Kulingana na Matayo 9:1-38

  • Yesu anamuponyesha mutu mwenye kupooza (1-8)

  • Yesu anamuita Matayo (9-13)

  • Ulizo juu ya kufunga (14-17)

  • Binti ya Yairo; mwanamuke anagusa nguo ya inje ya Yesu (18-26)

  • Yesu anaponyesha vipofu na bubu (27-34)

  • Mavuno ni mengi lakini wafanyakazi wako kidogo (35-38)

9  Basi, akapanda katika mashua,* akavuka bahari na kuenda katika muji wake mwenyewe.+  Na angalia! wakamuletea mutu mwenye kupooza, alikuwa amelala kwenye kitanda.* Wakati Yesu aliona imani yao, akamuambia ule mutu mwenye kupooza: “Usiogope mwana wangu! Zambi zako zimesamehewa.”+  Sasa waandishi fulani wakaambiana: “Mutu huyu anamutukana Mungu.”  Kwa kuwa Yesu alijua mawazo yao, akasema: “Sababu gani munawaza mambo ya mubaya katika mioyo yenu?+  Kwa mufano, ni jambo gani lenye kuwa mwepesi zaidi, kusema, ‘Zambi zako zimesamehewa,’ ao kusema, ‘Simama na utembee’?+  Lakini, ili mujue kwamba Mwana wa binadamu iko* na mamlaka katika dunia ya kusamehe zambi​—” kisha akamuambia ule mutu mwenye kupooza: “Simama, kamata kitanda* chako, na uende kwako.”+  Basi akasimama na kuenda kwake.  Wakati watu waliona jambo hilo, wakaogopa, na wakamutukuza Mungu mwenye alipatia wanadamu mamlaka ya namna hiyo.  Kisha, wakati Yesu alikuwa anatoka mahali pale, akamuona mutu fulani mwenye kuitwa Matayo akiwa amekaa kwenye biro ya kodi, na akamuambia: “Kuwa mufuasi wangu.” Halafu akasimama na kumufuata.+ 10  Kisha wakati fulani wakati alikuwa anakula chakula* katika nyumba, angalia! wakusanya-kodi wengi na watenda-zambi wakakuja na kuanza kula* pamoja na Yesu na wanafunzi wake.+ 11  Lakini wakati Wafarisayo waliona jambo hilo wakaambia wanafunzi wake: “Sababu gani mwalimu wenu anakula pamoja na wakusanya-kodi na watenda-zambi?”+ 12  Wakati Yesu aliwasikia, akasema: “Watu wenye afya ya muzuri hawana lazima ya munganga, lakini wagonjwa ndio wako na lazima yake.+ 13  Muende basi, mujifunze maana ya maneno haya: ‘Ninataka rehema, hapana zabihu.’+ Kwa maana sikukuja kuita wenye haki, lakini nilikuja kuita watenda-zambi.” 14  Kisha wanafunzi wa Yohana wakakuja kwake na kuuliza: “Sababu gani sisi na Wafarisayo tunazoea kufunga lakini wanafunzi wako hawafunge?”+ 15  Basi Yesu akawaambia: “Marafiki wa bwana-arusi hawana sababu ya kuomboleza wakati bwana-arusi+ iko* pamoja nao, haiko vile? Lakini siku zitakuja wakati bwana-arusi ataondolewa kwao,+ halafu watafunga. 16  Hakuna mutu mwenye anashonea kipande cha nguo mupya kwenye nguo ya inje ya zamani, kwa maana kipande hicho cha nguo mupya kitakokota nguo hiyo ya zamani na itapasuka mubaya sana.+ 17  Wala watu hawatie divai mupya ndani ya chupa za ngozi zenye kuzeeka za kuwekea divai. Kama wanafanya vile, chupa hizo zitapasuka na divai itamwangika na chupa hizo zitaharibika. Lakini watu wanatia divai mupya ndani ya chupa mupya za ngozi za kuwekea divai, na vyote viwili vinalindwa.” 