2 Timotius 4:1-22

  • ”Tenanan nindakké tugas pelayananmu” (1-5)

    • Kudu semangat martakké omongané Gusti Allah (2)

  • ”Aku wis berjuang tenanan” (6-8)

  • Pesené Paulus kanggo Timotius (9-18)

  • Salam penutup (19-22)

4  Ing ngarepé Gusti Allah lan Kristus Yésus, sing bakal ngadili+ wong urip lan wong mati+ wektu dhèwèké nduduhké kemuliaané+ lan mréntah ing kerajaané,+ aku mènèhi kowé préntah iki:  Kowé kudu semangat martakké+ omongané Gusti Allah, wektu keadaané apik utawa èlèk. Kowé kudu ngandhani,+ ngélikké, lan sabar wektu mènèhi naséhat lan trampil wektu mulang.+  Bakal tekan wektuné wong-wong ora ngrungokké ajaran sing bener,+ ning nuruti kepénginané dhéwé. Wong-wong kuwi bakal ngumpulké guru-guru sing mung ngomongké apa sing péngin dirungokké wong-wong kuwi.+  Wong-wong kuwi ora bakal ngrungokké apa sing bener lan bakal ngrungokké crita-crita palsu.  Ning, kowé kudu tetep sadhar ing keadaan apa waé, tetep sabar pas ngadhepi keadaan sing angèl,+ nindakké tugas dadi penginjil,* lan tenanan nindakké tugas pelayananmu.+  Aku wis kaya persembahan minuman sing diesokké,+ lan aku bakal dibébaské+ sedhéla manèh.  Aku wis berjuang tenanan,+ aku wis mlayu nganti akhir,+ lan aku wis nduduhké iman.  Saiki, Gusti sing adil wektu ngadili+ wis siap mènèhi aku mahkota. Mahkota kuwi kanggo wong sing bener, lan sukmbèn kuwi bakal diwènèhké dadi hadiah+ kanggo aku.+ Ora mung aku sing diwènèhi, ning ya kabèh wong sing ngentèni Gusti nduduhké kemuliaané.  Kowé kudu ngupaya tenanan bèn isa ndang nemoni aku. 10  Démas+ wis ninggalké aku merga nresnani donya* iki. Démas lunga menyang Tésalonika, Kreskes menyang Galatia, lan Titus menyang Dalmatia. 11  Mung Lukas sing ana bareng karo aku. Tulung Markus dijak mréné, merga dhèwèké bakal mbantu aku wektu aku nindakké tugasku. 12  Aku wis ngongkon Tikhikus+ menyang Éfésus. 13  Wektu kowé teka mréné, gawakna jubah sing tak tinggalké ing Troas ing omahé Karpus, lan gawakna gulungan-gulungan kitab, khususé perkamèn.* 14  Alèksander tukang tembaga kuwi nggawé aku sengsara banget. Yéhuwah* bakal mbales dhèwèké sesuai karo tumindaké.+ 15  Kowé ya kudu ngati-ati karo dhèwèké, merga dhèwèké bener-bener nentang berita sing awaké dhéwé wartakké. 16  Ing pembélaanku sing pertama, ora ana sing mbéla aku. Kabèh ninggalké aku. Ning, muga-muga Gusti Allah ora nganggep wong-wong kuwi salah. 17  Gusti mbantu aku lan mènèhi aku kekuwatan, bèn liwat aku gawéan martakké kuwi isa bener-bener dirampungké lan kabèh bangsa isa krungu kuwi.+ Terus, aku isa dibébaské saka cangkemé singa.+ 18  Gusti bakal mbébaské aku saka kabèh kejahatan lan bakal nylametké aku bèn aku isa ana ing Kerajaané ing swarga.+ Muga-muga Gusti dimulyakké nganti saklawasé. Amin. 19  Tulung sampèkké salamku kanggo Priska* lan Akuila,+ lan kanggo kabèh wong sing ana ing omahé Onésiforus.+ 20  Érastus+ tetep manggon ing Korintus, ning aku ninggalké Trofimus+ ing Milétus merga dhèwèké lara. 21  Kowé kudu ngupaya teka sakdurungé musim dingin. Éubulus ngirim salam kanggo kowé. Pudens, Linus, Klaudia, lan kabèh sedulur liyané ya ngirim salam. 22  Muga-muga Gusti mberkahi kowé merga kowé terus nduwé semangat. Muga-muga Gusti apikan banget karo kowé.

Katrangan Tambahan

Utawa ”terus martakké kabar apik”.
Utawa ”sistem donya”. Deloken Daftar Istilah.
Maksudé, gulungan sing digawé saka kulit kéwan.
Deloken Lamp. A5.
Jeneng liyané yaiku Priskila.