Kulingana na Marko 4:1-41

 • MIFANO JUU YA UFALME (1-34)

  • Mupandaji (1-9)

  • Sababu gani Yesu alitumia mifano (10-12)

  • Mufano wa mupandaji unafasiriwa (13-20)

  • Taa haiwekwe chini ya kitunga (21-23)

  • Kipimo chenye unapimia (24, 25)

  • Mupandaji mwenye kulala (26-29)

  • Mbegu ya haradali (30-32)

  • Kutumia mifano (33, 34)

 • Yesu anatuliza zoruba (35-41)

4  Akaanza tena kufundisha pembeni ya bahari, na watu wengi sana wakakusanyika karibu naye. Basi akaingia katika mashua* na kukaa ndani mbali kidogo na inchi kavu, lakini watu wote walikuwa karibu na bahari, kwenye inchi kavu.+  Na akaanza kuwafundisha mambo mengi kwa kutumia mifano,+ na wakati alikuwa anafundisha, aliwaambia:+  “Musikilize. Muangalie! Mupandaji alienda kupanda mbegu.+  Wakati alikuwa anapanda, mbegu fulani zilianguka pembeni ya barabara, na ndege wakakuja na kuzikula.  Zingine zilianguka mahali kwenye miamba kwenye hapakukuwa udongo mwingi, na zikaota mara moja kwa sababu udongo haukukuwa mwingi.+  Lakini wakati jua lilitokea, ziliungua, na kukauka kwa sababu hazikukuwa na mizizi.  Mbegu zingine zilianguka katikati ya miiba, na miiba ikakomaa na kuzifinya, na hazikuzaa matunda.+  Lakini zingine zilianguka kwenye udongo muzuri, na zikakomaa na kuongezeka, na zikaanza kuzaa matunda, na zilikuwa zinatoa mara makumi tatu (30), mara makumi sita (60), na mara mia moja (100) zaidi.”+  Kisha akaongezea: “Ule mwenye kuwa na masikio ya kusikiliza, asiki­lize.”+ 10  Basi wakati alikuwa peke yake, wale wenye walikuwa wanamuzunguka, pamoja na wale Kumi na Mbili (12) wakaanza kumuuliza juu ya mifano hiyo.+ 11  Akawaambia: “Ninyi mumepewa siri takatifu+ ya Ufalme wa Mungu, lakini kwa wale wenye kuwa inje, mambo yote yanafanyika kwa mifano,+ 12  ili, hata kama wanaangalia, waangalie lakini wasione, na hata kama wanasikia, wasikie lakini wasielewe maana yake; wala wasigeuke hata kidogo na kupata musamaha.”+ 13  Tena akawaambia: “Hamuelewe mufano huu, basi namna gani mutaelewa mifano ingine yote? 14  “Mupandaji anapanda neno.+ 15  Basi, hawa ndio wenye kuwa pembeni ya barabara mahali neno linapandwa; lakini kisha tu kusikia neno, Shetani anakuja+ na kuondoa neno lenye lilipandwa ndani yao.+ 16  Vilevile, hawa ndio wenye wamepandwa kwenye miamba; wakati tu wamesikia neno, wanalikubali kwa furaha.+ 17  Hata hivyo, hawana mizizi ndani yao wenyewe, lakini wanaendelea kwa wakati fulani; kisha, wakati tu taabu ao mateso yanatokea kwa sababu ya lile neno, wanakwazika. 18  Lakini kuko wengine wenye wanapandwa katikati ya miiba. Hawa ni wale wenye wamesikia neno,+ 19  lakini mahangaiko+ ya mupangilio huu wa mambo,* na nguvu za udanganyifu za utajiri,+ na tamaa+ ya mambo mengine yote vinaingia na kufinya lile neno, na halizae matunda. 20  Mwishowe, wale wenye walipandwa katika udongo muzuri ni wale wenye wanasikiliza neno na kulipokea muzuri na wanazaa matunda​—mara makumi tatu (30), mara makumi sita (60), na mara mia moja (100) zaidi.”