Kulingana na Marko 2:1-28

  • Yesu anamuponyesha mutu mwenye kupooza (1-12)

  • Yesu anamuita Lawi (13-17)

  • Ulizo juu ya kufunga (18-22)

  • Yesu, ‘Bwana wa Sabato’ (23-28)

2  Lakini, kisha siku fulani, Yesu akaingia tena Kapernaumu, na habari ikaenea kwamba iko* katika nyumba.+  Na watu wengi sana wakakusanyika mupaka hapakukuwa nafasi tena, hata kwenye mulango, na akaanza kuwaambia lile neno.+  Na wakamuletea mutu mwenye kupooza, na alikuwa amebebwa na watu ine (4).+  Lakini hawakuweza kumupeleka moja kwa moja kwenye Yesu alikuwa kwa sababu ya watu wengi, basi wakaondoa sehemu ya juu ya nyumba mahali Yesu alikuwa, na kisha kutoboa tundu, wakateremusha kitanda,* na ule mwenye kupooza alikuwa amelala juu yake.  Wakati Yesu aliona imani yao,+ akamuambia ule mutu mwenye kupooza: “Mwana wangu, zambi zako zimesamehewa.”+  Basi waandishi fulani walikuwa pale, wakiwa wamekaa na walikuwa wanawaza katika mioyo yao:+  “Sababu gani mutu huyu anasema namna hii? Anamutukana Mungu. Ni nani anaweza kusamehe zambi isipokuwa mumoja tu, Mungu?”+  Lakini mara moja Yesu akatambua katika roho yake kwamba ni vile walikuwa wanawaza katikati yao, basi akawaambia: “Sababu gani munawaza mambo haya katika mioyo yenu?+  Ni jambo gani lenye kuwa mwepesi zaidi, kumuambia mutu mwenye kupooza, ‘Zambi zako zimesamehewa,’ ao kusema, ‘Simama, kamata kitanda* chako na utembee’? 10  Lakini ili mujue kwamba Mwana wa binadamu+ iko* na mamlaka ya kusamehe zambi katika dunia​—”+ akamuambia ule mutu mwenye kupooza: 11  “Ninakuambia, simama, kamata kitanda* chako, na uende kwako.” 12  Halafu akasimama, na mara moja akakamata kitanda* chake na kutoka mbele yao wote. Basi, wote wakashangaa, na wakamutukuza Mungu, wakisema: “Hatujaona hata siku moja jambo kama hili.”+ 13  Tena akaenda pembeni ya bahari, na watu wote wakaendelea kuja kwenye alikuwa, na akaanza kuwafundisha. 14  Na wakati alikuwa anapita, akaona Lawi* mwana wa Alfayo amekaa kwenye biro ya kodi, na akamuambia: “Kuwa mufuasi wangu.” Halafu akasimama na kumufuata.+ 15  Kisha wakati fulani alikuwa anakula chakula* katika nyumba ya Lawi, na wakusanya-kodi wengi na watenda-zambi walikuwa wanakula* pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana wengi wao walikuwa wanamufuata.+ 16  Lakini wakati waandishi wa Wafarisayo waliona kuwa alikuwa anakula na watenda-zambi na wakusanya-kodi, wakaanza kuambia wanafunzi wake: “Je, anazoea kula na wakusanya-kodi na watenda-zambi?” 17  Wakati Yesu alisikia vile, akawaambia: “Watu wenye nguvu hawana lazima ya munganga, lakini wagonjwa ndio wako na lazima yake. Sikukuja kuita watu wenye haki, lakini nilikuja kuita watenda-zambi.”+ 18  Sasa wanafunzi wa Yohana na Wafarisayo walizoea kufunga. Basi wakakuja na kumuambia: “Sababu gani wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Wafarisayo wanazoea kufunga, lakini wanafunzi wako hawazoee kufunga?”+ 19  Basi Yesu akawaambia: “Wakati bwana-arusi+ iko* pamoja nao, marafiki wa bwana-arusi hawana sababu ya kufunga, haiko vile? Wakati wangali pamoja na bwana-arusi, hawawezi kufunga. 20  Lakini siku zitakuja wakati bwana-arusi ataondolewa kwao,+ halafu watafunga siku hiyo. 21  Hakuna mutu mwenye anashonea kipande cha nguo mupya kwenye nguo ya inje ya zamani. Akifanya vile, kipande hicho cha nguo mupya kitakokota nguo hiyo ya zamani, na itapasuka mubaya sana.+ 22  Vilevile, hakuna mutu mwenye anatia divai mupya ndani ya chupa za ngozi zenye kuzeeka za kuwekea divai. Akifanya vile, divai hiyo itapasua ngozi hizo, na divai itapotea na ngozi pia. Lakini divai mupya inawekwa ndani ya chupa mupya za ngozi za kuwekea divai.” 23  Sasa wakati alikuwa anapita katikati ya mashamba ya nafaka siku ya Sabato, wanafunzi wake wakaanza kukata masuke ya nafaka wakati walikuwa wanapita.+ 24  Basi, Wafarisayo wakamuambia: “Angalia sasa! Sababu gani wanafanya jambo lenye haliruhusiwe siku ya Sabato?” 25  Lakini akawaambia: “Je, hamujasoma hata siku moja jambo lenye Daudi alifanya wakati alikuwa katika uhitaji na yeye na watu wenye walikuwa pamoja naye walikuwa na njaa?+ 26  Namna, katika habari juu ya kuhani mukubwa Abiatari,+ Daudi aliingia ndani ya nyumba ya Mungu na akakula mikate ya toleo,* yenye hakuna mutu mwenye alikuwa na ruhusa ya kula isipokuwa tu makuhani,+ na akapatia pia mikate fulani watu wenye walikuwa pamoja naye?” 27  Kisha akawaambia: “Sabato iliwekwa kwa ajili ya mwanadamu,+ lakini mwanadamu hakuwekwa kwa ajili ya Sabato. 28  Basi, Mwana wa binadamu ni Bwana hata wa Sabato.”+

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Ni kusema, kitanda cha kubebea wagonjwa.
Ni kusema, kitanda cha kubebea wagonjwa.
Ao “eko.”
Ni kusema, kitanda cha kubebea wagonjwa.
Ni kusema, kitanda cha kubebea wagonjwa.
Hili ni jina lingine la Matayo.
Ao “alikuwa amekaa kwenye meza.”
Ao “walikuwa wamekaa kwenye meza.”
Ao “eko.”
Ao “mikate ya wonyesho.”