Kulingana na Matayo 11:1-30

  • Yohana Mubatizaji anasifiwa (1-15)

  • Kizazi chenye kinakataa kuamini kinalaumiwa (16-24)

  • Yesu anamusifu Baba yake kwa kupendelea wanyenyekevu (25-27)

  • Nira ya Yesu inaburudisha (28-30)

11  Wakati Yesu alimaliza kupatia wanafunzi wake kumi na mbili (12) maagizo, akatoka pale ili aende kufundisha na kuhubiri katika miji yao.+  Lakini wakati Yohana alikuwa amesikia katika gereza+ mambo yenye Kristo alikuwa anafanya, akatuma wanafunzi wake+  wamuulize: “Wewe ndiye Ule Mwenye Anakuja, ao tungojee mwingine?”+  Yesu akajibu na kuwaambia: “Muende na mumuelezee Yohana mambo yenye munasikia na kuona:+  Sasa vipofu wanaona,+ vilema wa miguu wanatembea, wenye ukoma+ wanafanywa kuwa safi, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanatangaziwa habari njema.+  Mwenye furaha ni mutu mwenye hapate ndani yangu sababu yoyote ya kukwazika.”+  Wakati wanafunzi hao walikuwa wanaenda, Yesu akaanza kuambia watu juu ya Yohana: “Mulienda kuona nini katika jangwa?+ Utete wenye kutikiswa na upepo?+  Basi, mulienda kuona nini? Mutu mwenye kuvaa nguo za muzuri? Kwa sababu wale wenye kuvaa nguo za muzuri wako katika nyumba za wafalme.  Basi, kwa kweli, sababu gani mulitoka? Mulienda kuona nabii? Ndiyo, ninawaambia ninyi, ni mutu mukubwa zaidi kupita nabii.+ 10  Huyu ndiye imeandikwa hivi juu yake: ‘Angalia! Ninatuma mujumbe wangu mbele yako,* mwenye atatayarisha njia yako mbele yako!’+ 11  Kwa kweli ninawaambia ninyi, kati ya wale wenye walizaliwa na wanamuke, hakujatokea mutu yeyote mukubwa kuliko Yohana Mubatizaji, lakini mutu mwenye ni mudogo zaidi katika Ufalme wa mbinguni ni mukubwa kuliko yeye.+ 12  Tangu siku za Yohana Mubatizaji mupaka sasa, Ufalme wa mbinguni ndio muradi wenye watu wanajikaza sana kufikia, na wale wenye wanajikaza sana kuufikia wanaupata.+ 13  Kwa maana, maneno yote ya Manabii na Sheria, yalitabiri mupaka Yohana;+ 14  na kama munataka kukubali jambo hilo, yeye ndiye ‘Eliya mwenye anapaswa kuja.’+ 15  Ule mwenye kuwa na masikio, asikilize. 16  “Nitafananisha kizazi hiki na nani?+ Ni kama watoto wadogo wenye kukaa katika masoko na kuita wachezaji wenzao, 17  wakisema: ‘Tuliwapigia filimbi, lakini hamukucheza; tuliomboleza, lakini hamukujipiga-piga kwa huzuni.’ 18  Vilevile, wakati Yohana alikuja hakukuwa anakula na hakukuwa anakunywa, lakini watu wanasema, ‘Iko* na pepo muchafu.’ 19  Wakati Mwana wa binadamu alikuja alikuwa anakula na kunywa,+ lakini watu wanasema, ‘Angalia! Mutu mulafi na mwenye anazoea kunywa divai, rafiki ya wakusanya-kodi na watenda-zambi.’+ Vilevile, hekima inaonekana kuwa yenye haki* kupitia kazi zake.”*+ 20  Kisha akaanza kulaumu watu wa miji kwenye alikuwa amefanya matendo mengi yenye nguvu, kwa sababu hawakutubu: 21  “Ole wako, Korazini! Ole wako, Betsaida! kwa sababu kama matendo yenye nguvu yenye yalifanywa ndani yenu yangefanywa katika Tiro na Sidoni, wangetubu tangu zamani kwa kuvaa nguo za magunia na kukaa katika majivu.+ 22  Lakini ninawaambia ninyi, itakuwa mwepesi zaidi kwa Tiro na Sidoni katika Siku ya Hukumu kuliko kwenu.+ 23  Na wewe Kapernaumu,+ je, inawezekana uinuliwe mupaka mbinguni? Utashushwa mupaka katika Kaburi;*+ kwa sababu matendo yenye nguvu yenye yalifanywa ndani yako yangefanywa kule Sodoma, muji huo ungekuwa mupaka leo hii. 24  Lakini ninawaambia ninyi, itakuwa mwepesi zaidi kwa inchi ya Sodoma katika Siku ya Hukumu kuliko kwako.”+ 25  Wakati huo Yesu akasema: “Ninakusifu mbele ya watu, Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa sababu umeficha watu wenye hekima na wenye elimu mambo haya na umeyafunua kwa watoto wadogo.+ 26  Ndiyo, Ee Baba, kwa sababu hii ndiyo njia yenye ulikubali. 27  Baba yangu amenipatia vitu vyote,+ na hakuna mutu mwenye anamujua Mwana muzuri kabisa isipokuwa Baba;+ wala hakuna mutu mwenye anamujua Baba muzuri kabisa isipokuwa Mwana, na kila mutu mwenye Mwana anapenda kumufunulia Baba.+ 28  Mukuje kwangu, ninyi wote wenye kuteseka na wenye kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumuzisha. 29  Mubebe nira yangu na mujifunze kupitia mimi, kwa maana mimi ni mwenye tabia ya upole na munyenyekevu katika moyo,+ na mutapata pumuziko kwa ajili yenu.* 30  Kwa maana nira yangu haiko yenye kuumiza,* na muzigo wangu ni mwepesi.”

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbele ya uso wako.”
Ao “Eko.”
Ao “inatetewa.”
Ao “kupitia matokeo yake.”
Ao “Hadesi,” ni kusema, kaburi la wanadamu wote. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “kwa ajili ya nafsi zenu.”
Ao “iko mwepesi kubeba.”