Kulingana na Marko 9:1-50

  • Yesu anageuzwa sura (1-13)

  • Kijana mwanaume mwenye kuwa na pepo muchafu anaponyeshwa (14-29)

    • Mambo yote yanawezekana kwa mutu mwenye imani (23)

  • Kifo cha Yesu kinatabiriwa tena (30-32)

  • Wanafunzi wanabishana juu ya ukubwa (33-37)

  • Kila mutu mwenye hatupinge iko upande wetu (38-41)

  • Vikwazo (42-48)

  • “Mukuwe na chumvi ndani yenu” (49, 50)

9  Zaidi ya hayo, akawaambia: “Kwa kweli ninawaambia ninyi kwamba kuko wamoja wenye kusimama hapa wenye hawataonja kifo hata kidogo mupaka waone kwanza Ufalme wa Mungu ukiwa tayari umekuja katika nguvu.”+  Kisha siku sita (6), Yesu alimuchukua Petro, Yakobo, na Yohana na kuwapeleka kwenye mulima murefu wakiwa peke yao. Na akageuzwa sura mbele yao;+  nguo zake za inje zikaanza kungaa, zikakuwa mweupe sana kuliko vile mutu yeyote mwenye kusafisha nguo katika dunia angeweza kuzifanya mweupe.  Pia, Eliya na Musa wakawatokea, na walikuwa wanazungumuza na Yesu.  Kisha Petro akamuambia Yesu: “Rabi, ni muzuri kwetu kuwa hapa. Basi, tusimamishe mahema tatu (3), moja yako, moja ya Musa, na moja ya Eliya.”  Kwa kweli, Petro hakujua aseme nini, kwa maana waliogopa sana.  Na wingu likatokea, na likawafunika kwa kivuli chake, na sauti+ ikatoka katika lile wingu: “Huyu ni Mwana wangu mupendwa.+ Mumusikilize.”+  Kisha kwa kushitukia wakaangalia huku na huku na wakaona kuwa hakuna tena mutu mwingine pamoja nao isipokuwa Yesu.  Wakati walikuwa wanashuka kutoka kwenye mulima, akawaamuru kabisa wasimuelezee mutu yeyote mambo yenye walikuwa wameona+ mupaka wakati Mwana wa binadamu atakuwa amefufuliwa kutoka kwa wafu.+ 10  Wakachunga neno hilo katika moyo,* lakini wakazungumuza katikati yao juu ya maana ya hiyo kufufuliwa kutoka kwa wafu. 11  Na wakaanza kumuuliza, na kusema: “Sababu gani waandishi wanasema ni lazima Eliya+ akuje kwanza?”+ 12  Akawaambia: “Eliya anakuja kwanza na kurudisha mambo yote;+ lakini sababu gani imeandikwa kwamba Mwana wa binadamu atapatwa na mateso mengi+ na kutendewa kwa zarau?+ 13  Lakini mimi ninawaambia ninyi kwamba Eliya,+ kwa kweli, amekuja, na walimutendea chochote walitaka, kama vile iliandikwa juu yake.”+ 14  Wakati walikaribia wanafunzi wengine, wakaona watu wengi sana wamewazunguka, na kulikuwa waandishi wenye walikuwa wanabishana nao.+ 15  Lakini wakati tu watu wote walimuona, wakashangaa, na wakamukimbilia ili wamusalimie. 16  Basi akawauliza: “Munabishana nao juu ya jambo gani?” 17  Na mutu mumoja katikati ya wale watu wengi akamujibu: “Mwalimu, nimekuletea mwana wangu kwa sababu iko* na roho bubu.+ 18  Kila mahali anamushambulia, anamutupa chini, na anatoa pofu kwenye kinywa, na kusaga meno yake na nguvu zinamuisha. Niliomba wanafunzi wako wamufukuze roho huyo, lakini hawakuweza kufanya vile.” 19  Akajibu na kuwaambia: “Enyi kizazi chenye hakina imani,+ nitaendelea kuwa pamoja na ninyi mupaka wakati gani? Nitawavumilia mupaka wakati gani? Mumulete hapa.”+ 20  Basi wakamuletea kijana huyo mwanaume, lakini wakati roho huyo alimuona Yesu, mara moja akaanza kumutikisa-tikisa ule mutoto. Na kisha kuanguka chini, akaanza kujizungusha-zungusha, na kutoa pofu kwenye kinywa. 21  Kisha Yesu akamuuliza baba yake: “Amekuwa hivi tangu wakati gani?” Akasema: “Tangu utoto, 22  na mara nyingi alikuwa anamutupa ndani ya moto na ndani ya maji ili kumuua. Lakini kama unaweza kufanya jambo fulani, utusikilie huruma na utusaidie.” 23  Yesu akamuambia: “Sababu gani unasema, ‘Kama unaweza’! Mambo yote yanawezekana kwa mutu mwenye kuwa na imani.”+ 24  Mara moja baba ya ule mutoto akasema kwa sauti kubwa: “Niko na imani! Unisaidie kwenye niko na lazima ya imani!”