Kulingana na Marko 5:1-43

  • Yesu anatuma pepo wachafu ndani ya nguruwe (1-20)

  • Binti ya Yairo; mwanamuke anagusa nguo za inje za Yesu (21-43)

5  Basi, wakafika ngambo ingine ya bahari katika eneo la Wagerasene.+  Na wakati Yesu alitoka katika mashua,* mara moja mutu fulani mwenye kuwa chini ya nguvu za roho muchafu akatoka katikati ya makaburi* na kukutana naye.  Alikuwa anakaa katikati ya makaburi na kufikia wakati huo, hakuna hata mutu mumoja mwenye aliweza kumufunga muzuri kabisa, hata kwa munyororo.  Alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, lakini alikata-kata minyororo na kuvunja pingu; na hakuna mutu mwenye alikuwa na nguvu za kumuweza.  Na sikuzote, usiku na muchana, alikuwa anafanya makelele katikati ya makaburi na kwenye milima na kujikata-kata kwa majiwe.  Lakini wakati alimuona Yesu kwa mbali, akakimbia na kuinama mbele yake.+  Kisha akasema kwa sauti kubwa: “Niko na shida gani na wewe, Yesu, Mwana wa Mungu Mwenye Kuwa Juu Zaidi? Ninakuapisha mbele ya Mungu, usinitese.”+  Kwa maana Yesu alikuwa amemuambia: “Toka ndani ya mutu huyu, wewe roho muchafu.”+  Lakini Yesu akamuuliza: “Jina lako nani?” Naye akajibu: “Jina langu Lejioni,* kwa sababu tuko wengi.” 10  Na akaendelea kumulilia Yesu asifukuze roho hao katika inchi hiyo.+ 11  Sasa, kundi kubwa la nguruwe+ lilikuwa linakula kwenye mulima.+ 12  Basi hao roho wakamuomba: “Ututume ndani ya wale nguruwe, ili tuingie ndani yao.” 13  Na akawaruhusu. Basi wale roho wachafu wakatoka na kuingia ndani ya wale nguruwe, na lile kundi likakimbia, likaruka kwenye poromoko,* likaingia katika bahari; nguruwe hao walikuwa karibu elfu mbili (2000), na wakakufa katika bahari. 14  Lakini wachungaji wao wakakimbia na kupeleka habari katika muji na kwenye eneo la mashamba, na watu wakakuja kuona kile kilifanyika.+ 15  Basi wakakuja kwa Yesu, wakamuona ule mutu mwenye alikuwa na pepo wachafu, ule mwenye mbele alikuwa na ile lejioni,* ­alikuwa amekaa, ­amevaa nguo, na akili yake ilikuwa sawa, na wakaogopa. 16  Pia, wale wenye walikuwa wameona jambo hilo wakawaelezea namna ­lilifanyika kwa ule mutu ­mwenye alikuwa na pepo wachafu na kwa wale ­nguruwe. 17  Basi wakaanza kumulilia Yesu atoke katika eneo lao.+ 18  Sasa, wakati alikuwa anapanda katika mashua,* ule mutu mwenye alikuwa na pepo wachafu akamulilia aende pamoja naye.+ 19  Hata hivyo, hakumuruhusu, lakini alimuambia: “Uende nyumbani kwa watu wa jamaa yako, na uwaelezee mambo yote yenye Yehova* amekufanyia na namna amekuonyesha rehema.” 20  Mutu huyo akaenda na akaanza kutangaza katika Dekapoli* mambo yote yenye Yesu alikuwa amemufanyia, na watu wote wakashangaa. 21  Kisha Yesu kuvuka tena na kuenda ngambo ingine ya bahari kwa mashua,* watu wengi sana wakakusanyika pamoja karibu naye, na alikuwa pembeni ya bahari.+ 22  Sasa mumoja wa maofisa-wasimamizi wa sinagogi, mwenye kuitwa Yairo akakuja, na wakati alimuona Yesu, akaanguka kwenye miguu yake.+ 23  Akamulilia mara nyingi, na kusema: “Binti yangu mudogo ni mugonjwa sana.* Tafazali kuja na uweke mikono yako juu yake+ ili apone na kuishi.” 24  Halafu Yesu akaenda naye, na wale watu wengi sana walikuwa wanamufuata na kumusonga. 