2 Timotius 1:1-18

  • Salam (1, 2)

  • Paulus ngucap syukur merga imané Timotius (3-5)

  • Terus semangat nggunakké kemampuan saka Gusti Allah (6-11)

  • Terus manut karo pathokané wulangan sing bener (12-14)

  • Mungsuh lan kancané Paulus (15-18)

1  Surat saka Paulus, sing dadi rasulé Kristus Yésus sesuai karo karepé Gusti Allah kanggo martakké janji soal urip sing diwènèhké liwat Kristus Yésus.+  Surat iki kanggo Timotius, anak sing tak sayangi:+ Muga-muga Gusti Allah, yaiku Bapaké awaké dhéwé, lan Kristus Yésus Gustiné awaké dhéwé apikan banget lan mesakké karo kowé lan nggawé kowé ayem.  Aku ngucap syukur marang Gusti Allah. Aku nduwé hati nurani sing resik wektu nindakké tugas suci kanggo Gusti Allah kaya sing ditindakké nènèk moyangku. Aku terus ngéling-éling kowé awan lan bengi wektu aku ndonga marang Gusti Allah.  Wektu aku kèlingan kowé nangis, aku péngin banget ketemu karo kowé. Nèk aku ketemu karo kowé, aku mesthi bakal ngrasa seneng banget.  Aku isih éling soal imanmu sing ora munafik.+ Awalé, simbahmu Lois lan ibumu Éunike sing nduduhké iman kaya ngono, lan aku yakin kowé ya nduwé iman sing padha.  Kuwi sebabé aku ngélingké kowé kanggo terus semangat nggunakké kemampuan saka Gusti Allah, sing mbok tampa wektu aku nglantik kowé.*+  Roh suci sing diwènèhké Gusti Allah marang awaké dhéwé ora nggawé awaké dhéwé wedi,+ ning kuwi mènèhi awaké dhéwé kuwasa,+ katresnan, lan pertimbangan sing apik.  Mula, aja isin martakké soal Gustiné awaké dhéwé utawa soal aku sing dipenjara demi Gusti.+ Kowé kudu siap ngalami kesusahan+ demi kabar apik, lan kowé kudu ngendelké kuwasané Gusti Allah+ wektu ngalami kesusahan kuwi.  Gusti Allah nylametké awaké dhéwé lan milih awaké dhéwé dadi wong-wong suci.+ Kuwi dudu merga tumindaké awaké dhéwé, ning kuwi merga karepé Gusti Allah lan merga Gusti Allah apikan banget.+ Sipaté sing apikan banget kuwi diduduhké marang awaké dhéwé liwat Kristus Yésus kèt jaman mbiyèn. 10  Ning, sipaté sing apikan banget kuwi saiki wis kétok jelas wektu Kristus Yésus+ sing nylametké awaké dhéwé nduduhké kemuliaané. Kristus wis nyingkirké kematian.+ Liwat kabar apik,+ dhèwèké wis nduduhké marang awaké dhéwé carané isa éntuk urip+ lan badan sing ora isa rusak.+ 11  Aku dilantik dadi penginjil, rasul, lan guru+ kanggo martakké kabar apik kuwi. 12  Kuwi sebabé aku sengsara kaya ngéné iki.+ Ning, aku ora isin+ merga aku kenal karo Gusti Allah sing tak percaya. Aku yakin nèk Dhèwèké bakal terus njaga kabèh sing wis tak pasrahké marang Dhèwèké nganti dina kuwi.+ 13  Kowé kudu terus manut karo pathokané ajaran sing bener+ sing mbok rungokké saka aku, lan kowé kudu terus nduduhké iman lan katresnan sing mbok duwèni merga bersatu karo Kristus Yésus. 14  Kowé kudu njaga kabèh sing berharga kuwi, sing mbok tampa nganggo bantuané roh suci sing ana ing awaké dhéwé.+ 15  Kowé ngerti nèk kabèh wong ing Asia+ wis ninggalké aku, termasuk Figélus lan Hérmogènès. 16  Muga-muga Gusti apikan banget karo kabèh wong sing ana ing omahé Onésiforus+ merga dhèwèké kerep nguwatké aku lan dhèwèké ora isin senajan aku dipenjara. 17  Malah, wektu ana ing Roma, dhèwèké tenanan nggolèki aku lan ketemu karo aku. 18  Muga-muga Gusti Yéhuwah* mesakké karo dhèwèké ing dina sing wis ditentokké. Kowé ngerti tenan soal kabèh sing wis ditindakké dhèwèké kanggo aku ing Éfésus.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”wektu aku ndèlèhké tanganku ing sirahmu”.
Deloken Lamp. A5.