Ona video zinazopatikana

Ona habari zilizo ndani

Habari Njema Kulingana na Marko

Sura

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Habari Zenye Kuwa Ndani

 • 1

  • Yohana Mubatizaji anahubiri (1-8)

  • Yesu anabatizwa (9-11)

  • Shetani anamujaribu Yesu (12, 13)

  • Yesu anaanza kuhubiri Galilaya (14, 15)

  • Wanafunzi wa kwanza wanaitwa (16-20)

  • Roho muchafu anafukuzwa (21-28)

  • Yesu anaponyesha wagonjwa wengi kule Kapernaumu (29-34)

  • Yesu anasali mahali kwenye hakuna watu (35-39)

  • Mutu mwenye ukoma anaponyeshwa (40-45)

 • 2

  • Yesu anamuponyesha mutu mwenye kupooza (1-12)

  • Yesu anamuita Lawi (13-17)

  • Ulizo juu ya kufunga (18-22)

  • Yesu, ‘Bwana wa Sabato’ (23-28)

 • 3

  • Mutu mwenye mukono wenye kukauka anaponyeshwa (1-6)

  • Watu wengi sana pembeni ya bahari (7-12)

  • Mitume kumi na mbili (13-19)

  • Kutukana roho takatifu  (20-30)

  • Mama na ndugu za Yesu (31-35)

 • 4

  • MIFANO JUU YA UFALME (1-34)

   • Mupandaji (1-9)

   • Sababu gani Yesu alitumia mifano (10-12)

   • Mufano wa mupandaji unafasiriwa (13-20)

   • Taa haiwekwe chini ya kitunga (21-23)

   • Kipimo chenye unapimia (24, 25)

   • Mupandaji mwenye kulala (26-29)

   • Mbegu ya haradali (30-32)

   • Kutumia mifano (33, 34)

  • Yesu anatuliza zoruba (35-41)

 • 5

  • Yesu anatuma pepo wachafu ndani ya nguruwe (1-20)

  • Binti ya Yairo; mwanamuke anagusa nguo za inje za Yesu (21-43)

 • 6

  • Yesu anakataliwa katika muji wa kwao (1-6)

  • Wale Kumi na Mbili wanapewa maagizo juu ya utumishi (7-13)

  • Kifo cha Yohana Mubatizaji (14-29)

  • Yesu analisha watu elfu tano (30-44)

  • Yesu anatembea juu ya maji (45-52)

  • Yesu anaponyesha watu katika Genesareti (53-56)

 • 7

  • Desturi za wanadamu zinafunuliwa (1-13)

  • Uchafu unatoka katika moyo (14-23)

  • Imani ya mwanamuke wa Sirofoinike (24-30)

  • Mwanaume kiziwi anaponyeshwa (31-37)

 • 8

  • Yesu analisha watu elfu ine (1-9)

  • Wanaomba alama (10-13)

  • Chachu ya Wafarisayo na ya Herode (14-21)

  • Mwanaume kipofu anaponyeshwa katika Betsaida (22-26)

  • Peter identifies the Christ (27-30)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa (31-33)

  • Mambo ya kufanya ili kuwa mwanafunzi wa kweli (34-38)

 • 9

  • Yesu anageuzwa sura (1-13)

  • Kijana mwanaume mwenye kuwa na pepo muchafu anaponyeshwa (14-29)

   • Mambo yote yanawezekana kwa mutu mwenye imani (23)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa tena (30-32)

  • Wanafunzi wanabishana juu ya ukubwa (33-37)

  • Kila mutu mwenye hatupinge iko upande wetu (38-41)

  • Vikwazo (42-48)

  • “Mukuwe na chumvi ndani yenu” (49, 50)

 • 10

  • Ndoa na kuvunja ndoa (1-12)

  • Yesu anabariki watoto (13-16)

  • Ulizo la mwanaume tajiri (17-25)

  • Kujitoa kwa ajili ya Ufalme (26-31)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa tena (32-34)

  • Ombi la Yakobo na Yohana (35-45)

   • Yesu ni bei ya ukombozi kwa ajili ya wengi (45)

  • Kipofu Bartimayo anaponyeshwa (46-52)

 • 11

  • Yesu anaingia kwa ushindi (1-11)

  • Muti wa tini unalaaniwa (12-14)

  • Yesu anasafisha hekalu (15-18)

  • Kujifunza somo kutokana na muti wa tini wenye ulikauka (19-26)

  •  Wanataka kujua mamlaka ya Yesu inatoka wapi (27-33)

 • 12

  • Mufano wa walimaji wauaji (1-12)

  • Mungu na Kaisari (13-17)

  • Ulizo juu ya ufufuo (18-27)

  • Amri mbili kubwa zaidi (28-34)

  • Je, Kristo ni mwana wa Daudi? (35-37a)

  • Onyo juu ya waandishi (37b-40)

  • Feza mbili za kichele za mujane maskini (41-44)

 • 13

  • UMALIZIO WA MUPANGILIO WA MAMBO (1-37)

   • Vita, matetemeko ya inchi, upungufu wa chakula (8)

   • Lazima habari njema ihubiriwe (10)

   • Taabu kubwa (19)

   • Kuja kwa Mwana wa binadamu (26)

   • Mufano wa muti wa tini (28-31)

   • Muendelee kukesha (32-37)

 • 14

  • Makuhani wanafanya mupango wa kumuua Yesu (1, 2)

  • Mafuta yenye marashi yanamwangwa juu ya Yesu (3-9)

  • Yuda anamusaliti Yesu (10, 11)

  • Pasaka ya mwisho (12-21)

  • Chakula cha Mangaribi cha Bwana kinaanzishwa (22-26)

  • Yesu anasema kwamba Petro atamukana (27-31)

  • Yesu anasali akiwa Getsemane (32-42)

  • Yesu anakamatwa (43-52)

  • Anasamba mbele ya Sanhedrini (53-65)

  • Petro anamukana Yesu (66-72)

 • 15

  • Yesu mbele ya Pilato (1-15)

  • Anachekelewa mbele ya watu (16-20)

  • Anatundikwa kwenye muti kule Golgota (21-32)

  • Kifo cha Yesu (33-41)

  • Yesu anazikwa (42-47)

 • 16

  • Yesu anafufuliwa (1-8)