25  Sasa kulikuwa mwanamuke mumoja mwenye alikuwa na ugonjwa wa kutokwa damu+ kwa miaka kumi na mbili (12).+ 26  Alikuwa ameteseka sana* katika mikono ya wanganga wengi na alikuwa ametumia mali yake yote, na hakupona, lakini, hali yake ilikuwa imeharibika zaidi. 27  Wakati alisikia habari juu ya Yesu, akakuja nyuma yake katikati ya watu wengi na kugusa nguo yake ya inje,+ 28  kwa maana alikuwa anasema: “Kama ninagusa tu nguo zake za inje, nitapona.”+ 29  Na mara moja damu ikaacha kumutoka, na akasikia katika mwili wake kwamba alikuwa amepona ule ugonjwa wenye kuumiza sana. 30  Mara moja Yesu akatambua ndani yake kwamba nguvu+ zimemutoka, na akageuka katikati ya wale watu wengi na kuuliza: “Ni nani aligusa nguo zangu za inje?”+ 31  Lakini wanafunzi wake wakamuambia: “Unaona kwamba watu wengi wanakusonga, na unauliza, ‘Ni nani alinigusa?’” 32  Hata hivyo, alikuwa anaangalia huku na huku ili aone ni nani alifanya vile. 33  Ule mwanamuke, kwa kuwa alijua kile kilikuwa kimemupata, alikuwa na woga na alikuwa anatetemeka; akakuja na kuanguka mbele yake, na kumuambia kweli yote. 34  Yesu akamuambia: “Binti yangu, imani yako imekuponyesha. Uende kwa amani,+ na upone ugonjwa wako wenye kuumiza sana.”+ 35  Wakati alikuwa angali anasema, watu fulani kutoka kwenye nyumba ya ule ofisa-musimamizi wa sinagogi wakakuja na kusema: “Binti yako amekufa! Sababu gani uendelee kumusumbua Mwalimu?”+ 36  Lakini Yesu akasikia maneno yao na akamuambia ule ofisa-musimamizi wa sinagogi: “Usiogope, ukuwe tu na imani.”+ 37  Sasa hakumuruhusu mutu yeyote amufuate isipokuwa Petro, Yakobo, na Yohana ndugu ya Yakobo.+ 38  Basi wakafika kwenye nyumba ya ule ofisa-musimamizi wa sinagogi, na akaona watu wenye kuleta fujo sana na wale wenye kulia na kufanya makelele makubwa ya kuomboleza.+ 39  Kisha kuingia ndani, akawaambia: “Sababu gani munalia na kuleta fujo hivi? Mutoto hakukufa lakini amelala usingizi.”+ 40  Basi wakaanza kumucheka kwa zarau. Lakini kisha kuwaambia wote waende inje, akamuchukua baba na mama ya ule mutoto pamoja na wale wenye walikuwa pamoja naye, na akaingia mahali kwenye ule mutoto alikuwa. 41  Kisha akakamata mukono wa ule mutoto na kumuambia: “Talita kumi,” maneno yenye wakati yanatafsiriwa yanamaanisha: “Mutoto mwanamuke, ninakuambia, simama!”+ 42  Na palepale ule mutoto mwanamuke akasimama na kuanza kutembea. (Alikuwa na miaka kumi na mbili [12].) Na mara moja wakakuwa na furaha kubwa sana. 43  Lakini akawakataza tena na tena* wasimuambie mutu yeyote jambo hilo,+ na akasema mutoto huyo apewe kitu fulani cha kula.

Maelezo ya Chini

Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “makaburi ya ukumbusho.”
Katika jeshi la Roma, lejioni ilikuwa kikundi kikubwa cha maaskari karibu 4000 mupaka 6000.
Ni kusema, sehemu ya pembeni ya bahari yenye muteremuko mukali.
Katika jeshi la Roma, lejioni ilikuwa kikundi kikubwa cha maaskari karibu 4000 mupaka 6000.
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “Eneo la Miji Kumi.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”
Ao “anakaribia kufa.”
Ao “alikuwa amepata maumivu mengi.”
Ao “akawakataza kwa mukazo.”