+ 21  Akawaambia tena: “Watu hawalete taa ili kuiweka chini ya kitunga* ao chini ya kitanda, haiko vile? Je, hawailete ili kuiweka juu ya kinara cha taa?+ 22  Kwa maana hakuna jambo lenye kufichwa lenye halitafunuliwa; hakuna jambo lenye kufunikwa muzuri lenye halitawekwa wazi.+ 23  Kila mutu mwenye kuwa na masikio ya kusikiliza, asikilize.”+ 24  Tena akawaambia: “Mukuwe waangalifu juu ya mambo yenye munasikia.+ Kwa kipimo chenye munapimia, ninyi pia mutapimiwa, ndiyo, mutaongezewa mengi zaidi. 25  Kwa maana kila mutu mwenye kuwa na kitu ataongezewa,+ lakini kila mutu mwenye hana kitu, atanyanganywa hata kile chenye iko* nacho.”+ 26  Basi akaendelea kusema: “Kwa njia hii Ufalme wa Mungu ni kama tu wakati mutu anatupa mbegu kwenye udongo. 27  Analala usiku na kuamuka muchana, na mbegu zinaota na zinakuwa za murefu​—lakini yeye hajue zilifanya vile namna gani. 28  Udongo wenyewe unazaa matunda hatua kwa hatua, kwanza jani, kisha suke, mwishowe mbegu kamili ndani ya suke. 29  Lakini wakati tu mazao yanakomaa, anapitisha ndani mundu,* kwa sababu wakati wa mavuno umefika.” 30  Na akaendelea kusema: “Tunaweza kulinganisha Ufalme wa Mungu na nini, ao tunaweza kutumia mufano gani ili kuufasiria? 31  Ni kama mbegu ya haradali, yenye wakati ilipandwa katika udongo ilikuwa kidogo sana kuliko mbegu zote katika dunia.+ 32  Lakini wakati imepandwa, inakomaa na kuwa kubwa zaidi kuliko mimea ingine yote ya mboga na inatokeza matawi makubwa, na hivyo ndege wa mbinguni wanapata makao chini ya kivuli chake.” 33  Alikuwa anawaambia lile neno kwa mifano mingi+ kama hiyo, kulingana na uwezo wao wa kusikiliza. 34  Kwa kweli, hakukuwa anasema nao bila mufano, lakini alikuwa anafasiria wanafunzi wake mambo yote wakati walikuwa peke yao.+ 35  Na siku hiyo, wakati mangaribi ilikuwa imefika, akawaambia: “Tuvuke na kuenda upande mwingine wa bahari.”+ 36  Kwa hiyo, kisha kuacha wale watu wengi waende, wakamuchukua Yesu katika mashua,* kama vile alikuwa, na kulikuwa mashua zingine pamoja naye.+ 37  Sasa kukatokea zoruba kali yenye upepo mukali, na mawimbi yakaanza kujitupa katika mashua,* mupaka mashua ilikuwa karibu kujaa maji.+ 38  Lakini Yesu alikuwa kwenye sehemu ya nyuma ya mashua,* na alikuwa amelalia muto.* Basi wakamuamusha na kumuambia: “Mwalimu, hauone kama tuko karibu kufa?” 39  Halafu akaamuka, akakemea upepo na kuambia bahari: “Nyamaza! Tulia!”+ Upepo ukatulia na kukakuwa utulivu mukubwa. 40  Basi akawaambia: “Sababu gani munaogopa sana?* Mupaka sasa hamuna imani?” 41  Lakini wakaogopa sana, na wakaanza kuambiana: “Kwa kweli huyu ni nani? Hata upepo na bahari vinamutii.”+

Maelezo ya Chini

Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mufumo huu wa mambo.” Angalia Maana ya Maneno.
Ao “kitunga cha kupimia.”
Ao “eko.”
Mundu ni kisu chenye kujikunja chenye kinatumiwa ili kuvuna.
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “coussin.”
Ao “muko na moyo wa woga?”