+ 25  Sasa wakati Yesu aliona watu wengi wanakuja haraka kwenye walikuwa, akamukemea ule roho muchafu, na kumuambia: “Wewe roho bubu na kiziwi, ninakuagiza, toka ndani yake na usimuingie tena!”+ 26  Kisha kulalamika na kujigeuza-geuza akiwa chini, roho huyo akatoka, na ule mutoto akaonekana kama amekufa, na hivyo wengi kati ya watu hao walikuwa wanasema: “Amekufa!” 27  Lakini Yesu akamukamata mukono na kumuinua, na akasimama. 28  Basi, kisha kuingia ndani ya nyumba moja, wanafunzi wake wakamuuliza wakiwa peke yao: “Sababu gani hatukuweza kumufukuza?”+ 29  Akawaambia: “Roho wa namna hii hawezi kutoka isipokuwa kwa sala.” 30  Wakatoka kule wakapitia Galilaya, lakini hakutaka mutu yeyote ajue. 31  Kwa maana alikuwa anafundisha wanafunzi wake na kuwaambia: “Mwana wa binadamu atasalitiwa katika mikono ya watu, na watamuua,+ lakini hata kama atauawa, atafufuka kisha siku tatu (3).”+ 32  Hata hivyo, hawakuelewa maneno yake, na waliogopa kumuuliza. 33  Na wakaingia Kapernaumu. Sasa wakati alikuwa ndani ya nyumba akawauliza: “Mulikuwa munabishana juu ya jambo gani katika barabara?”+ 34  Wakabakia kimya, kwa maana katika barabara walikuwa wanabishana kati yao juu ya ni nani mwenye kuwa mukubwa zaidi. 35  Basi akakaa na kuita wale Kumi na Mbili (12), akawaambia: “Kama mutu yeyote anataka kuwa wa kwanza, anapaswa kuwa wa mwisho kati ya wote na mutumishi wa wote.”+ 36  Kisha akamuchukua mutoto mudogo na kumusimamisha katikati yao; akatia mikono kwenye mabega yake, na kuwaambia: 37  “Kila mutu mwenye anamupokea mutoto mudogo kama huyu+ kwa sababu ya jina langu ananipokea mimi pia; na kila mutu mwenye ananipokea, hanipokee mimi tu, lakini anamupokea pia Ule mwenye alinituma.”+ 38  Yohana akamuambia: “Mwa­limu, tuliona mutu fulani akifukuza pepo wachafu kwa kutumia jina lako, na tulijaribu kumuzuia, kwa sababu hakukuwa anatufuata.”+ 39  Lakini Yesu akasema: “Musijaribu kumuzuia, kwa maana hakuna mutu mwenye atafanya tendo lenye nguvu kwa musingi wa jina langu mwenye ataweza haraka kusema jambo lolote la mubaya juu yangu. 40  Kwa maana kila mutu mwenye hatupinge iko* upande wetu.+ 41  Na kila mutu mwenye anawapatia kikombe cha maji ya kunywa kwa sababu ninyi ni watu wa Kristo,+ kwa kweli ninawaambia ninyi, hatapoteza zawabu yake hata kidogo.+ 42  Lakini kila mutu mwenye anamukwaza mumoja wa hawa wadogo wenye kuwa na imani, ingekuwa muzuri zaidi kwake ikiwa jiwe la kusagia lenye linazungushwa na punda lingewekwa kwenye shingo yake na atupwe katika bahari.+ 43  “Kama mukono wako unakufanya ukwazike, uukate. Ni muzuri zaidi kwako kuingia katika uzima ukiwa kilema kuliko kuingia ukiwa na mikono mbili katika Gehena,* ndani ya moto wenye hauwezi kuzimishwa.+ 44  *​—hs-1​— 45  Na kama muguu wako unakufanya ukwazike, uukate. Ni muzuri zaidi kwako kuingia katika uzima ukiwa kilema wa muguu kuliko kutupwa katika Gehena* ukiwa na miguu mbili.+ 46  *​—hs-1​— 47  Na kama jicho lako linafanya ukwazike, ulitupe mbali.+ Ni muzuri zaidi kwako kuingia katika Ufalme wa Mungu ukiwa na jicho moja kuliko kutupwa katika Gehena* ukiwa na macho mbili,+ 48  mahali funza* hakufe na moto hauzimwe.+ 49  “Kwa maana kila mutu anapaswa kutiwa chumvi kwa moto.+ 50  Chumvi ni ya muzuri, lakini chumvi ikipoteza nguvu yake, mutaikoleza na nini?+ Mukuwe na chumvi ndani yenu,+ na muendelee kuwa na amani mumoja na mwingine.”+

Maelezo ya Chini

Ao pengine, “hawakuambia mutu yeyote jambo hilo.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Gehena ilikuwa mahali pa kuunguzia uchafu inje ya Yerusalemu. Angalia Maana ya Maneno.
Gehena ilikuwa mahali pa kuunguzia uchafu inje ya Yerusalemu. Angalia Maana ya Maneno.
Gehena ilikuwa mahali pa kuunguzia uchafu inje ya Yerusalemu. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “muvunyu.”