndani

 • 1

  • Ukoo wa Yesu Kristo (1-17)

  • Yesu anazaliwa (18-25)

 • 2

  • Kutembelewa na watu wenye elimu ya nyota (1-12)

  • Kukimbilia Misri (13-15)

  • Herode anaua watoto wanaume (16-18)

  • Kurudia Nazareti (19-23)

 • 3

  • Yohana Mubatizaji anahubiri (1-12)

  • Yesu anabatizwa (13-17)

 • 4

  • Ibilisi anamujaribu Yesu (1-11)

  • Yesu anaanza kuhubiri Galilaya (12-17)

  • Wanafunzi wa kwanza wanaitwa (18-22)

  • Yesu anahubiri, anafundisha, na anaponyesha (23-25)

 • 5

  • MAHUBIRI KWENYE MULIMA (1-48)

   • Yesu anaanza kufundisha kwenye mulima (1, 2)

   • Mambo kenda yenye kuleta furaha (3-12)

   • Chumvi na mwangaza (13-16)

   • Yesu alikuja kutimiza Sheria (17-20)

   • Mashauri juu ya kasirani (21-26), uzinifu (27-30), kuvunja ndoa (31, 32), viapo(33-37), kulipiza kisasi (38-42), kupenda maadui (43-48)

 • 6

  • MAHUBIRI KWENYE MULIMA (1-34)

   • Muepuke kujionyesha kuwa wenye haki (1-4)

   • Namna ya kusali (5-15)

    • Sala ya mufano (9-13)

   • Kufunga (16-18)

   • Hazina duniani na mbinguni (19-24)

   • Muache kuhangaika (25-34)

    • Muendelee kutafuta kwanza Ufalme (33)

 • 7

  • MAHUBIRI KWENYE MULIMA (1-27)

   • Muache kuhukumu (1-6)

   • Muendelee kuomba, kutafuta, kupiga hodi (7-11)

   • Kanuni ya Muzuri Zaidi (12)

   • Mulango mwembamba (13, 14)

   • Watajulikana kwa matunda yao (15-23)

   • Nyumba yenye kujengwa juu ya mwamba, nyumba yenye kujengwa juu ya muchanga (24-27)

  • Watu wengi wanashangazwa na mafundisho ya Yesu (28, 29)

 • 8

  • Mutu mwenye ukoma anaponyeshwa (1-4)

  • Imani ya ofisa mumoja wa jeshi (5-13)

  • Yesu anaponyesha watu wengi Kapernaumu (14-17)

  • Namna ya kumufuata Yesu (18-22)

  • Yesu anatuliza zoruba (23-27)

  • Yesu anatuma pepo wachafu katika nguruwe (28-34)

 • 9

  • Yesu anamuponyesha mutu mwenye kupooza (1-8)

  • Yesu anamuita Matayo (9-13)

  • Ulizo juu ya kufunga (14-17)

  • Binti ya Yairo; mwanamuke anagusa nguo ya inje ya Yesu (18-26)

  • Yesu anaponyesha vipofu na bubu (27-34)

  • Mavuno ni mengi lakini wafanyakazi wako kidogo (35-38)

 • 10

  • Mitume kumi na mbili (1-4)

  • Maagizo kwa ajili ya utumishi (5-15)

  • Wanafunzi watateswa (16-25)

  • Ogopa Mungu, hapana wanadamu (26-31)

  • Sikuleta amani, lakini upanga (32-39)

  • Kupokea wanafunzi wa Yesu (40-42)

 • 11

  • Yohana Mubatizaji anasifiwa (1-15)

  • Kizazi chenye kinakataa kuamini kinalaumiwa (16-24)

  • Yesu anamusifu Baba yake kwa kupendelea wanyenyekevu (25-27)

  • Nira ya Yesu inaburudisha (28-30)

 • 12

  • Yesu, “Bwana wa Sabato” (1-8)

  • Mutu mwenye kuwa na mukono wenye kupooza anaponyeshwa (9-14)

  • Mutumishi mupendwa wa Mungu (15-21)

  • Pepo wachafu wanafukuzwa kwa kutumia roho takatifu (22-30)

  • Zambi yenye haiwezi kusamehewa (31, 32)

  • Muti unajulikana kwa matunda yake (33-37)

  • Alama ya Yona (38-42)

  • Wakati roho muchafu anarudia (43-45)

  • Mama na ndugu za Yesu (46-50)

 • 13

  • MIFANO JUU YA UFALME (1-52)

   • Mupandaji (1-9)

   • Sababu gani Yesu alitumia mifano? (10-17)

   • Mufano wa mupandaji unafasiriwa (18-23)

   • Ngano na magugu (24-30)

   • Mbegu ya haradali na chachu (31-33)

   • Kutumia mifano kunatimiza unabii (34, 35)

   • Mufano wa ngano na magugu unafasiriwa (36-43)

   • Hazina yenye ilifichwa na lulu ya muzuri (44-46)

   • Wavu wa kukokota (47-50)

   • Hazina mupya na za zamani (51, 52)

  • Yesu anakataliwa katika eneo la kwao (53-58)

