Kulingana na Matayo 7:1-29

 • MAHUBIRI KWENYE MULIMA (1-27)

  • Muache kuhukumu (1-6)

  • Muendelee kuomba, kutafuta, kupiga hodi (7-11)

  • Kanuni ya Muzuri Zaidi (12)

  • Mulango mwembamba (13, 14)

  • Watajulikana kwa matunda yao (15-23)

  • Nyumba yenye kujengwa juu ya mwamba, nyumba yenye kujengwa juu ya muchanga (24-27)

 • Watu wengi wanashangazwa na mafundisho ya Yesu (28, 29)

7  “Muache kuhukumu+ ili musihukumiwe;  kwa maana mutahukumiwa kwa hukumu yenye munahukumu wengine,+ na kwa kipimo chenye munapimia watu, watawapimia ninyi.+  Basi, sababu gani unaangalia unyasi wenye kuwa katika jicho la ndugu yako, lakini hauone kipande cha muti chenye kuwa katika jicho lako mwenyewe?+  Ao namna gani unaweza kumuambia ndugu yako, ‘Niruhusu nitoshe unyasi wenye kuwa katika jicho lako,’ wakati angalia! Kipande cha muti kiko katika jicho lako mwenyewe?  Munafiki! Kwanza tosha kipande cha muti katika jicho lako, kisha utaona muzuri namna ya kutosha unyasi katika jicho la ndugu yako.  “Musipatie imbwa kitu kitakatifu, wala musitupe lulu zenu mbele ya nguruwe,+ ili wasizikanyange-kanyange chini ya miguu yao, kisha wageuke na kuwapasua-pasua.  “Muendelee kuomba, na mutapewa;+ muendelee kutafuta, na mutapata; muendelee kupiga hodi, na watawafungulia;+  kwa maana kila mutu mwenye anaomba anapewa,+ na kila mutu mwenye anatafuta anapata, na kila mutu mwenye anapiga hodi, watamufungulia.  Kwa kweli, ni nani kati yenu mwenye, kama mutoto wake anaomba mukate, atamupatia jiwe? 10  Ao kama anaomba samaki, hatamupatia nyoka, haiko vile? 11  Kwa hiyo, kama ninyi, hata kama muko waovu, munajua kupatia watoto wenu zawadi za muzuri, je, Baba yenu wa mbinguni hatawapatia hata zaidi vitu vya muzuri+ wale wenye kumuomba?+ 12  “Kwa hiyo, mambo yote yenye munataka watu wawatendee, ninyi pia lazima muwatendee wao.+ Kwa kweli, hiyo ndiyo maana ya Sheria na Manabii.+ 13  “Muingie kupitia mulango mwembamba,+ kwa sababu mulango ni mukubwa, na barabara yenye kuongoza kwenye uharibifu ni kubwa, na watu wengi wanaingia kupitia mulango huo; 14  lakini mulango ni mwembamba na barabara yenye kuongoza kwenye uzima ni ya kidogo, na ni watu kidogo ndio wanaipata.+ 15  “Mufanye angalisho na manabii wa uongo+ wenye wanakuja kwenu katika ngozi* ya kondoo,+ lakini ndani wao ni imbwa wa pori wakali.+ 16  Mutawatambua kwa matunda yao. Watu hawawezi kuchuma zabibu kwenye miiba ao tini kwenye michongoma, haiko vile?+ 17  Vilevile, kila muti muzuri unazaa matunda ya muzuri, lakini kila muti wenye kuoza unazaa matunda yenye hayana mafaa yoyote.+ 18  Muti muzuri hauwezi kuzaa matunda yenye hayana mafaa yoyote, wala muti wenye kuoza hauwezi kuzaa matunda ya muzuri.+ 19  Kila muti wenye hauzae matunda ya muzuri unakatwa na kutupwa katika moto.+ 20  Basi, kwa kweli, mutatambua watu hao kwa matunda yao.+ 21  “Haiko kila mutu mwenye kuniambia, ‘Bwana, Bwana,’ ndiye ataingia katika Ufalme wa mbinguni, lakini ni ule tu mwenye kufanya mapenzi ya Baba yangu mwenye kuwa mbinguni ndiye ataingia.+ 22  Wengi wataniambia siku hiyo: ‘Bwana, Bwana,+ je, hatukutoa unabii katika jina lako, na kufukuza pepo wachafu katika jina lako, na kufanya matendo mengi yenye nguvu katika jina lako?’+ 23  Halafu nitawaambia: ‘Sikuwajua ninyi hata kidogo! Mutoke mbele yangu, ninyi wenye matendo ya kuvunja sheria!’+ 24  “Kwa hiyo, kila mutu mwenye anasikia maneno yangu haya na kuyatenda atakuwa kama mutu mwenye busara mwenye alijenga nyumba yake juu ya mwamba.+ 25  Kisha, mvua ikanyesha sana na mafuriko yakakuja na upepo ukavuma na kupiga nyumba hiyo, lakini haikubomoka, kwa maana musingi wake ulikuwa umejengwa juu ya mwamba. 26  Zaidi ya hayo, kila mutu mwenye kusikia maneno yangu haya lakini hayatende atakuwa kama mutu mupumbavu mwenye alijenga nyumba yake juu ya muchanga.+ 27  Mvua ikanyesha, mafuriko yakakuja, upepo ukavuma na kupiga nyumba hiyo,+ na ikabomoka, na kuharibika kabisa.” 28  Wakati Yesu alimaliza kusema maneno hayo, watu wengi wakashangazwa na namna yake ya kufundisha,+ 29  kwa maana alikuwa anawafundisha kama mutu mwenye mamlaka,+ hapana kama waandishi wao.

Maelezo ya Chini

Tnn., “nguo”