Surat ha mga Hebreo 9:1-28

  • Sagrado nga pag-alagad ha tunan-on nga santuaryo (1-10)

  • An Kristo nasulod ha langit dara an iya dugo (11-28)

    • Tagapamutnga han bag-o nga kasabotan (15)

9  Mahitungod han nauna nga kasabotan, may mga balaud ito para ha sagrado nga pag-alagad ngan may baraan nga lugar ito+ ha tuna.  Kay naghimo hin siyahan nga kwarto han tolda, diin nakabutang an burutangan han lampara+ ngan an lamesa ngan an mga tinapay nga iginbubutang ha atubangan han Dios;*+ ngan gintatawag ito nga an Baraan nga Lugar.+  Pero ha luyo han ikaduha nga kurtina+ amo an kwarto han tolda nga gintatawag nga an Pinakabaraan.+  Aadto an bulawan nga insensaryo+ ngan an arka han kasabotan+ nga bug-os nga ginhaklapan hin bulawan,+ diin nakabutang an bulawan nga tibod nga may sulod nga manna+ ngan an nanaringsing nga tungkod ni Aaron+ ngan an mga papan+ han kasabotan;  ngan ha bawbaw han kahon may mahimayaon nga mga kerubin nga nakakasalipod ha taklob han pagpahiuli.*+ Pero diri yana an panahon nga ig-istorya hin detalyado ini nga mga butang.  Kahuman himoon ini nga mga butang ha sugad hini nga paagi, an mga saserdote regular nga nasulod ha siyahan nga kwarto han tolda basi buhaton an sagrado nga mga pag-alagad;+  pero an hitaas nga saserdote la an nasulod ha ikaduha nga kwarto makausa kada tuig,+ dara an dugo+ nga iya iginhahalad para ha iya kalugaringon+ ngan para ha mga sala nga nabuhat han mga tawo tungod ha kaignorante.+  Ha sugad hini iginpapatin-aw han baraan nga espiritu nga an dalan tipakadto ha baraan nga lugar waray pa ipahayag samtang natindog pa an siyahan nga tolda.+  Ini nga tolda usa nga ilustrasyon para ha presente nga panahon,+ ngan uyon hini nga kahikayan, iginhahalad an mga regalo ngan mga halad.+ Kondi diri ito nakakahimo nga magin perpekto an konsensya han tawo nga nagbubuhat han sagrado nga pag-alagad.+ 10  May kalabotan la ito ha mga pagkaon ngan mga irimnon ngan iba-iba nga seremonyal nga mga paglimpyo.*+ Mga balaud ito mahitungod han lawas+ ngan iginpatuman ito tubtob ha itinanda nga panahon ha pagtadong han mga butang. 11  Pero pag-abot han Kristo sugad nga hitaas nga saserdote han mag-opay nga mga butang nga natuman na, sinulod hiya ha mas importante ngan mas perpekto nga tolda nga diri hinimo han mga kamot, karuyag sidngon, diri bahin hini nga linarang. 12  Sinulod hiya ha baraan nga lugar, nga an iya dara diri an dugo han mga kanding ngan han turilyo nga mga baka kondi an iya kalugaringon nga dugo,+ hin makausa gud la, ngan nakakuha hin waray kataposan nga katalwasan* para ha aton.+ 13  Kay kon an dugo han mga kanding ngan han mga baka nga lalakí+ ngan an mga abo han dumaraga nga baka nga iginwisik ha mga nahugawan nakakabaraan para ha paglimpyo han unod,+ 14  diri ba labi na gud an dugo han Kristo,+ nga pinaagi hin waray kataposan nga espiritu iginhalad an iya kalugaringon nga waray hugaw ngadto ha Dios, makakaglimpyo han aton mga konsensya tikang ha patay nga mga buhat+ basi makabuhat kita hin sagrado nga pag-alagad ha buhi nga Dios?+ 15  Ito an hinungdan nga tagapamutnga hiya han usa nga bag-o nga kasabotan,+ basi nga tungod ha nahitabo nga usa nga kamatayon para ha ira kagawasan pinaagi han lukat+ tikang ha mga pagtalapas ilarom han nauna nga kasabotan, an mga gintawag makakarawat han saad nga waray kataposan nga panurundon.+ 16  Kay kon may kasabotan, an tawo nga nakigsabot kinahanglan mamatay, 17  tungod kay an kasabotan nagigin marig-on la pinaagi han kamatayon, kay waray ito pwersa samtang buhi pa an tawo nga nakigsabot. 18  Amo nga an nauna nga kasabotan waray liwat tikangi* nga waray dugo. 19  Kay han iginsaysay ni Moises ha ngatanan nga katawohan an tagsa nga sugo han Balaud, ginkuha niya an dugo han turilyo nga mga baka ngan han mga kanding, upod an tubig, de-lana nga tela nga malamrag an kapula,* ngan hisopo, ngan ginwisikan an libro* ngan an ngatanan nga katawohan, 20  nga nasiring: “Ini an dugo han kasabotan nga iginsugo han Dios ha iyo nga tumanon.”+ 21  Iya liwat ginwisikan han dugo an tolda ngan an ngatanan nga surudlan nga ginagamit ha sagrado nga pag-alagad.*+ 22  Oo, sumala ha Balaud haros ngatanan nga butang nalilimpyohan pinaagi han dugo,+ ngan kon waray dugo nga ighuwad waray kapasayloan nga mahitatabo.+ 23  Salit an simboliko nga mga representasyon+ han mga butang ha langit kinahanglan malimpyohan ha sugad hini nga mga paagi,+ pero an langitnon nga mga butang nagkikinahanglan hin mas mag-opay nga mga halad. 24  Kay an Kristo waray sumulod ha baraan nga lugar nga hinimo han mga kamot,+ nga ginsubad ha reyalidad,+ lugod ngadto ha langit mismo,+ basi yana magpakita hiya ha atubangan* han Dios para ha aton.+ 25  Waray niya ito buhata basi ihalad an iya kalugaringon hin damu ka beses, pariho han hitaas nga saserdote nga nasulod kada tuig ha baraan nga lugar+ dara an dugo nga diri iya. 26  Kay kon sugad hito, kinahanglan unta mag-antos hiya hin damu ka beses tikang ha tinikangan han kalibotan. Pero yana iginpadayag niya an iya kalugaringon hin makausa gud la ha ikatarapos han mga sistema han mga butang* basi wad-on an sala pinaagi ha paghalad han iya kalugaringon.+ 27  Ngan sugad la nga an mga tawo namamatay hin makausa gud la, pero katapos hito nakarawat hin paghukom, 28  sugad man an Kristo iginhalad hin makausa gud la basi pas-anon an mga sala han damu;+ ngan ha ikaduha nga higayon nga magpapakita hiya waray na ito kalabotan ha sala,* ngan makikita hiya han mga sinsero nga namimiling ha iya para ha ira katalwasan.+

Mga footnote

O “an halad nga tinapay.”
O “ha lugar han pagpara han sala.”
Lit., “iba-iba nga mga bawtismo.”
Lit., “paglukat; pagtubos.”
Lit., “inagurasyuni.”
Lit., “eskarlata.”
O “linukot nga basahon.”
O “ha pagserbi ha publiko.”
Lit., “ha atubangan han nawong.”
O “han mga panahon.” Kitaa an Glossary.
O “diri na ito tungod han sala.”