1 Samiɛli 4:1-22

  • Filistifuɛ’m be fali Alaka’n (1-11)

  • Eli nin i mma’m be wuli (12-22)

4  Samiɛli kannin ndɛ kleli Izraɛlifuɛ’m be kwlaa titi. Cɛn kun’n, Izraɛlifuɛ’m be ɔli naan be nin Filistifuɛ’m bé kó kún alɛ. Izraɛlifuɛ’m be boli be nanmue’n Ebɛnin-Ezɛɛ i wun lɛ. Filistifuɛ’m be kusu, be boli be nanmue’n Afɛki lɔ.  Filistifuɛ’m be ko jranjrannin naan be nin Izraɛlifuɛ’m bé kún alɛ’n. Sanngɛ i bo w’a guaman kpa w’a manman Izraɛlifuɛ mun. Filistifuɛ’m be kwlali be, yɛ be kunnin be nun sran akpi nnan (4.000) alɛ kunwlɛ lɔ.  Kɛ sonja’m be sali be sin nanmue’n nun lɔ’n, Izraɛli kpɛnngbɛn’m be seli kɛ: “?Ngue ti yɛ Zoova yacili e lɛ* andɛ mɔ Filistifuɛ’m b’a kwla e-ɔ?+ Maan e wɔ Silo lɔ naan e ko fa Zoova i aenguɛ’n i alaka’n.+ I liɛ’n, aenguɛ’n i alaka’n kwla jran e sin, yɛ ɔ́ dé e e kpɔfuɛ’m be sa nun.”  Ɔ maan be sunmannin sran Silo lɔ. Yɛ be ko fali Zoova m’ɔ ti sonja’m be su kpɛn’n, m’ɔ trɛn i famiɛn bia’n su seribɛn’m be ti su nglo’n* i aenguɛ’n i alaka’n.+ Eli i mma nɲɔn mun, Ɔfnin nin Fineasi,+ be suli Ɲanmiɛn i aenguɛ’n i alaka’n su wie.  Kɛ Zoova i aenguɛ’n i alaka’n juli nanmue’n nun lɛ cɛ’n, Izraɛlifuɛ’m be kwlakwla be kpannin kekle kpa, ɔ maan asiɛ’n bɔbɔ kejeli.  Kɛ Filistifuɛ’m be tili kpanlɛ nga be kpannin’n, be seli kɛ: “?Ngue ti yɛ sran’m be kpan kekle kpa Ebre’m be nanmue’n nun lɔ sɔ-ɔ?” I sin’n, be tili i kɛ b’a fa Zoova i Alaka’n b’a ba nanmue’n nun ti-ɔ.  Srɛ kunnin Filistifuɛ mun naan b’a se kɛ: “Ɲanmiɛn w’a ba be nanmue’n nun!”+ I sɔ’n ti’n, be seli kɛ: “E liɛ w’a wie, afin sa kɛ ngalɛ’n sa nin-a juman le!  E liɛ w’a wie! ?Wan yɛ ɔ kwla de e Ɲanmiɛn sroesroe sɔ’n i sa nun-ɔn? Aawlɛ flɛnnɛn’n nun lɔ’n, i yɛ ɔ fali ɲrɛnnɛn wafawafa kwlaa yili i Eziptifuɛ’m be su mɔ be wuli’n niɔn.+  Filistifuɛ mun, amun yo yakpafuɛ, yasua yɛle amun. I liɛ’n, amun su suman Ebre mun kɛ nga be fa suli amun laa’n sa.+ Yasua yɛle amun, amun nin be ko kun!” 10  Ɔ maan Filistifuɛ’m be nin be ko kunnin. Kpɛkun be kwlali Izraɛlifuɛ mun.+ Izraɛlifuɛ’m be wanndi ɔli be tannin sua’m be nun sɛsɛsɛ. Be kunnin be nun sran kpanngban kpa. Izraɛli sonja nga be ɔli be ja nun mɔ be wuli’n, be ti sran akpiakpi ablasan (30.000). 11  Asa ekun’n, Filistifuɛ’m be fali Ɲanmiɛn i Alaka’n be ɔli. Kpɛkun Eli i wa nɲɔn mun, Ɔfnin nin Fineasi be wuli wie.