1 Timotius 5:1-25

  • Urusan karo wong sing luwih tuwa lan luwih enom (1, 2)

  • Bantuan kanggo randha-randha (3-16)

    • Nyedhiakké kebutuhané keluargané dhéwé (8)

  • Ngajèni para pinituwa sing kerja keras (17-25)

    • ’Anggur sithik bèn wetengmu pénak’ (23)

5  Aja kasar wektu ngélikké wong lanang sing luwih tuwa.+ Ning, kowé kudu apikan wektu ngomong karo wong lanang sing luwih tuwa kaya nèk kowé ngomong karo bapakmu. Kowé ya kudu apikan wektu ngomong karo wong lanang sing luwih enom kaya nèk kowé ngomong karo adhimu.  Wektu ngomong karo wong wédok sing luwih tuwa, kowé kudu apikan kaya nèk kowé ngomong karo ibumu. Wektu ngomong karo wong wédok sing luwih enom, kowé ya kudu apikan kaya nèk kowé ngomong karo adhimu, lan niatmu kudu murni.  Kowé kudu nggatèkké kebutuhané* para randha sing bener-bener mbutuhké bantuan.*+  Ning, nèk dhèwèké nduwé anak putu, anak putuné kuwi kudu ngurus kebutuhané keluargané+ lan mbales kabèh sing wis ditindakké wong tuwané lan simbahé.+ Kuwi bukti nèk wong-wong kuwi ngabdi marang Gusti Allah, lan kuwi sing dikarepké Gusti Allah.+  Randha sing bener-bener mbutuhké bantuan lan ora nduwé apa-apa berharap tenanan marang Gusti Allah+ lan awan bengi terus ndonga.+  Ning, randha sing uripé mung nuruti hawa nafsuné, sakjané wis mati senajan isih urip.  Mula, kowé kudu terus mènèhi petunjuk-petunjuk* iki bèn ora ana sing isa nyalahké wong-wong kuwi.  Nèk ana wong sing ora nyedhiakké kebutuhané wong-wong sing dadi tanggung jawabé, khususé anggota keluargané, berarti wong kuwi wis ora percaya manèh karo ajaran sing awaké dhéwé percaya, lan wong kuwi luwih parah timbang wong sing ora nduwé iman.+  Randha sing isa dilebokké ing daftar kuwi yaiku sing umuré 60 taun munggah, sing mbiyèn setya karo bojoné.* 10  Randha kuwi ya kudu dikenal seneng nindakké apa sing apik,+ ndhidhik anak-anaké,+ murah hati,+ ngwijiki sikilé wong-wong suci,+ mbantu wong sing kesusahan,+ lan réla ngabdi kanggo nindakké kabèh gawéan sing apik. 11  Ning, randha-randha sing isih enom aja mbok lebokké daftar. Nèk wong-wong kuwi nduwé nafsu sèks, terus milih nikah timbang nglayani Kristus, 12  wong-wong kuwi bakal salah merga nglanggar janji sing wis digawé sakdurungé. 13  Wong-wong kuwi ya bakal nganggur lan kluyuran ing omah-omah. Malah, wong-wong kuwi isa dadi seneng nggosip, mèlu-mèlu ngurusi urusané wong liya,+ lan ngomongké sing ora pantes diomongké. 14  Kuwi sebabé, aku péngin supaya randha-randha sing isih enom nikah,+ nglairké anak,+ lan ngurus keluarga bèn wong-wong sing nentang ora isa ngèlèk-èlèk wong-wong kuwi. 15  Sakjané, ana randha-randha sing ninggalké apa sing bener lan nuruti Sétan. 16  Nèk ana sedulur wédok sing nduwé sedulur sing dadi randha, dhèwèké kudu mbantu randha kuwi bèn jemaat ora dibebani lan isa mbantu randha-randha sing bener-bener mbutuhké bantuan.+ 17  Para pinituwa sing ngupaya tenanan+ mimpin jemaat kudu diajèni banget,+ khususé sing kerja keras kanggo ngomongké lan mulangké omongané Gusti Allah.+ 18  Kitab Suci kandha, ”Aja nutupi cangkemé sapi sing lagi ngidak-idak biji-bijian,”+ lan, ”Wong sing nyambut gawé pantes nampa upahé.”+ 19  Nèk ana sing nudhuh pinituwa, aja mbok rungokké, kecuali nèk ana seksi loro utawa telu.+ 20  Wong sing terus nindakké dosa+ kudu diélikké+ ing ngarepé wong-wong bèn sing liyané wedi nindakké dosa. 21  Aku mènèhi kowé préntah ing ngarepé Gusti Allah, Kristus Yésus, lan para malaékat sing dipilih, bèn kowé nindakké petunjuk-petunjuk iki ora karo mbédak-mbédakké wong utawa pilih kasih.+ 22  Aja nganti kowé kesusu nglantik wong kanggo diwènèhi tanggung jawab,*+ lan aja nganti kowé mèlu nanggung dosané wong liya. Kowé kudu njaga tumindakmu tetep murni. 23  Aja mung ngombé banyu, ning kowé kudu ngombé anggur sithik merga kowé kerep lara. Kuwi ya isa mbantu bèn wetengmu pénak. 24  Ana wong-wong sing dosané dingertèni akèh wong, mula wong-wong kuwi langsung dihukum. Ning, ana sing dosané lagi dingertèni sukmbèn.+ 25  Ana tumindak apik sing dingertèni akèh wong+ lan ana sing ora dingertèni, ning kuwi ora isa terus didhelikké.+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”Kowé kudu ngajèni”.
Maksudé, ora nduwé sapa-sapa manèh sing isa mbantu.
Utawa ”préntah-préntah”.
Lit.: ”mbiyèn bojoné wong lanang siji”.
Utawa ”kesusu ndèlèhké tanganmu ing ndhuwuré sapa waé”.