Kulingana na Marko 7:1-37

  • Desturi za wanadamu zinafunuliwa (1-13)

  • Uchafu unatoka katika moyo (14-23)

  • Imani ya mwanamuke wa Sirofoinike (24-30)

  • Mwanaume kiziwi anaponyeshwa (31-37)

7  Sasa Wafarisayo na waandishi fulani wenye walikuwa wamekuja kutoka Yerusalemu wakakusanyika kumuzunguka Yesu.+  Na wakaona wamoja kati ya wanafunzi wake wanakula chakula chao kwa mikono yenye kuwa na uchafu, ni kusema, bila kunawa mikono.*  (Kwa maana Wafarisayo na Wayahudi wote hawakule chakula bila kunawa mikono yao mupaka kwenye kiko,* wakishika sana desturi ya watu wa zamani,  na wakati wanatoka kwenye soko, hawakule chakula bila kunawa. Kuko desturi zingine nyingi zenye walipokea na wanazifuata sana, kama vile kubatiza vikombe, mitungi, na vyombo vya shaba.)+  Basi hao Wafarisayo na waandishi wakamuuliza: “Sababu gani wanafunzi wako hawafuate desturi ya watu wa zamani, lakini wanakula chakula chao kwa mikono yenye kuwa na uchafu?”+  Akawaambia: “Kwa kufaa Isaya alitabiri juu yenu ninyi wanafiki, kama vile iliandikwa, ‘Watu hawa wananiheshimia kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali sana na mimi.+  Wanaendelea kuniabudu bure, kwa maana wanafundisha amri za wanadamu kuwa desturi.’+  Munaacha amri ya Mungu na munashikamana na desturi ya watu.”+  Zaidi ya hayo akawaambia: “Munazarau amri ya Mungu kwa werevu ili mufuate desturi yenu.+ 10  Kwa mufano, Musa alisema, ‘Heshimia baba yako na mama yako,’+ na, ‘Kila mutu mwenye anatukana baba yake ao mama yake anapaswa kuuawa.’+ 11  Lakini ninyi munasema, ‘Mutu akimuambia baba yake ao mama yake: “Kitu chochote chenye niko nacho chenye kingekusaidia ni korbani (ni kusema, zawadi yenye imetolewa kwa Mungu),”’ 12  hamumuache afanye hata jambo moja kwa ajili ya baba yake ao mama yake.+ 13  Kwa hiyo, munafanya neno la Mungu kuwa bure kwa desturi yenu yenye muliwekea watu.+ Na munafanya mambo mengi ya namna hiyo.”+ 14  Basi akaita tena watu wengi kwenye alikuwa, akawaambia: “Munisikilize, ninyi wote, na muelewe maana.+ 15  Hakuna kitu chenye kinatoka inje ya mutu na kuingia ndani yake chenye kinaweza kumuchafua; lakini mambo yenye kutoka ndani ya mutu ndiyo yanamuchafua.”+ 16  *​—hs-1​— 17  Basi wakati alikuwa ameingia ndani ya nyumba moja akiwa mbali na wale watu wengi, wanafunzi wake wakaanza kumuuliza juu ya mufano huo.+ 18  Kwa hiyo akawaambia: “Je, ninyi pia hamuelewe kama wao? Je, hamujue kama hakuna kitu chenye kinatoka inje ya mutu na kuingia ndani yake chenye kinaweza kumuchafua, 19  kwa kuwa hakiingie katika moyo wake, lakini kinaingia katika tumbo lake, na kinapita na kuingia katika choo?”* Kwa hiyo akatangaza vyakula vyote kuwa safi. 20  Tena akasema: “Kitu chenye kutoka ndani ya mutu ni kile kinamuchafua.+ 21  Kwa maana ndani ya watu, katika mioyo yao,+ munatoka mawazo ya mubaya: uasherati,* wizi, mauaji, 22  matendo ya uzinifu, pupa, matendo ya uovu, udanganyifu, mwenendo mupotovu wa bila haya,* jicho lenye wivu, matukano juu ya Mungu, majivuno, na upumbavu. 23  Mambo hayo yote maovu yanatoka ndani na yanachafua mutu.” 24  Akatoka kule na kuenda katika eneo la Tiro na Sidoni.+ Kule akaingia katika nyumba moja na hakutaka mutu yeyote ajue, lakini hakuweza kujificha. 25  Mara moja, mwanamuke fulani mwenye binti yake mudogo alikuwa na roho muchafu akasikia habari juu yake, akakuja na kuanguka kwenye miguu yake.+ 26  Mwanamuke huyo alikuwa Mugiriki, kutoka* Sirofoinike; na aliendelea kumuomba afukuze pepo muchafu mwenye alikuwa ndani ya binti yake. 27  Lakini Yesu akamuambia: “Acha watoto washibe kwanza, kwa maana haiko sawa kukamata mukate wa watoto na kuutupia imbwa wadogo.”+ 28  Hata hivyo mwanamuke huyo akamujibu: “Ndiyo, bwana, lakini hata hao imbwa wadogo wenye kuwa chini ya meza wanakula vipande-vipande vya chakula cha watoto wadogo.” 29  Halafu Yesu akamuambia: “Kwa sababu umesema vile, uende; ule pepo muchafu ametoka ndani ya binti yako.”+ 30  Basi mwanamuke huyo akaenda kwake, akamukuta ule mutoto mudogo amelala kwenye kitanda, na ule pepo muchafu alikuwa ame­toka.+ 31  Wakati Yesu alirudia kutoka eneo la Tiro, akapitia Sidoni mupaka Bahari ya Galilaya, na akapita katika eneo la Dekapoli.*+ 32  Akiwa pale wakamuletea mutu mwenye alikuwa kiziwi na alikuwa na ugumu wa kusema,+ na wakamulilia aweke mukono wake juu yake. 33  Akamuchukua na kuenda naye pembeni, mbali na watu wengi. Halafu akatia vidole vyake katika masikio ya mutu huyo, na kisha kutema mate, akagusa ulimi wake.+ 34  Na akaangalia juu mbinguni, akavuta pumuzi kwa nguvu na kumuambia: “Efata,” ni kusema, “Funguka.” 35  Basi masikio yake yakafunguka,+ tatizo lake la kusema likaisha, na akaanza kusema muzuri. 36  Kisha akawaamuru kabisa wasimuambie mutu yeyote,+ lakini kadiri aliwakataza, ni vile waliendelea kutangaza.+ 37  Kwa kweli, walishangaa sana,+ na wakasema: “Amefanya mambo yote muzuri. Hata anafanya viziwi wasikie na mabubu waseme.”+

Maelezo ya Chini

Ni kusema, bila kujisafisha mikono kulingana na desturi.
Kiko ni kiungo chenye kuwa kati ya kiwiko cha mukono na bega.
Ao “W.C; musalani.”
Uwingi wa neno la Kigiriki por·neiʹa. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “mwenendo wa bila haya.” Kigiriki a·selʹgei·a. Angalia Maana ya Maneno.
Ao “muzaliwa wa.”
Ao “Eneo la Miji Kumi.”