+ 12  Cɛn sɔ’n nun’n, Bɛnzamɛn akpasua’n nunfuɛ kun m’ɔ fin alɛ kunwlɛ lɔ’n, ɔ juli Silo lɛ. Ɔ wanndi yɛ ɔ ba-ɔ. I wun tralɛ’m be ti titiwa, yɛ ndutre o i ti’n su.+ 13  Kɛ bian sɔ’n bá’n, nn Eli ti bia kun su atin nuan lɛ, ɔ su minndɛ. Afin Ɲanmiɛn Kpli i Alaka’n ti’n, ɔ tran-ɔn ɔ tranman.+ Kɛ bian’n wluli klɔ’n nun m’ɔ boli jasin’n, klɔ’n sufuɛ’m be kwlakwla be tɔli sunlɛ wun. 14  Eli tili sran’m be kpanlɛ mɔ be su kpan’n, yɛ ɔ usali kɛ: “?Awuyomo nga sran’m be su bo’n, i bo’n yɛle benin?” Bian kunngba’n bali ndɛndɛ naan w’a bo jasin’n w’a kle Eli. 15  (Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Eli le afuɛ ablangwlan-nin-mɔcuɛ (98). Yɛ i ɲinma’n gua su lɛ ngbɛn, ɔ wunman ase kun.)+ 16  Yɛ bian’n seli Eli kɛ: “Min yɛ n fin alɛ kunwlɛ lɔ n bali’n niɔn! Andɛ bɔbɔ yɛ n wanndili n bali-ɔ.” Yɛ Eli usɛli i kɛ: “?Min wa, ɔ yoli sɛ lɔ?” 17  Bian ng’ɔ boli jasin’n tɛli i su kɛ: “Izraɛli wanndili Filistifuɛ’m be bo, yɛ be kwlali e sran mun tɛtɛ kpa.+ Asa ekun’n, ɔ mma nɲɔn mun, Ɔfnin nin Fineasi be wuli.+ Kpɛkun Filistifuɛ’m be fali Ɲanmiɛn Kpli i Alaka’n be ɔli.”+ 18  Kɛ bian’n kannin Ɲanmiɛn i Alaka’n i ndɛ cɛ’n, Eli fin i bia’n su tɔli i sin lɔ, klɔ’n i anuan’n nun lɛ. I kɔmin sin’n kpukeli, naan w’a wu. Afin ɔ ti dan, yɛ w’a yo oke kpa. Ɔ dunnin Izraɛlifuɛ’m be ɲrun afuɛ ablanan (40). 19  Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn i sewi’n, yɛle kɛ Fineasi i yi’n ti wunnzɛfuɛ, yɛ i ba wulɛ’n w’a wie ju. Kɛ ɔ tili i kɛ be fali Ɲanmiɛn Kpli i Alaka’n ɔli, naan i sia nin i wun’n be wuli’n, ba wulɛ aklunya’n ka lɛ tɔli i su. Kpɛkun ɔ wuli ba. 20  Kɛ ɔ́ wá wú’n, bla nga be o i wun lɛ’n be seli kɛ: “Nán srɛ kun wɔ, afin a wuli ba yasua.” Sanngɛ w’a tɛman be su, yɛ w’a nianman be lɔ. 21  Sanngɛ ɔ seli kɛ: “B’a fa Izraɛli i Aɲrunɲan’n b’a wɔ.”+ I sɔ’n ti’n, ɔ flɛli ba’n kɛ Ikabɔdu.*+ Ɲanmiɛn Kpli i Alaka mɔ be fa ɔli’n, ɔ nin sa ng’ɔ juli i sia’n nin i wun’n be su’n, i ti yɛ ɔ seli sɔ-ɔ.+ 22  I waan: “B’a fa Izraɛli i Aɲrunɲan’n b’a wɔ, afin be fali Ɲanmiɛn Kpli i Alaka’n be ɔli.”+

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Ebr., “?Ngue ti yɛ Zoova kwlali e-ɔ?”
Be kwla se ekun kɛ “be afiɛn’n.”
I bo’n yɛ: “?Aɲrunɲan’n wo nin?”