18  Wakati alikuwa anawaambia mambo hayo, angalia! mutawala fulani mwenye alikuwa amekaribia, akainama mbele yake, na kusema: “Kufikia sasa mutoto wangu mwanamuke atakuwa amekufa, lakini kuja uweke mukono wako juu yake, na atakuwa tena muzima.”+ 19  Kisha Yesu akasimama, na yeye pamoja na wanafunzi wake, wakamufuata. 20  Na angalia! mwanamuke mumoja mwenye alikuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu+ kwa miaka kumi na mbili (12) akakaribia kutokea nyuma na kugusa sehemu ya chini ya nguo yake ya inje,+ 21  kwa maana alikuwa anasema katika moyo wake: “Kama ninagusa tu nguo yake ya inje, nitapona.” 22  Yesu akageuka akamuona, akamuambia: “Binti yangu, usiogope! Imani yako imekuponyesha.”+ Na mara moja ule mwanamuke akapona.+ 23  Sasa wakati aliingia katika nyumba ya ule mutawala na kuona wapiga-filimbi na watu wengi wenye kufanya fujo sana,+ 24  Yesu akasema: “Mutoke hapa, kwa maana mutoto huyu mwanamuke hakukufa lakini analala usingizi.”+ Basi wakaanza kumucheka kwa zarau. 25  Kisha tu kuambia watu hao wengi waende inje, Yesu akaingia na akakamata mukono wa mutoto huyo mwanamuke,+ na mutoto huyo akaamuka.+ 26  Kwa kweli, habari hiyo ikaenea katika eneo hilo lote. 27  Wakati Yesu alikuwa anatoka kule, wanaume wawili vipofu+ wakamufuata, wakisema kwa sauti kubwa: “Utusikilie huruma, Mwana wa Daudi.” 28  Kisha Yesu kuingia ndani ya nyumba, wale wanaume vipofu wakakuja kwenye alikuwa, na akawauliza: “Muko na imani kwamba ninaweza kuwaponyesha?”+ Wakamujibu: “Ndiyo Bwana.” 29  Kisha akagusa macho yao,+ na kusema: “Na ifanyike kwenu kulingana na imani yenu.” 30  Na macho yao yakaanza kuona. Zaidi ya hayo, Yesu akawaonya kwa mukazo, kwa kusema: “Mufanye angalisho mutu asijue jambo hili.”+ 31  Lakini wakati walienda inje, wakaeneza habari hiyo juu yake katika eneo hilo lote. 32  Wakati walikuwa wanaondoka, angalia! watu wakamuletea bubu mwenye alikuwa na pepo muchafu;+ 33  kisha ule pepo muchafu kufukuzwa, ule bubu akasema.+ Basi, watu wakashangaa na kusema: “Jambo kama hili halijaonekana hata siku moja katika Israeli.”+ 34  Lakini Wafarisayo walikuwa wanasema: “Anafukuza pepo wachafu kwa nguvu za mutawala wa pepo wachafu.”+ 35  Yesu akatoka ili kutembelea miji na vijiji vyote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya Ufalme na kuponyesha kila namna ya ugonjwa na kila namna ya uzaifu.+ 36  Wakati aliona watu wengi akawasikilia huruma,+ kwa sababu walikuwa wamechunwa ngozi na kutupwa huku na huku kama kondoo wenye hawana muchungaji.+ 37  Kisha akaambia wanafunzi wake: “Ndiyo, mavuno ni mengi, lakini wafanyakazi wako kidogo.+ 38  Kwa hiyo, mumuombe Bwana wa mavuno atume wafanyakazi katika mavuno yake.”+

Maelezo ya Chini

Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ni kusema, kitanda cha kubebea wagonjwa.
Ao “eko.”
Ni kusema, kitanda cha kubebea wagonjwa.
Ao “alikuwa amekaa kwenye meza.”
Ao “kukaa kwenye meza.”
Ao “eko.”