 • 14

  • Yohana Mubatizaji anakatwa kichwa (1-12)

  • Yesu anakulisha wanaume elfu tano (13-21)

  • Yesu anatembea juu ya maji (22-33)

  • Anaponyesha watu Genesareti (34-36)

 • 15

  • Desturi za wanadamu zinafunuliwa (1-9)

  • Mutu anachafuliwa na kile kinatoka katika moyo (10-20)

  • Imani kubwa ya mwanamuke Mufoinike (21-28)

  • Yesu anaponyesha magonjwa mengi (29-31)

  • Yesu anakulisha wanaume elfu ine (32-39)

 • 16

  • Wanaomba alama (1-4)

  • Chachu ya Wafarisayo na Wasadukayo (5-12)

  • Funguo za Ufalme (13-20)

   • Kutaniko linajengwa juu ya mwamba (18)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa (21-23)

  • Namna ya kuwa mwanafunzi wa kweli (24-28)

 • 17

  • Yesu anageuzwa sura (1-13)

  • Imani kama mbegu ya haradali (14-21)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa tena (22, 23)

  • Kodi inalipwa kwa feza ya kichele yenye ilitoka katika kinywa cha samaki (24-27)

 • 18

  • Mwenye kuwa mukubwa zaidi katika Ufalme (1-6)

  • Vikwazo (7-11)

  • Mufano wa kondoo mwenye alipotea (12-14)

  • Namna ya kupatana na ndugu yako (15-20)

  • Mufano wa mutumwa mwenye hasamehe (21-35)

 • 19

  • Ndoa na kuvunja ndoa (1-9)

  • Zawadi ya kubakia bila kufunga ndoa (10-12)

  • Yesu anabariki watoto (13-15)

  • Ulizo la mwanaume kijana mwenye alikuwa tajiri (16-24)

  • Kujitoa kwa ajili ya Ufalme (25-30)

 • 20

  • Wafanyakazi katika shamba la mizabibu wanapokea mushahara uleule (1-16)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa tena (17-19)

  • Ombi la kupewa vyeo katika Ufalme (20-28)

   • Yesu ni bei ya ukombozi kwa ajili ya wengi (28)

  • Wanaume wawili vipofu wanaponyeshwa (29-34)

 • 21

  • esu anaingia kwa ushindi (1-11)

  • Yesu anasafisha hekalu (12-17)

  • Muti wa tini unalaaniwa (18-22)

  • Mamlaka ya Yesu yanatiliwa mashaka (23-27)

  • Mufano wa wana wawili (28-32)

  • Mufano wa walimaji wauaji (33-46)

   • Jiwe kubwa la pembe linakataliwa (42)

 • 22

  • Mufano wa karamu ya ndoa (1-14)

  • Mungu na Kaisari (15-22)

  • Ulizo juu ya ufufuo (23-33)

  • Amri mbili kubwa zaidi (34-40)

  • Je, Kristo ni mwana wa Daudi? (41-46)

 • 23

  • Musiige waandishi na Wafarisayo (1-12)

  • Ole wao waandishi na Wafarisayo (13-36)

  • Yesu anaomboleza juu ya Yerusalemu (37-39)

 • 24

  • ALAMA YA KUWAPO KWA KRISTO (1-51)

   • Vita, upungufu wa chakula, matetemeko ya inchi (7)

   • Habari njema itahubiriwa (14)

   • Taabu kubwa (21, 22)

   • Alama ya Mwana wa binadamu (30)

   • Muti wa tini (32-34)

   • Kama siku za Noa (37-39)

   • Muendelee kukesha (42-44)

   • Mutumwa mwaminifu na mutumwa muovu (45-51)

 • 25

  • ALAMA YA KUWAPO KWA KRISTO (1-46)

   • Mufano wa mabikira kumi (1-13)

   • Mufano wa talanta (14-30)

   • Kondoo na mbuzi (31-46)

 • 26

  • Makuhani wanafanya mupango wa kumuua Yesu (1-5)

  • Mafuta yenye marashi yanamwangwa juu ya Yesu (6-13)

  • Pasaka ya mwisho na kusalitiwa kwa Yesu (14-25)

  • Kuanzishwa kwa Chakula cha Mangaribi cha Bwana (26-30)

  • Yesu anatabiri kuwa Petro atamukana (31-35)

  • Yesu anasali kule Getsemane (36-46)

  • Yesu anakamatwa (47-56)

  • Anasamba mbele ya Sanhedrini (57-68)

  • Petro anamukana Yesu (69-75)

 • 27

  • Yesu anawekwa katika mikono ya Pilato (1, 2)

  • Yuda anajitundika (3-10)

  • Yesu mbele ya Pilato (11-26)

  • Anachekelewa mbele ya watu wengi (27-31)

  • Anapigiliwa misumari kwenye muti kule Golgota (32-44)

  • Kifo cha Yesu (45-56)

  • Maziko ya Yesu (57-61)

  • Kaburi linawekewa ulinzi mukubwa (62-66)

 • 28

  • Yesu anafufuliwa (1-10)

  • Askari wanapewa rushwa ili waseme uongo (11-15)

  • Amri ya kufanya wanafunzi (16-20)