Kulingana na Marko 3:1-35

  • Mutu mwenye mukono wenye kukauka anaponyeshwa (1-6)

  • Watu wengi sana pembeni ya bahari (7-12)

  • Mitume kumi na mbili (13-19)

  • Kutukana roho takatifu  (20-30)

  • Mama na ndugu za Yesu (31-35)

3  Yesu akaingia tena katika sinagogi, na mutu mumoja mwenye mukono wenye kukauka* alikuwa pale.+  Kwa hiyo, watu walikuwa wanamuangalia sana waone kama atamuponyesha ule mutu siku ya Sabato, ili wamushitaki.  Akamuambia ule mutu mwenye mukono wenye kukauka:* “Simama na ukuje katikati.”  Kisha akawaambia: “Je, inaruhusiwa siku ya Sabato kufanya mema ao mabaya, kuokoa uzima* ao kuua?”+ Lakini wakabakia kimya.  Kisha kuwaangalia huku na huku kwa kasirani, akiwa amehuzunika sana kwa sababu walikuwa na mioyo migumu,+ akamuambia ule mutu: “Nyoosha mukono wako.” Akaunyoosha, na mukono wake ukapona.  Basi Wafarisayo wakaenda inje na mara moja wakaanza kufanya mukutano juu yake pamoja na wafuasi wa chama cha Herode,+ ili kumuua.  Lakini Yesu akaondoka na kuenda kwenye bahari pamoja na wanafunzi wake, na watu wengi sana kutoka Galilaya na Yudea wakamufuata.+  Hata kutoka Yerusalemu, Idumea, na upande mwingine wa Yordani na kuzunguka Tiro na Sidoni, watu wengi sana wakakuja kwenye alikuwa wakati walisikia juu ya mambo mengi yenye alikuwa anafanya.  Na akaambia wanafunzi wake wamutayarishie mashua* ya kidogo ili watu wengi wasimusonge. 10  Kwa sababu aliponyesha watu wengi, wote wenye walikuwa na magonjwa makali walikuja wengi kumuzunguka ili wamuguse.+ 11  Hata wakati roho wachafu+ walikuwa wanamuona, walianguka mbele yake wakifanya makelele na kusema: “Wewe ni Mwana wa Mungu.”+ 12  Lakini mara nyingi aliwakataza kabisa wasimutangaze.+ 13  Akapanda kwenye mulima, akaita wale wenye alitaka,+ na wakamufuata.+ 14  Na akafanya kikundi cha watu kumi na mbili (12) wenye aliita pia mitume. Wao ndio walipaswa kumusindikiza na angewatuma waende kuhubiri 15  na angewapatia mamlaka ya kufukuza pepo wachafu.+ 16  Na katika kikundi hicho cha watu kumi na mbili (12)+ chenye Yesu alifanya* kulikuwa Simoni, mwenye Yesu alipatia pia jina Petro,+ 17  Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana ndugu ya Yakobo (hawa aliwapatia pia jina Boanerge, lenye linamaanisha “Wana wa Ngurumo”*),+ 18  Andrea, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Tomasi, Yakobo mwana wa Alfayo, Tadayo, Simoni Mukananayo,* 19  na Yuda Iskariote, mwenye kisha wakati fulani alimusaliti Yesu. Kisha Yesu akaingia ndani ya nyumba moja, 20  na watu wengi wakakusanyika tena, na hivyo hawakuweza hata kula chakula. 21  Lakini wakati watu wa jamaa yake walisikia vile, wakaenda ili wamukamate, kwa maana walikuwa wanasema: “Amepoteza akili.”+ 22  Pia, waandishi wenye walishuka kutoka Yerusalemu walikuwa wanasema: “Iko* na Beelzebuli,* na anafukuza pepo wachafu kwa nguvu za mutawala wa pepo wachafu.”+ 23  Kwa hiyo, kisha kuwaita kwenye alikuwa, akasema nao kwa mifano: “Namna gani Shetani anaweza kumufukuza Shetani? 24  Kama ufalme unagawanyika na kujipinga wenyewe, ufalme huo hauwezi kusimama;+ 25  na kama nyumba inagawanyika na kujipinga yenyewe, nyumba hiyo haitaweza kusimama. 26  Pia, kama Shetani ameinuka ili kujipinga mwenyewe na amegawanyika, hawezi kusimama, lakini anaelekea kwenye mwisho. 27  Kwa kweli, hakuna mutu mwenye anaingia ndani ya nyumba ya mutu mwenye nguvu na kuiba vitu vyake isipokuwa kwanza amufunge mutu huyo mwenye nguvu. Halafu anaweza kubeba vitu vya nyumba yake. 28  Kwa kweli ninawaambia ninyi kwamba wana wa binadamu watasamehewa mambo yote, hata kama ni zambi gani wanafanya ao ni maneno gani ya kumutukana Mungu wanasema. 29  Lakini kila mutu mwenye anatukana roho takatifu hatasamehewa milele,+ lakini iko* na hatia ya zambi ya milele.”+ 30  Alisema vile kwa sababu walikuwa wanasema: “Iko* na roho muchafu.”+ 31  Sasa mama yake na ndugu zake+ wakakuja, wakasimama inje, na wakamutuma mutu ndani amuite.+ 32  Kwa sababu watu wengi walikuwa wamekaa kumuzunguka, wakamuambia: “Angalia! Mama yako na ndugu zako wako inje wanakutafuta.”+ 33  Lakini akawajibu: “Mama yangu na ndugu zangu ni nani?” 34  Kisha akaangalia watu wenye walikuwa wanakaa kumuzunguka na akasema: “Muangalie, hawa ndio mama yangu na ndugu zangu!+ 35  Kila mutu mwenye anafanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu, dada yangu, na mama yangu.”+

Maelezo ya Chini

Ao “kupooza.”
Ao “kupooza.”
Ao “nafsi.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “alichagua.”
Hapa ngurumo inamaanisha makelele ya radi.
Ao “mwenye bidii.”
Ao “Eko.”
Jina lingine la Shetani.
Ao “eko.”
Ao “Eko.”